Rettsgebyr er en sats for utregning av gebyr for offentlige tjenester.

Rettsgebyret er laget for å regne ut en rekke gebyrer i domstolene. Gebyret blir brukt ved behandling av saker i domstolene og ved offentlig skifte av dødsbo.

Tinglysningskostnadene hører ikke lenger til under domstolene.

Her er en oversikt over hva rettsgebyrene styrer av satser. Alle tall gjelder for 2021.

Rettsgebyrer
Rettsgebyret 1199
Gebyrer bygd på Rettsgebyret Kost Antall R
Tinglysing av ektepakt 2 398 2,00
Gebyr i mortifikasjonssak 5 995 5,00
Konkursbegjæring 59 950 50,00
Dødsbo/ektefelleskifte 29 975 25,00
Proklama 4 796 4,00
Oppbevaring av testament 719 0,60
Forsinkelsesgebyrer:
Første åtte uker 1 199 1,00
Neste 10 uker (pr uke) 2 398 2,00
deretter per uke 3 597 3,00

 

Se også:

Skifteattest

Skifte av dødsbo

Guide til uskiftet bo

Proklama

Ektepakt og arvepakt

Forsinkelsesrenter

Eksterne sider:

Lovdata: Rettsgebyrloven