Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I valget mellom variabel pris og spotpris skal du velge spotpris. Spotprisen har ligget langt under variabel pris de senere årene.

I gjennomsnitt har spotprisavtalene ligget 4,93 øre per kwh under de variable avtalene siden 1998. Forskjellen har økt de siste årene. De siste fire årene har forskjellen vært hele 9,11 øre per kwh. Spotprisavtalene har hvert eneste år siden 1998 ligget under de variable avtalene. Unntaket er 2021 da prisøkningen i siste kvartal var så stor at de variable hang litt igjen. I 2022 var forskjellen igjen svært stor.

Tabellen under viser gjennomsnittsprisene på spot og standard variabel til husholdninger siden 1998, inkludert merverdiavgift.

År Spot Variabel Diff
1998 21,77 24,50 2,73
1999 22,75 24,30 1,55
2000 24,23 26,35 2,12
2001 38,70 39,18 0,48
2002 34,03 34,88 0,85
2003 50,53 58,70 8,17
2004 30,55 34,50 3,95
2005 30,93 33,60 2,67
2006 47,35 52,50 5,15
2007 28,30 31,70 3,40
2008 42,50 48,93 5,87
2009 40,15 43,45 3,30
2010 54,92 56,85 1,93
2011 51,50 55,78 4,28
2012 34,63 37,88 3,25
2013 42,50 45,50 3,00
2014 35,88 42,50 6,63
2015 30,63 39,13 8,50
2016 37,75 44,00 6,25
2017 41,25 47,63 6,38
2018 59,50 65,75 6,25
2019 58,63 69,63 11,00
2020 22,25 38,00 15,75
2021 91,10 89,40 -1,70
2022 192,00 203,38 11,38
Snitt-differanse 4,93
Differanse siste 4 år 9,11

Forskjellen er egentlig større

Forskjellen mellom spot og standard variabel er egentlig større enn dette. Du bruker omtrent 65 prosent av strømforbruket ditt i 1. og 4. kvartal. Forskjellen mellom spot og standard variabel er nemlig mye større i disse to kvartalene.

Litt mer svingning i spotprisene

Svingningene i spotprisene er nesten identisk med standard variabel. I perioden kan den svinge littegran mer. Dette er helt naturlig fordi variabel pris også avhenger av de kortsiktige prisene i kraftmarkedet. Du oppnår altså ingen økt trygghet ved å velge variabel pris.

Risikoen for kraftselskapene

Et annet moment som trekker i retning av at sport må være billigere er at kraftselskapene tar større risiko på standard variabel. På spot legger de bare på en margin på børsprisen. På standard variabel tilbyr selskapene en viss pris, og må kjøpe inn strøm. Blir strøminnkjøpet dyrere enn forventet kan dermed kraftselskapet tape penger.

Fastpris?

I valget mellom spotpris og fastpris blir vurderingen en litt annen. Du kan også her regne med at spotpris er billigere. Dette må veies opp mot fordelene med forutsigbarhet, og at du unngår ekstreme pristopper.

Skal du velge ut fra hva som sannsynligvis lønner seg på sikt skal du velge spot. Går du for trygghet velger du fastpris.

Som tidligere nevnt varierer den flytende strømprisen med tilbud og etterspørsel, samt de naturgitte forholdene. Dette betyr at været i året/årene som kommer vil avgjøre om en slik fastprisavtale lønner seg i forhold til å holde strømprisen flytende. Å gi en kortsiktig spådom om hvordan prisene skal utvikle seg er svært vanskelig. Da må du blant annet være i stand til å spå nedbørsmengdene om høsten og temperaturen om vinteren.

Fastpris ulønnsomt om du bor i leilighet, men kan lønne seg i enebolig

Fastpris kan likevel gi litt billigere strøm enn hva som var meningen fra strømleverandøren. Det gjelder for dem som bor i enebolig. I tillegg må man ha en forbruksprofil gjennom året som avviker stort fra strømleverandørens forbruksprofil. Når strømleverandøren beregner fastprisen må de nemlig ta hensyn til at strømprisen alltid er høyere på vinteren samtidig med at kundenes forbruk også er høyest på vinteren. Prisen om vinteren er i gjennomsnitt 40 prosent høyere enn på sommeren. Men slik situasjonen har vært n i det siste, og forventet de nærmeste årene er det ikke sikkert at "gamle sanneter" virker.

Derfor må de la den forventede høye vinterprisen veie tyngre når de beregner en fastpris på strøm for hele året. Dersom de ikke gjorde det, kan kundene fyre med uforholdsmessig billig strøm på vinteren. Og det er her smutthullet ligger.

Dersom du eier en bolig som bruker mye strøm på vinteren sammenlignet med resten av året, kan du utnytte det. Da får du forholdsvis rimelig strøm vinterstid siden fastprisen du fyrer med er et gjennomsnitt av hele året.

Det gjelder typisk eneboliger med dårlig isolasjon i både vegger, tak og uten moderne isolerglass-vinduer. Boliger fra 70-tallet er slike. Da vil du bruke mer strøm på vinteren i forhold til resten av året enn det strømleverandøren har lagt til grunn i fastprisen.

Består eneboligen av få personer, øker fordelen med fastpris. Lavt strømforbruk til varmtvann bidrar da til å holde strømforbruket nede utenom fyringssesongen og bidrar derfor til å gi deg en enda spissere forbruksprofil under fyringssesongen.

Men du må fyre med strøm. Fyrer du mye med ved eller andre varmekilder, flater det ut din vinterprofil, og du sparer ingenting på å velge fastpris.

Leiligheter har derimot en flat forbruksprofil gjennom året fordi oppvarmingen utgjør en mindre andel av det totale strømforbruket. Alle basistjenestene som bruker strøm har man like fullt om man bor i leilighet eller en stor enebolig (TV, vaskemaskin, varmtvann, komfyr, kjøleskap, etc).

Mange leiligheter har dessuten sentralvarmeanlegg, og noen har sågar felles oppvarmet varmtvann. Da er strømforbruket nesten likt gjennom året, bare litt mer belysning vintertid. Har du da fastpris på strøm subsidierer du alle dem som fyrer med strøm på vinteren. Styr unna fastpris. Velg spotpris, er Smarte Pengers råd.

 

Les mer om strøm:

Guide til kjøp av strøm

Typer strømavtaler

Slik er strømprisen bygget opp

Skifte av strømleverandør

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på 

Markedsoversikt:

Finn billigste spotprisavtale
Her finner du vår oversikt over landsdekkende spotprisleverandører.