Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det finnes flere typer boligtakst: Verditakst, boligsalgsrapport og tilstandsrapport.

Verdifastsettelse av bolig møter man på i mange sammenhenger.

  • Tilfeller hvor du behøver verdifastsettelse av bolig:
  • Ved kjøp av bolig
  • Ved salg av bolig
  • Ta opp nytt lån
  • Overføres i arv
  • Ved skade som forsikringsselskapet skal dekke

Det mest vanlige er salg. Det har til i dag vært vanligst å bruke verditakst ved salg, men det er ikke å anbefale. En boligselger er pålagt forholdsvis store krav for å dokumentere boligens tilstand. (Se Når det er feil på boligen du kjøper.) Du kan bli stilt til ansvar for ting du burde visst om, selv om du faktisk ikke kjente til feilene da du solgte boligen. I slike tilfeller er en boligsalgsrapport mye bedre. Som boligkjøper har verditaksten liten verdi. Den er svært overfladisk og tar i all hovedsak hensyn til egenskaper som utsikt, lysforhold, nærhet til skole, etc. Bygningskonstruksjonen er kun vurdert overfladisk.

Norsk Takst er organisasjon som har medlemmer som gir deg takst eller tilstandsrapport.

Verditakst

Verditakst er en verdivurdering av eiendommen. Dette er den dokumentasjonen som brukes oftest på boligvisninger. Og den dårligste. For taksten sier bare noe om hvordan boligen er på overflaten. I taksten skriver takstmannen bare det han ser når han vandrer rundt i huset, og ser at det er fliser på badet, tapet i stuen og kjøkkeninnredning på kjøkkenet.

Taksten sier minimalt om bygningens tekniske tilstand, noe som er en stor ulempe for kjøper som kan bli lurt på visning. Takstdokumentene er forskjellige fra takstmannsorganisasjon til takstmannsorganisasjon, noe som gjør det vanskelig å sammenligne takstene. Ved bruk av verditakst selger man en forundringspakke, hvilket bidrar til svært mange konflikter ved boligsalg. Bruk av verditakst bør også få varselklokkene til å ringe litt, at det er en grunn til at boligkjøpere ikke ønsker en grundigere gjennomgang av bygningsmassens status.

 En verditakst koster i området 4.000 til 8.000 kroner.

Boligsalgsrapport

Dette er som navnet tilsier en rapport som er spesiallaget for en salgssituasjonen. Boligsalgsrapporten er et standarddokument som er likt mellom de ulike takstmennene. Dette gjør det enklere for deg som kjøper å vurdere ulike hus opp mot hverandre. Også boligselger er mye bedre sikret i forhold til en vanlig takst.

Det er standardisert hvilke momenter som skal være med i rapporten. I tillegg har boligsalgsrapporten en levetidsbeskrivelse som sier noe om hvor lang levetid en bygningsdel generelt har, og hvor lang tid det kan forventes at bygningsdelen holder i dette spesielle tilfellet. Rapporten kan i tillegg leveres med verdivurdering og arealberegning.

Det koster i området 10.000 til 25.000 kroner å få utarbeidet en boligsalgsrapport. Blant annet er størrelsen på boligen avgjørende.

Boligsalgsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en Boligsalgsrapport legges det spesiell vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig
relevante ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten gir en vurdering av viktige rom som våtrom, kjøkken og kjeller samt en forenklet lovlighetsvurdering, forenklet vurdering av el-anlegg og en forenklet vurdering av det branntekniske.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en langt mer detaljert undersøkelse der takstmannen går boligen skikkelig etter i sømmene. Blant annet leter han etter fukt med måleapparater, og vil også borre hvis han må det for å få målt fukt inne i treverket. Han krabber rundt på taket for å sjekke om takdekke er godt nok, og han går over den utvendige panelen. Han sjekker sluk på bad, kontrollerer at det er fall nok i gulvet ned mot sluket og leter etter mulige vannskader bak fliser og så videre. Kort sagt, dette er en grundig undersøkelse om helsetilstanden til din bolig. I tillegg får du verditakst og lånetakster på vanlig måte.

Det er bare i spesielle tilfeller at du trenger en full tilstandsrapport når du selger huset. Det vil oftest være når takstmannen aner at det er noe galt med bygningskonstruksjonen, som han ikke klarer å finne ut ved befaring for vanlig takst eller boligsalgsrapport.

I andre tilfeller brukes tilstandsrapport mest i forsikringsoppgjør, for eksempel i eierforsikringssaker når badet lekker. Da vil takstmannen bare gå gjennom badet og skadene som er forårsaket, og bryr seg lite om resten av huset.

 

Les mer om boligskatt og formue:

Arealbegreper for bolig

Bolig og fastsettelse av ligningsverdi

Ligningsverdi hytte og fritidsbolig

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.