Du kan kutte strømutgiftene på to måter: kjøpe strømmen billigere, eller bruke mindre strøm.

Dersom du vil kutte strømregningen ved å kjøpe strømmen billigere, er det to ting som gjelder:

 • Velge riktig avtale
 • Velge billigste leverandør.

For å bruke mindre strøm er det en rekke tiltak du kan gjøre, både små og store.

Strømstøtte desember tom mars 2022

Du får strømstøtte opp til 5.000 kWh i måneden, hvis spotprisen på strøm er over 70 øre.

Les  mer her: Kalkulator: Så mye får du i strømstøtte

Avtaletyper på strøm

Det spiller en stor rolle hva slags avtaletype du velger. Du kan velge mellom tre hovedtyper for fastsettelse av strømpriser:

 • spotpris (eller innkjøpspris)
 • standard variabel kraftpris
 • fastpris. 

Vi anbefaler spotpris siden denne i snitt ligger lavere enn de andre avtaletypene som standard variabel. I hvert eneste år siden 1998 har spotprisen vært lavere enn standard variabel. Har du en standard variabel avtale bør du så fort som mulig gå over til en spotprisavtale.

Les mer om de forskjellige avtaletypene.

Markedsoversikt spotpris

I denne markedsoversikten kan du se en oversikt over alle de billigste spotprisavtaler med 12 måneders og 6 måneders garanti mot at prisen blir endret. Der kan du også se hvilke avtaler som bare er rettet mot nye kunder, og for de som alle kan få.

Gå til markedsoversikten som viser alle spotprisleverandørene.

Det er gratis å enkelt å bytte strømleverandør, og du kan lese detaljer om hvordan du går frem i artikkelen om skifte av strømleverandør.

Rabattavtaler på strøm

Det finnes svært mange rabattavtaler på strøm. Men det er slett ikke sikkert at den fremforhandlede avtalen er blant de billigste, snarere tvert imot.

Her kan du se en oversikt over alle rabattavtalene som finnes på strøm.

Spotprisenes utvikling siden 1999

Slik har gjennomsnittet av spotprisene vært i årene fra 1998.

Aller dyrest var strømmen i 2018, tett fulgt av gjennomsnittsprisen i 2019. Lavest pris var det i begynnelsen av perioden. 2020 ble til gjengjeld det billigste året noensinne. I 2021 et det et rekordlavt nivå. Prisen per november er 83,0, og vil etter all sannsynlighet bli enda litt høyere enn dette.

Årssnitt Snitt
1999 13,7
2000 12,2
2001 23,3
2002 24,8
2003 36,8
2004 30,8
2005 29,1
2006 49,6
2007 25,8
2008 40,6
2009 36,9
2010 54,5
2011 45,4
2012 27,7
2013 36,5
2014 28,6
2015 21,2
2016 30,3
2017 33,9
2018 52,4
2019 51,7
2020 12,2
2021 83,0

Oppbygging av strømprisen

Strømprisen er delt opp i mange elementer. De to hoveddelene er nettleie og strømprisen.

Dette er de enkelte elementene i hvordan strømprisen er bygd opp:

 • Kraftpris – spotpris børs
 • Kraftpris – påslag per kWh
 • Kraftpris – påslag i kroner
 • Nettariff – fastledd
 • Nettariff – energiledd
 • Forbruksavgift til staten
 • Enova (Energifondet)
 • Merverdiavgift

Det du selv kan påvirke ved å bytte leverandør (for spotpris) er påslagene i øre per kWh, og kroner.

Nettariffen kan du ikke bytte deg bort fra, her er du prisgitt din lokale leverandør som har monopol på linjene fram til huset ditt. Du får derfor en regning fra ditt lokale energiverk for bruk av nettet, og en fra kraftleverandøren (men du kan få de på én faktura).

Les mer om hvordan strømprisen er bygd opp.

Ny måte å beregne nettleien på

Fra 1.1.2022 er nettleien (betalingen for å få strøm til huset) endret ved at fastleddet med et fast kronebeløp, ble erstattet av et effektledd med mange trinn på den månedlige kostnaden. Det er den timen i måneden du bruker mest strøm som avgjør månedsprisen.

Det er også endringer i energileddet (strømforbruket). Nå vil prisen skille mellom sommer og vinter. Det vil også være et skille mellom dag og natt/helg.

Les mer om den nye nettleien

Beregn hvor stor strømutgift du kan forvente

Du kan beregne hvor store strømutgifter du kan forvente, ved å prøve vår Strømpriskalkulator. I den kan du legge inn forskjellige forutsetninger for strømpris i og nettleie. Da ser du også hvordan prisen blir oppbygd med de forutsetningene du legger inn.

Landet er delt inn i 5 prissoner

Landet er delt inn i fem elspotsoner. Prisene varierer mellom disse sonene. Det er hvor du bor som avgjør hvilken spotpris som er prisgrunnlaget ditt. 

Slik er inndelingen:

NO1: Østlandet
NO2: Sørlandet
NO3: Midt-Norge og Nordvestlandet
NO4: Nord-Norge
NO5: Sør-Vestlandet

Det er ikke nok overføringskapasitet mellom Nord og sør i landet. Derfor vil prisene kunne være ganske forskjellige til tider.

Betal aldri på forskudd

Nå er det få avtaler som har forskuddsvis betaling av strøm. Det er absolutt ikke å anbefale å gå inn på en slik avtale. Du risikerer at selskapet går konkurs (har skjedd) og at du dermed taper det forskuddsbetalte beløpet. I tillegg risikerer du gjerne mye rot med beregningen av forskuddsbeløpet. 

Hva bestemmer prisene

Strømprisene varierer i takt med tilbud og etterspørsel, noe som blant annet gir lavere strømpriser om sommeren enn om vinteren, når vi bruker mer strøm på oppvarming.

Svingningene avhenger også av nedbørsmengde. Etter en regnfull sommer og høst fylles vannmagasinene godt opp, og fulle vannmagasiner øker sjansene for lave strømpriser den påfølgende vinteren.

Men også andre faktorer spiller inn; Overføringskapasitet internt, og ut av landet, har også stor betydning for prisene. I tider med stort kraftoverskudd, vil prisene bli svært lave. Med en stor overføringskapasitet til utlandet, vil prisene nærme seg europeisk nivå.

Priser i utlandet har også en stor betydning fordi Norge er koblet mot Europa med strømkabler. Det er i Sør-Norge dette kan ha stor effekt.

For eksempel har også priser på utslippskostnad av co2 også betydning for prisene.

Hva bruker du strøm på

Når vi ser på hva som man bruker strøm til er det strøm til oppvarming, og oppvarming av varmtvann som er de største postene.

Her kan du se en full liste over hva de forskjellige strømforbrukende enheter bruker i boligen: Dette bruker du strømmen til

Strømsparing

Den andre måten å kutte strømutgifter på er å kutte i strømforbruket. Dette kan ha mye større betydning for strømregningen enn et leverandørbytte på en spotprisavtale.

Det er oppvarming av boligen som skrur opp strømutgiftene mest, og det er dermed på dette området at du bør prøve å spare mest inn. Varmtvann er den nest største posten (kan også være størst). Hvor lenge du dusjer, og hva slags dusjhode du bruker kan ha stor effekt på strømregningen.

Her kan du se en oversikt over hvilke små tiltak som du kan spare strøm på.

Vi har laget en oversikt over hvilke energisparetiltak og hvor lønnsomme de er. Noen er svært lønnsomme, mens andre påfører deg tap. Noen av tiltakene koster en del, men du har mulighet til å søke det offentlige om tilskudd.

Kalkulatorer for strømsparing

På smartepenger finner du en rekke kalkulatorer:

Strømsparekalkulator: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.

Markedsoversikter:

Prisoversikt spotprisavtaler
Her finner du vår oversikt over landsdekkende spotprisleverandører.

Strømpris.no
Her finner du oversikter over alle typer strømavtaler som spotpris, innkjøpspris, standard variabel og fastpris.

Andre nyttige sider:

NVE magasinfylling
Her ser du hvor fulle vannmagasinene er.

NVE- Nettleie
Her finner du priser på nettleie på alle netteiere

Forbrukerrådet - info om strøm
Informasjon om strøm.