Det er mange måter på spare strøm på. Du kan spare strøm med tiltak som er gratis, eller der innsparingen krever visse investeringer.

Denne artikkelen vurderer lønnsomheten i små enkle tiltak. En vurdering av lønnsomheten i større tiltak finner du her.

Nattsenking av temperaturen

Senk innetemperaturen på natten med koblingsur. Sett i forhold til investeringskostnaden er dette den mest lønnsomme av alle enøk-investeringer. Særlig hus som lekker varme (fra 70-tallet og eldre) har høy lønnsomhet med koblingsur da det reduserer varmetapet, typisk under natten.

Du kan forvente å redusere strømregningen med 10 prosent ved nattsenking. Senker du i tillegg temperaturen på dagtid på ukedagene når man er på jobb, kan du forvente å totalt spare 15 prosent.

Sjekke hvor mye du kan spare på å senke nattemperaturen med denne kalkulatoren.

Koblingsuret kobles til panelovnen og innstilles på ønsket start- og stopp-tidspunkt. Du må prøve deg frem. Kanskje oppstart en time før du står opp kan holde dersom du har mange panelovner. Ellers må de starte opp enda tidligere. Det er mulig du må kjøpe en eller to panelovner til for å ha høy nok kapasitet for å heve temperaturen høyt nok på morningen.

Senking av innetemperatur

Man regner med en besparelse på 5 prosent på oppvarmingen ved å senke temperaturen med én grad. Anbefalte temperaturer er slik:

Rom Temp
Oppholdsrom 20-22
Kjøkken 20
Gang/Entré 18
Soverom 15
Bad 22-24

Du kan kanskje senke innetemperaturen en grad eller to uten at du merker det. Klarer du det, sparer du ca 10 prosent. Med utgangspunkt i vårt eksempel blir det 1.450 kroner per år i sparte strømutgifter.

Sjekk hvor mye du kan spare ved å senke temperaturen med denne kalkulatoren.

Vær flink med lyset

Du kan tjene noe på å skru av lyset. En lampe som lyser med 60 watt hele året, koster deg ca 400 kroner i året. Hvis du i gjennomsnitt klarer å ha en 60 watts pære skrudd av to timer mer per dag, sparer du ca 30 kroner. Det er altså ikke all verdens potensial på å skru av lyset. I tillegg er vanlige glødepærer forbudt slik at sparepærer og LED-pærer har overtatt.

Halogen bruker nesten like mye energi for å produserer lys som de gamle glødepærene. Disse er det lønnsomt å skifte ut med LED-pærer det det lar seg gjøre (LED-pærene er ikke like kraftige som de sterkeste halogen-pærene).

Beregning av lønnsomhet av sparepære, LED og halogen.

Er det termostat i rommet, hjelper det svært lite å skru av siden lys er varme.

På lys som skal stå på mye og være funksjonelle lønner det seg å bruke sparepærer. De er en del dyrere, men varer fire ganger lenger, og bruker bare en femtedel av strømmen. Til bruk i for eksempel utelamper er det smart å installere dette.

Sjekk hvor mye du kan spare med denne strømsparingskalkulatoren for lyspærer.

Kjøp sparedusj

En vanlig dusj bruker ca. 20 liter i minuttet. Hvis du dusjer i ti minutter, koster det deg ca. seks kroner med en strømpris på 80 øre per kwh. En sparedusj halverer forbruket av varmtvann og dermed også prisen. En sparedusj koster ikke stort, bare sørg for at den er av god kvalitet.

I en husholdning på fire som dusjer hjemme 250 ganger i året hver, koster dette 6.000 kroner. Med en halvering av kostnaden sparer du 3.000 kroner.

Sjekk hva du kan spare med denne kalkulatoren.

En annen mulighet er jo ganske enkelt å dusje i kortere tid.

Sørg for å ha riktige luftevaner

Når du skal lufte skal ikke vinduene stå litt oppe hele tiden. Det er mye bedre å lufte kort og effektivt. Noen minutter på vidt gap er bra. Du slipper ikke ut på langt nær så mye varme når du lufter på denne måten. Hvor mye du sparer, er helt avhengig av luftevanene dine. Er det dårlige, kan du spare 1.000 kroner i året.

Tett vinduene

Å montere tettelister i vinduer vil sørge for mindre varmetap. Tommelfingerregelen er at det koster like mye å tette et vindu som det du sparer på et år. Fra år to er dermed innsparingen din ca. 50 kroner per vindu.

 

Les mer om strømsparing:

Vurdering av lønnsomheten til ulike energisparende tiltak i boligen

Dette bruker du strømmen til

Kjøp av varmepumpe

Vedfyring

Lyspærer, hvilke gir best lønnsomhet

Kalkulatorer:

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Nettesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Lyspærekalkulator
Beregner kostnaden ved å bruke ulike typer lyspærer.