Prisen på strøm består av en rekke elementer. Denne oversikten viser prisen på kraftleddet, forbruksavgift til staten, merverdiavgift og prisen for nettleien.

I tabellen nedenfor ser du hvordan sluttprisen fremkommer. I tabellen har vi skilt de enkelte leddene fra hverandre.

Nettleien består av to deler. En fast og en variabel. Tallene vi har brukt for dette er hentet fra NVE, og er gjennomsnittstall for Norge.

Gjennomsnittlig fastledd er 2.046 kroner. Omregnet til ørepris i kwh vil den bli mindre, jo høyere strømforbruk du har.

I tabellen er det satt opp priser for et forbruk på 15.000 kwh i året, og 35.000 kwh i året. Alle tallene er oppgitt i øre per kwh.

Prisledd øre per kwh
Kwh per år 15 000 35 000
Kraftpris 40,00 40,00
Nettariff – fastledd 13,64 5,85
Nettariff – energiledd 19,59 19,59
Pris eks avgifter 73,23 65,44
Forbruksavgift 16,13 16,13
Pris eks mva 89,36 81,57
25 % mva 22,34 20,39
Pris pr kilowattime 111,70 101,96

I nettleien inngår en avgift på ett øre til Enova. Forbruksavgiften på 16,13 øre går til staten, som også skal ha mva på forbruksavgiften. Forbruksavgiften er derfor i praksis 20,16 øre.

Kraftprisen vil variere gjennom året. Den er også avhengig av hvor du bor. Nett-tariffen er også avhengig av hvor du bor, og vil altså variere.

Du kan også se prisoppbyggingen med kalkulatoren Strømpriskalkulator.

 

Les mer om strøm:

Guide til kjøp av strøm

Typer strømavtaler

Hva slags avtale skal du velge

Skifte av strømleverandør

Strømsparing - små tiltak

Vurdering av lønnsomheten til ulike energisparende tiltak i boligen

Kalkulator:

Strømpriskalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.

Les mer på eksterne nettsteder:

NVE- Nettleie