Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På Smarte Penger finner du mange kalkulatorer der du kan beregne og sammenligne utviklingen innen priser og lønn.

Denne artikkelen blir oppdatert her.

Hvert år blir pengene dine mindre verdt. En hundrelapp mister kjøpekraften i takt med inflasjonen. Neste år vil du ikke få like mange varer og tjenester for hundrelappen som du får i år.

Her kan du bruke flere kalkulatorer som både tar for seg fortid og fremtid for å kunne sammenligne historisk pris, og lønnsutvikling, samt fremtidsverdier gjort om til dagens pengeverdi.

Inflasjonskalkulator

Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Omregningene er basert på konsumprisindeksen fra SSB. Det er gjennomsnittlig prisnivå i hvert av årene som ligger til grunn for endringene. Dette kan gi et noe annet resultat enn om du for eksempel regner mellom månedene desember til desember.

Du kan beregne prisutviklingen helt fra 1865 til 2021.

Beregn selv med inflasjonskalkulatoren.

Her er noen eksempler på hva 1.000 kroner har vokst til fra diverse årstall. I tillegg har vi tatt med gjennomsnittlig inflasjon i de forskjellige periodene.

Tar vi utgangspunkt i 1960, ser du at 1.000 kroner har en tilsvarende verdi på 12.400 kroner målt med konsumprisindeksen. Gjennomsnittlig inflasjon fra 1960 til 2016 har vært 4,6 prosent.

Fra Inflatert Snitt
2010 1 100 2,00%
2000 1 400 2,00%
1990 1 700 2,10%
1980 3 600 3,60%
1970 8 100 4,60%
1960 12 400 4,60%
1950 19 500 4,60%
1940 27 800 4,50%
1920 18 800 3,10%
1900 65 800 3,70%
1880 68 900 3,20%

Lønnsutviklingskalkulator

Regn ut hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

I kalkulatoren legger du inn årstall og beløp som du vil regne om til dagens lønnsnivå. Du kan for eksempel regne ut hva en lønnsinntekt på 50.000 kroner i 1970 tilsvarer i dag ut fra den gjennomsnittlige lønnsutviklingen. Du kan også se hva reallønnsveksten har vært i den samme perioden.

Kalkulatoren gir deg et inflasjonsjustert og lønnsjustert tall tilbake. Den regner også ut den totale prosentvise veksten, og den gjennomsnittlige prosentvise endringen i perioden.

Omregningene er basert på konsumprisindeksen og lønnsindeks hentet fra SSB. Det er gjennomsnittlig nivå i hvert av årene som ligger til grunn.

Du kan gjøre beregninger fra 1946 til 2018.

Beregn selv med lønns- og prisutviklingeskalkulatoen.

Inflasjonsjusteringskalkulator

Et beløp i fremtiden er ikke det samme som et beløp i dag.

Kalkulatoren viser hva et beløp i fremtiden er verdt i dagens pengeverdi. I kalkulatoren legger du inn et fremtidsbeløp, antall år fremover, og forutsetning for inflasjon i fremtiden. Kalkulatoren viser deg hva dette beløpet er i 2016-kroner.

Beregn selv med inflasjonsjusteringskalkulatoren.

Her er noen eksempler på hva er beløp i fremtiden er verdt i dagens pengeverdi. Alle beløp tar utgangspunkt i et beløp på 1 million kroner.

En million om 15 år er verdt 743.105 kroner i dagens pengeverdi med en gjennomsnittlig inflasjon på 2 prosent. Hvis inflasjonen er 10 prosent går verdien helt ned til 239.392 kroner.

Inflasjon 5 år
10 år
15 år
20 år
2,00% 905 731 820 348 743 015 672 971
4,00% 821 927 675 564 555 265 456 387
10,00% 620 921 385 543 239 392 148 644

 

Se også:

Inflasjon
Om konsumprisindeksen og vektene i den.

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyårs sider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjonskalkulator
SSB har en tilsvarende inflasjonskalkulator. Her kan du også regne fra og til spesifikke måneder.