Det finnes inflasjonsstatistikk helt tilbake til 1865.

Inflasjonen har siden nitti-tallet vært lav. Den siste inflasjonstoppen var i 1981 med 13,4 prosent.

Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,5 prosent.

Les mer om inflasjon.

Inflasjonskalkulatorer

Med inflasjonskalkulatoren kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Med inflasjons- og lønnsutlingskalkulatoren kan du beregner hva både lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Med inflasjonsjusteringskalkulator kan du se hvordan inflasjonsjustering virker på et gitt beløp.

Inflasjonsstatistikken

Denne statistikken går tilbake til 1865. På den tiden var prisnivået omtrent 1/70-del av nivået i dag.

Pengeverdiene er gjennomsnittet av de månedlige tallene for hvert år, altså ikke verdiene på slutten av året.

Kolonnen helt til høyre viser forholdet mellom pengeverdien de enkelte årene. Av tabellen ser vi at kroneverdien var 36,090 ganger høyere i 1930 enn den er i dag. Det betyr at det du kunne kjøpe for 100 kroner i 1930, må du betale 3.609 kroner for i dag (100 x 35,119). Og omvendt: En is som koster 15 kroner i dag, ville kostet 42 øre i 1930 (15 delt på 35,119).

År Inflasjon Pengeverdi
2018 2,8 % 1,000
2017 1,9 % 1,028
2016 3,5 % 1,047
2015 2,2 % 1,084
2014 2,0 % 1,107
2013 2,1 % 1,130
2012 0,7 % 1,154
2011 1,3 % 1,162
2010 2,4 % 1,177
2009 2,2 % 1,206
2008 3,8 % 1,232
2007 0,8 % 1,278
2006 2,3 % 1,288
2005 1,6 % 1,317
2004 0,4 % 1,338
2003 2,5 % 1,344
2002 1,3 % 1,377
2001 3,0 % 1,394
2000 3,1 % 1,437
1999 2,3 % 1,482
1998 2,2 % 1,516
1997 2,6 % 1,550
1996 1,2 % 1,591
1995 2,5 % 1,609
1994 1,4 % 1,649
1993 2,3 % 1,673
1992 2,3 % 1,711
1991 3,5 % 1,750
1990 4,1 % 1,811
1989 4,6 % 1,885
1988 6,7 % 1,971
1987 8,7 % 2,102
1986 7,1 % 2,286
1985 5,6 % 2,449
1984 6,4 % 2,587
1983 8,5 % 2,751
1982 11,4 % 2,984
1981 13,4 % 3,324
1980 11,0 % 3,771
1979 4,6 % 4,187
1978 8,1 % 4,381
1977 9,2 % 4,737
1976 9,3 % 5,173
1975 11,7 % 5,656
1974 9,1 % 6,316
1973 7,8 % 6,890
1972 6,8 % 7,430
1971 6,7 % 7,936
1970 10,5 % 8,468
1969 2,5 % 9,357
1968 3,9 % 9,594
1967 4,1 % 9,972
1966 3,5 % 10,382
1965 4,4 % 10,750
1964 5,5 % 11,228
1963 2,4 % 11,842
1962 5,0 % 12,126
1961 2,6 % 12,738
1960 0,0 % 13,067
1959 2,7 % 13,067
1958 4,6 % 13,414
1957 2,9 % 14,035
1956 4,0 % 14,436
1955 1,0 % 15,008
1954 4,2 % 15,158
1953 2,1 % 15,790
1952 9,3 % 16,126
1951 16,2 % 17,626
1950 4,2 % 20,484
1949 1,4 % 21,349
1948 -1,4 % 21,654
1947 0,0 % 21,349
1946 2,9 % 21,349
1945 1,5 % 21,968
1944 1,5 % 22,291
1943 3,1 % 22,624
1942 4,8 % 23,320
1941 19,2 % 24,448
1940 15,6 % 29,150
1939 0,0 % 33,684
1938 4,7 % 33,684
1937 7,5 % 35,251
1936 2,6 % 37,895
1935 0,0 % 38,867
1934 2,6 % 38,867
1933 -2,6 % 39,889
1932 -2,5 % 38,867
1931 -4,8 % 37,895
1930 -2,3 % 36,090
1929 -4,4 % 35,251
1928 -6,3 % 33,684
1927 -11,1 % 31,579
1926 -14,3 % 28,070
1925 1,6 % 24,060
1924 10,7 % 24,448
1923 -6,7 % 27,068
1922 -16,7 % 25,263
1921 -6,5 % 21,053
1920 14,9 % 19,686
1919 6,3 % 22,624
1918 40,0 % 24,060
1917 25,0 % 33,684
1916 20,0 % 42,106
1915 15,4 % 50,527
1914 0,0 % 58,300
1913 4,0 % 58,300
1912 4,2 % 60,632
1911 4,3 % 63,158
1910 4,5 % 65,904
1909 0,0 % 68,900
1908 0,0 % 68,900
1907 4,8 % 68,900
1906 0,0 % 72,181
1905 5,0 % 72,181
1904 -4,8 % 75,790
1903 0,0 % 72,181
1902 -4,5 % 72,181
1901 0,0 % 68,900
1900 4,8 % 68,900
1899 0,0 % 72,181
1898 10,5 % 72,181
1897 0,0 % 79,779
1896 0,0 % 79,779
1895 0,0 % 79,779
1894 -5,0 % 79,779
1893 0,0 % 75,790
1892 0,0 % 75,790
1891 0,0 % 75,790
1890 0,0 % 75,790
1889 5,3 % 75,790
1888 5,6 % 79,779
1887 -5,3 % 84,211
1886 -5,0 % 79,779
1885 -4,8 % 75,790
1884 0,0 % 72,181
1883 -4,5 % 72,181
1882 0,0 % 68,900
1881 4,8 % 68,900
1880 5,0 % 72,181
1879 -4,8 % 75,790
1878 -12,5 % 72,181
1877 0,0 % 63,158
1876 0,0 % 63,158
1875 -4,0 % 63,158
1874 4,2 % 60,632
1873 9,1 % 63,158
1872 10,0 % 68,900
1871 0,0 % 75,790
1870 0,0 % 75,790
1869 -4,8 % 75,790
1868 0,0 % 72,181
1867 5,0 % 72,181
1866 0,0 % 75,790
1865 75,790

Kilde: SSB