Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Rettsgebyr er en sats for utregning av gebyr for offentlige tjenester.

Rettsgebyret er laget for å regne ut en rekke gebyrer i domstolene. Gebyret blir brukt ved behandling av saker i domstolene, og ved offentlig skifte av dødsbo.

Tinglysningskostnadene hører ikke lenger til under domstolene.

Her er en oversikt over hva rettsgebyrene styrer av satser. Alle tall gjelder for 2024.

Rettsgebyrer
Rettsgebyret 1277
Gebyrer bygd på Rettsgebyret Kost Antall R
Forliksrådet
For behandling av en sak ved forliksrådet 1 405 1,10
Tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.
Søksmål 6 385 5,00
- Fra dag 2-5 3 831 3,00
- Fra dag 6 og videre 5 108 4,00
Gebyr i mortifikasjonssak 1 022 0,80
Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring.
Begjæring om utlegg 1 545 1,21
Begjæring om tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 8 1 596 1,25
- ved gjennomføring (i tillegg) 2 809 2,20
Begjæring om tilbakelevering etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 9 1 596 1,25
Begjæring om tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 2 682 2,10
- ved gjennomføring (i tillegg) 1 277 1,00
Begjæring om tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven kapitlene 11 og 12B 1 405 1,10
- ved gjennomføring (i tillegg) 8 045 6,30
Begjæring til tingretten om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 2 682 2,10
- ved gjennomføring (i tillegg) 2 554 2,00
Klage til tingretten 1 277 1,00
Skifte- og konkursbehandling
Konkursbo som åpnes av tingretten 5 555 4,35
Dødsbo som åpnes av tingretten 22 986 18,00
Åpning av offentlig skifte etter ekteskapsloven kapittel 18 eller husstandsfellesskapsloven § 3 a 13 409 10,50
For tvangsavvikling etter aksjeloven § 16-14, jf. § 16-18, allmennaksjeloven § 16-14, jf. § 16-18 og samvirkelova § 140, jf. § 144 som åpnes av tingretten 4 086 3,20
For gjeldsforhandlingsbo 6 385 5,00
For forberedende rettsmøte etter arveloven, ekteskapsloven eller husstandsfellesskapsloven 2 554 2,00
Proklama 2 809 2,20
Annet
Oppbevaring av testament 1 022 0,80

 

Se også:

Skifteattest

Skifte av dødsbo

Guide til uskiftet bo

Proklama

Ektepakt og arvepakt

Forsinkelsesrenter

Eksterne sider:

Lovdata: Rettsgebyrloven

Lovdata: Tvangsfullbyrdelsesloven