Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På Smarte Penger kan du gjøre en rekke beregninger på tidens virkning på pengeverdier med forskjellige inflasjonskalkulatorer.

Hvert år blir pengene dine mindre verdt. En hundrelapp mister kjøpekraften i takt med inflasjonen. Neste år vil du ikke få like mange varer og tjenester for hundrelappen som du får i år.

Her kan du bruke flere kalkulatorer som både tar for seg fortid og fremtid for å kunne sammenligne historisk pris, og lønnsutvikling. Du kan også se hva fremtidsverdier er når de blir gjort om til dagens pengeverdi.

Med Smarte Pengers kalkulatorer kan du blant annet beregne hva et fremtidig beløp tilsvarer i dagens pengeverdi. Du kan se hva et beløp i dag tilsvarer for eksempel for 50 år siden. Eller du kan relatere prisene mot lønnsnivået fra tidligere år.

Her er de tre kalkulatorer du kan bruke for å gjøre forskjellige beregning mht til inflasjons- og lønnsutvikling.

Inflasjonskalkulator

Her kan du beregne inflasjonen. Enten ved å regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Du kan beregne prisutviklingen helt fra 1866 til 2022.

Gå til inflasjonskalkulatoren.

Omregning fra tidligere år

Når du regner om fra et tidligere år oppjusterer du pengeverdien det året til dagens pengeverdi. I eksemplet fra år 2000 ser du at 1000 kroner i fra det året tilsvarer 1.607 kroner i dag.

Snitt er den gjennomsnittlige årlige inflasjon i perioden.

År Deflatert Snitt
2015 825 2,80%
2010 760 2,30%
2000 522 2,20%
1990 494 2,20%
1980 237 3,50%
1970 106 4,40%
1960 68 4,40%
1950 44 4,40%
1940 31 4,30%
1920 45 3,10%
1900 13 3,60%
1880 12 3,10%

Omregning til tidligere år

Når du regner om fra dagens pengeverdi til et tidligere år er dette det motsatte regnestykket. 1000 kroner i dag tilsvarer 522 kroner i 2000-pengeverdi.

Snitt er den gjennomsnittlige årlige inflasjon i perioden.

År Deflatert Snitt
2015 825 2,80%
2010 760 2,30%
2000 522 2,20%
1990 494 2,20%
1980 237 3,50%
1970 106 4,40%
1960 68 4,40%
1950 44 4,40%
1940 31 4,30%
1920 45 3,10%
1900 13 3,60%
1880 12 3,10%

Omregningene er basert på konsumprisindeksen fra SSB. Det er gjennomsnittlig prisnivå i hvert av årene som ligger til grunn for endringene. Dette kan gi et noe annet resultat enn om du for eksempel regner mellom månedene desember til desember.

Du kan beregne prisutviklingen helt fra 1866 til 2022. Legger du inn for eksempel årstallet 2021 får du opp siste års inflasjon.

Inflasjonsjusterings-kalkulator

Et beløp i fremtiden er ikke det samme som et beløp i dag. For å kunne sammenligne en fremtidsverdi med dagens kroneverdi, må du gjøre det om fremtidsbeløpet til dagens pengeverdi. Det vil si inflasjonsjustere det.

Kalkulatoren viser hva et beløp i fremtiden er verdt i dagens pengeverdi. Legg inn fremtidsbeløp, antall år fremover, og forutsetning for inflasjon i fremtiden.

Gå til inflasjonsjusteringskalkulatoren.

Eksemplet under viser hva 1 million er verdt om 5, 10 og 20 år, med 2 og 4 prosents inflasjon.

Med 2 prosent inflasjon i 20 år vil millionen være verdt 672.971 om 20 år.

Inflasjon 5 år 10 år 20 år
2,00% 905 731 820 348 672 971
4,00% 821 927 675 564 456 387
10,00% 620 921 385 543 148 644

Inflasjon og lønnsjusterings-kalkulator

Ofte gir det større mening å lønnsjustere tallene. Her beregner kalkulatoren både et inflasjonsjustert og lønnsjustert resultat.

Gå til inflasjon- og lønnsutviklingskalkulatoren.

Først beregner kalkulatoren det inflasjonsjusterte tallet. I tillegg beregner den også den totale prosentvise veksten, og den gjennomsnittlige prosentvise endringen i perioden. Deretter beregner den de samme tallene med lønnsjusteringen.

I eksemplet nedenfor ser du hvor mye 100.000 kroner har vokst til i fra forskjellige årstall.

Fra 2015 har ikke det lønnsjusterte tallet vokst mer enn inflasjonsjusterte tallet. Det har dermed ikke vært noen reallønnsøkning i denne perioden. Over tid har det vært en god reallønnsøkning.

Fra 1985 er det inflaterte tallet bare litt over halvparten av det lønnsjusterte tallet.

Det er forutsatt at inflasjonen vil være 5,7 prosent i 2022, lønnsøkningen 3,8 prosent. Dette er ikke et endelig tall.

År Inflatert Lønns-justert
2020 109 400 107 400
2015 122 700 122 700
2010 133 200 146 500
2005 149 100 186 300
2000 162 700 229 900
1995 182 200 294 400
1990 205 000 359 600
1985 277 300 506 900

Inflasjonen de siste årene

Dette er inflasjonen de siste 20 årene.

År Inflasjon
2022 5,7 %
2021 3,5 %
2020 1,3 %
2019 2,2 %
2018 2,8 %
2017 1,9 %
2016 3,5 %
2015 2,2 %
2014 2,1 %
2013 2,1 %
2012 0,8 %

Her finner du tall og historikk for konsumprisindeksen tilbake til 1866.

 

Se også:

Guide til inflasjon

Inflasjonsstatistikk tilbake til 1866

Prisutviklingen på matvarer

Prisutviklingen på bensin og diesel

Prisutviklingen på strøm / elektrisitet

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Eksterne sider:

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyrås nettsider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Vekter
Les mer om vektene i konsumprisindeksen på SSB's sider.