Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er tre hovedtyper strømavtaler du kan velge mellom. Spotpris er det tryggeste valget.

Du kan velge mellom tre hovedtyper for fastsettelse av strømpriser:

  1. Spotpris. Den følger markedsprisen på kraftbørsen. Det er flere varianter av spotprisavtaler. .
  2. Standard variabel kraftpris. Den følger også utviklingen i kraftprisene, leverandørene har 14 dagers varslingsplikt.
  3. Fastpris. Prisen er fast i en periode på noen måneder til flere år. Ett og tre år er de mest vanlige.

I tillegg tilbyr enkelte strømleverandører strøm til såkalt fastbeløp, at man for eksempel betaler 990 kroner hver måned for et strømforbruk inntil 25.000 kWh. Dette er et produkt som er ugjennomsiktig og derfor kan strømleverandøren ta en svært høy pris.

Se også Hvilken strømavtale skal du velge?

Spotpris og innkjøpspris

Det er altså tre varianter av spotprisen:

Spotpris - uvektet
Den følger markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool, beregnes som et uvektet snitt gjennom døgnet. Det vil si at hver time på døgnet teller like mye.

Spotpris - vektet
Den følger også markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool. Selskapene kan velge mellom å følge nettselskapet forbruksprofil i de ulke områdene, eller de kan bruke sin egen forbruksprofil. Hvis de bruker sin egen profil plikter de å opplyse om dette. Jo høyere andel som legges til de tidene folk bruker mest strøm, jo dyrere blir proflen.

Timesspot
Prisen følger markedsprisen på kraftbørsen Nord Pool time for time. I denne avtalen har det betydning når på døgnet du bruker strømmen. Det du bruker i en bestemt time belastes for den prisen som gjelder for den timen. Det er denne som er blitt den mest vanlige nå som flere og flere har fått automatisk måler.

Marginen til leverandøren

Kraftleverandørene legger på en margin i forhold til prisen på Nord Pool. Hver måned blir det regnet ut en gjennomsnittspris, deretter legger leverandørene på sin margin. Marginen består av et påslag i ører per kWh, og/eller et fast kronebeløp. Det kan for eksempel være et påslag på 4 øre per kWh, og et fast tillegg på 39 kroner måneden.

Prisene vil variere avhengig av hvor i landet du befinner deg. Norge er delt inn i fem hovedområder. Leverandørene legger på prisen på sin områdepris.

I dette tilfellet løper ikke leverandørene noen risiko, de lever kun på marginen. Prisene i Nord Pool oppgis i megawatt timer. En pris på 300 kroner per mwh tilsvarer dermed 30 øre per kWh.

På kraftbørsen Nord Pool oppgis prisene for hver time, men det er altså forskjellige spotprisavtaler regnes ut en gjennomsnittspris daglig. Det er denne daglige prisen som også danner grunnlaget for månedsgjennomsnittet som spotprisavtalene går ut fra.

Spotpris og innkjøpspris er avtalene du skal vurdere.

Standard variabel

Dette var tidligere den vanlige formen for avtale. Her plikter leverandørene å varsle prisendringer 14 dager før de nye prisene trer i kraft. Prisen avhenger av den kortsiktige prisutviklingen på kraft, nesten på samme måte som med spotpris.

Noen leverandører tar et fastledd i tillegg til den variable prisen. Her tar leverandørene er større risiko ved at de oppgir prisene totalt sett. Hvis prisen går raskt opp i spotmarkedet, kan en leverandør tape penger ved at han må dekke seg inn på et høyere prisnivå.

Denne prisen svinger akkurat like mye som Spotpris og innkjøpspris. Eneste forskjell er at standard variabel er dyrere! Denne avtalen er ikke annet enn melking av kundene som ikke har fulgt med i timen.

Fastpris

Her er prisene faste i hele avtaleperioden. Leverandøren er forpliktet til å levere strøm til denne prisen i hele avtaleperioden, uansett hva som skjer med markedsprisen. Fordelen for strømforbrukeren er at han vet hva kostnaden for strømmen er i hele perioden.

Hvis du vurderer å binde strømprisen, bør du gjøre det i sommerhalvåret. Da er fastprisen normalt lavest, men det er slett ikke sikkert.

Du kan forvente at fastpris over tid er noe dyrere enn spotpris og innkjøpspris. Du kan forvente at den er like dyr som standard variabelt. Det er kun dersom du har ekstremt svak økonomi at du tegner en fastprisavtale for å sikre deg mot en vinter med uforutsette høye strømpriser.

Det finnes avarter av fastpris, såkalt fastbeløp. Noen av disse avtaler er ekstremt dyre. Årsaken er at du ikke ser selve strømprisen - en tåkelegging som enkelte strømleverandører utnytter til å ta svært høy pris.

Andre avtaletyper på strøm

Det er noen andre avtaletyper som også tilbys. Ingen av disse er heller noe å anbefale.

Sikringavtaler

Med denne avtalen er du sikret mot at prisen skal gå over en viss pris, som oftest i vinterhalvåret. Det skal mye til for at prisen skal gå over dette taket, som bestemmes ganske kort tid på forhånd. For denne sikringen betaler du en ekstra pris.

Betale det samme beløpet hver måned

Dette er ikke en fastpris-avtale. Her betaler du inn et fast beløp i måneden. Du kan du ikke gå over et visst tak på forbruket. Hvis du går over taket må du betale ekstra. Du får ikke noen tilbake hvis du ikke bruker alt.

Forvaltningskraft

Her skal strømselskapet spekulere i prisutviklingen. Her betaler du et visst beløp i måneden, og eventuelt et påslag per kwh. Dette er den mest risikofylte avtalen du kan ha fordi denne avtaletypen vil kunne variere mest.

Vi har ennå til gode å se et av disse produktene beviselig har blitt billigere. Kun tvert om.

 

Les mer om strøm:

Guide til kjøp av strøm

Smarte Penger tester: Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm

Hva slags avtale skal du velge

Slik er strømprisen bygget opp

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på 

Du kan få støtte til en rekke energispare-tiltak

Vurdering av lønnsomheten til ulike energisparende tiltak i boligen

Markedsoversikt:

Finn billigste spotprisavtale
Kalkulatoren viser priser fra de landsdekkende leverandørene av spotpris.

Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris, innkjøpspris, standard variabel og fastpris.

Kalkulator:

Strømpriskalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.