Prisen på strøm består av en rekke elementer. Denne oversikten viser prisen på kraftleddet, forbruksavgift til staten, merverdiavgift og prisen for nettleien.

I tabellen nedenfor ser du hvordan sluttprisen fremkommer. I tabellen har vi skilt de enkelte leddene fra hverandre.

Nettleien består av to deler. En fast og en variabel. Tallene vi har brukt for dette er hentet fra NVE, og er gjennomsnittstall for Norge.

Gjennomsnittlig fastledd er 2.031 kroner. Omregnet til ørepris i kwh vil den bli mindre, jo høyere strømforbruk du har.

Beregningen blir slik (alle tallene er øre per kwh og for å estimere kostnaden tar vi utgangspunkt i et forbruk på 20.000 kwh per år):

I tabellen er det satt opp priser for et forbruk på 15.000 kwh i året, og 35.000 kwh i året.

  Prisledd øre per kwh
  Kwh per år 15 000 35 000
  Kraftpris 40,00 40,00
+ Nettariff – fastledd 13,54 7,26
+ Nettariff – energiledd 20,24 20,24
= Pris eks avgifter 73,78 67,50
+ Forbruksavgift 15,83 15,83
= Pris eks mva 89,61 83,33
+ 25 % mva 22,40 20,83
= Pris pr kilowattime 112,01 104,16

I nettleien inngår en avgift på ett øre til Enova. Forbruksavgiften på 15,83 øre går til staten, som også skal ha mva på forbruksavgiften. Forbruksavgiften er derfor i praksis 19,79 øre.

Kraftprisen vil variere gjennom året. Den er også avhengig av hvor du bor. Nett-tariffen er også avhengig av hvor du bor, og vil altså variere.

Du kan også se prisoppbyggingen med kalkulatoren Strømpriskalkulator.

 

Les mer om strøm:

Strømguide

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Hvem skal du kjøpe strøm av?

Skifte av strømleverandør

Strømsparing - små tiltak

Vurdering av lønnsomheten til ulike energisparende tiltak i boligen

Kalkulator:

Strømpriskalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Les mer på eksterne nettsteder:

NVE- Nettleie