Rettsgebyr er en sats for utregning av gebyr for offentlige tjenester.

Rettsgebyret er laget for å regne ut en rekke gebyrer i domstolene. Gebyret blir brukt ved behandling av saker i domstolene og ved offentlig skifte av dødsbo.

Tinglysningskostnadene hører ikke lenger til under domstolene.

Her er en oversikt over hva rettsgebyrene styrer av satser. Alle tall gjelder for 2019.

Rettgebyrer
Rettsgebyret 1150
Gebyrer bygd på Rettsgebyret Kost Antall R
Tinglysing av ektepakt 2 300 2,00
Gebyr i mortifikasjonssak 5 750 5,00
Konkursbegjæring 57 500 50,00
Dødsbo/ektefelleskifte 28 750 25,00
Proklama 4 600 4,00
Oppbevaring av testament 690 0,60
Forsinkelsesgebyrer:
Første åtte uker 1 150 1,00
Neste 10 uker (pr uke) 2 300 2,00
deretter per uke 3 450 3,00

 

Se også:

Skifteattest

Skifte

Uskiftet bo

Proklama

Ektepakt

Forsinkelsesrenter

Lovdata: Rettsgebyrloven