Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det tryggeste er å få næringsdrivende til å gjøre jobben, men det går også an å være arbeidsgiver selv.

Det er ikke alltid like lett å finne ut av fagkompetansen til håndverkere som har sin utdanning fra et annet land. Men du kan be håndverkeren om å dokumentere fagbakgrunnen sin.

Kan han vise noen slike papirer på oppfordring, kan det i alle fall gi deg en indikasjon på om personen kan det han sier at han kan.

Vær på vakt

I sommerhalvåret får mange nordmenn lapper i posten fra utenlandske håndverkere som sier at de for eksempel kan beise hus for en billig penge.

I slike tilfeller må du være litt ekstra på vakt, for å være sikker på at jobben blir gjort hvit og lovlig.

Håndverkeren har firma

Det er to måter å sikre deg at alt er forskriftsmessig og at skatten blir betalt.

Det enkleste er dersom håndverkeren er selvstendig næringsdrivende. Men selv om håndverkerne sier de har firma, bør du sjekke opp nærmere om dette faktisk stemmer. Nærmere bestemt bør du sjekke opp om firmaet er registrert i Norge, og i det norske merverdiregisteret.

For å sjekke opp firmaet i Brønnøysundregistrene, må du vite firmanavn og organisasjonsnummer. Dersom det er en mulighet for at firmaet er registrert helt nylig, kan det være at du også må spørre ditt lokale skattekontor om firmaet er registrert i merverdiregistrene.

Være arbeidsgiver selv

Dersom håndverkeren selv ikke er selvstendig næringsdrivende, er det også mulig for deg å være privat arbeidsgiver.

Skal du betale mer enn 60.000 kroner for jobben som håndverkeren skal gjøre, må du registrere arbeidsforholdet i Aa (arbeidstaker og arbeidsgiver)- registeret, og betale arbeidsgiveravgift.

Dersom den totale lønnsutbetalingen er på under 60.000 kroner holder det at du fyller ut en Melding om lønnet arbeid i hjemmet

Registrert i Norge

Som arbeidsgiver har du også ansvar for å innhente skatteopplysninger, men arbeidstakeren må få tak i skattekort selv.

Forsikre deg om at arbeidstakeren har registrert seg her i landet. Personer fra EU/EØS/EFTA-land kan registrere seg på nett, og må deretter møte opp hos politiet eller på et Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

På disse sentrene kan dessuten både arbeidsgivere- og takere få informasjon.

Du bør også sjekke ut hvorvidt du får noe forsikringsansvar for arbeidstakeren.

Ikke betal kontant

For noen kan det kanskje være fristende å betale håndverkeren kontant, og ikke bry seg om han betaler skatt eller ikke. Men dette kan straffe seg dyrt - også for deg som kjøper tjenesten.

Betaler du en næringsdrivende mer enn 10.000 kroner i kontanter, kan du bli gjort medansvarlig, dersom han unndrar skatt og avgifter. Det holder ikke å si at du ikke visste at personen ikke hadde planer om å betale skatt, eller at du hadde bedt om kvittering fra vedkommende - du risikerer å bli straffet uansett.

Du bør derfor alltid insistere på å betale håndverkeren via bank (med kort, nettbank, giro eller tilsvarende).

 

Les mer om håndverkere:

Guide til kjøp av håndverkertjenester

Slik finner du riktig håndverker

Skriv alltid kontrakt

Rettigheter etter håndverkertjenesteloven

Klage på håndverkertjenester

Håndverkerklagenemnda

Anbudstjenester