Smarte Pengers Økonomileksikon

Du kan søke på to måter:

  1. Søk etter enkeltord
  2. Søk etter kategori

Hvis du har søkt etter et enkeltord, og ønsker å velge en kategori, må du først klikke på «Tøm» ved siden av «Søk»-knappen. Hvis du har valgt en kategori, og søker på et enkeltord, søkes det etter ordet bare i den kategorien. Hvis du ønsker å søke i hele leksikonet, velger du «Velg kategori» under kategorivalget.

Forkortelse for pris/bok, eller price/book på engelsk. Forholdet mellom aksjekurs i markedet og bokført egenkapital pr. aksje. Kan gi et bilde av om en aksje er dyr, men med det forbehold at bokført egenkapital ofte kan være misvisende.