Hvor mye du kan låne i forhold til inntekten din er blant annet avhengig av inntektsnivået ditt.

Mange banker opererer med lånegrenser som er langt under det du vet du kan låne ut fra ditt eget budsjett. Årsaken er at bankene ikke kan behandle alle så individuelt at hver og en får sin egen lånegrense. Men det er heller ikke umulig at du får låne for mye fordi du har et høyt forbruk.

Det har også kommet en beskrankning til ved at det ikke er lov å gi lån på over 5 ganger samlet inntekt. En samlet inntekt på 1 million kroner kan dermed ikke gi samlede lån som er større enn 5 millioner kroner.

Les mer om denne Boliglånsforskriften her.

Hvor mye du kan låne avhenger sterkt av størrelsen på husholdningens inntekt. En husholdning med en høy inntekt kan låne forholdsvis mer enn en lavinntekts-husholdning. Ser vi på lån i forhold til inntekten vil husholdningen med høy inntekt kunne låne maksgrensen på 5 ganger inntekten. Den med lav inntekt kan kanskje bare låne 2,5 ganger inntekten.

Det er høyst naturlig at lånefaktoren stiger med inntekten. En del av utgiftene du har er rimelig faste, og stiger ikke med inntekten. En ekstra inntekt kan dermed brukes til å betjene et større lån. Les også «Lån i forhold til inntektsøkning».

Dette gjør deg kredittverdig

De fire viktigste kriteriene for hvor mye du kan låne er:

  • Inntekt
  • Betalingsvilje
  • Egenkapital
  • Sikkerhet

Inntekt er det viktigste kriteriet. Hva slags fremtidige inntektsøkninger du kan forvente spiller også inn. Mange vil få «karrieretillegg» i tillegg til den ordinære lønnsveksten. Dette gjør at for eksempel mange unge kan låne mye i forhold til inntekten per i dag fordi de forventer høy inntektsvekst.

Spesielt i egen bank, som har betalingshistorikken din, er betalingsviljen din viktig. Her ser de på hvordan du ha betalt lånet ditt innen forfall. Stadige forsinkelser vil da telle negativt inn.

Sparing teller positivt. Spesielt gjelder dette for unge at de bruker BSU fullt ut.

Dette låner banken deg

Her har vi tatt utgangspunkt i bankenes kalkulatorer for hvor mye du kan låne. Dette er veiledende satser fra bankenes side. Det er samlet gjeld som teller, ikke bare boliglånet.

Tallene viser at det er store forskjeller for hvor mye de forskjellige bankene anbefaler at du kan låne.

I det første eksemplet ser vi på en enslig person med 450.000 kroner eller 800.000 kroner i inntekt. Her varierer lånebeløpet fra 1.350.000 kroner til 1.900.000 kroner for hvor mye denne inntekten kan gi av lån.

For en inntekt på 800.000 kroner varierer lånebeløpet fra 2,4 millioner til 4,0 millioner kroner.

Faktor betyr lån delt på gjeld.

Enslige, ingen barn    
Inntekt 450.000 Låneevne Faktor
DNB 1 405 000 3,12
Eika 1 350 000 3,00
Nordea 1 900 000 4,22
SpareBank 1 1 879 600 4,18
Inntekt 800.000 Låneevne Faktor
DNB 3 935 000 4,92
Eika 2 400 000 3,00
Nordea 4 000 000 5,00
SpareBank 1 4 000 000 4,73

I det andre eksemplet har vi sett på et par med to barn, med samlet inntekt på 800.000 kroner og 1,2 millioner kroner.

Med en samlet inntekt på 800.000 kroner varierer lånebeløpet fra 2,325.000 kroner til 4 millioner kroner. Med 1,2 millioner i samlet inntekt varierer lånebeløpet fra 3,6 millioner til 6,2 millioner kroner.

Par, to barn    
Inntekt 800.000 Låneevne Faktor
DNB 2 040 000 2,55
Eika 2 325 000 2,91
Nordea 3 350 000 4,19
SpareBank 1 2 512 200 3,14
Inntekt 1.200.000 Låneevne Faktor
DNB 5 165 000 4,30
Eika 4 340 000 3,62
Nordea 6 000 000 5,00
SpareBank 1 5 476 200 4,56

Beregn selv

Du kan selv beregne hvor mye du kan låne med «Hvor mye kan du låne»-kalkulatoren. Den beregner eksakt hva du kan tåle å låne ut fra en rekke tall du legger inn i kalkulatoren.

Kalkulatoren tar hensyn til alle kostnader du legger inn, den beregner skatten ut fra 2018-reglene, og den beregner låneevnen ut fra hva slags type lån du velger (med valgfri nedbetalingstid).

Beregn selv med kalkulatoren «Hvor mye kan du låne».

Eksempel

Her har vi sett nøyere på hva kalkulatorer på DNB.no viser når vi ser på flere inntektstrinn. Kalkulatoren tar hensyn til inntekt, og antall i husholdningen.

Med kalkulatoren har vi sett på fire husholdningstyper, der vi varierer inntekten:

  • Enslig person
  • Enslig forsørger (har 1 barn).
  • Barneløst par
  • Par med to barn

Av eksemplene ser vi at låneevnen øker kraftig med inntekten. For en enslig varierer lånefaktoren (lån i forhold til inntekt) fra 1,07 med 300.000 kroner i inntekt, og opp til 5,27 med en inntekt på 1 million kroner. Der den øvrige grensen for øvrig ligger over reglene i boliglånsforskriften.

Ett barn reduserer lånevenen med ikke langt fra det dobbelt av årsinntekten for en enslig person. For en par med en samlet inntekt på 800.000 kroner, reduserer to barn låneevnen med 1.140.000 kroner.

Enslig, ingen barn
Inntekt Maks lån Faktor
300 000 320 000 1,07
350 000 615 000 1,76
400 000 1 010 000 2,53
450 000 1 405 000 3,12
500 000 1 800 000 3,60
600 000 2 570 000 4,28
800 000 3 935 000 4,92
1 000 000 5 270 000 5,27

 

Enslig, 1 barn
Inntekt Maks lån Faktor
300 000 0 0,00
350 000 0 0,00
400 000 185 000 0,46
450 000 580 000 1,29
500 000 975 000 1,95
600 000 1 745 000 2,91
800 000 3 105 000 3,88
1 000 000 4 445 000 4,45

 

Par, ingen barn
Inntekt Maks lån Faktor
500 000 810 000 1,62
600 000 1 600 000 2,67
700 000 2 390 000 3,41
800 000 3 180 000 3,98
900 000 3 970 000 4,41
1 000 000 4 760 000 4,76
1 200 000 6 300 000 5,25
1 400 000 7 665 000 5,48

 

Par, to barn
Inntekt Maks lån Faktor
500 000 0 0,00
600 000 460 000 0,77
700 000 1 250 000 1,79
800 000 2 040 000 2,55
900 000 2 835 000 3,15
1 000 000 3 625 000 3,63
1 200 000 5 165 000 4,30
1 400 000 6 525 000 4,66

 

Les mer om hvor mye du kan låne:

Hvor mye kan du låne

Beregn selv hvor mye du kan låne

Eksempler på hvor mye du kan låne

Lån i forhold til disponibel inntekt

Lån i forhold til inntektsøkning

Forbruksutgifter

Kalkulator:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast månedlig beløp dekker av lån.

Hvor stort lån dekker ekstrainntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt ekstra lønnsinntekt dekker av lån.