Slik har prisendringene vært i boligmarkedet fra år til år siden 1985.

Denne statistikken går tilbake til 1985. Det var på dette tidspunktet vi kan si vi fikk fri prisfastsettelse på boligmarkedet.

Tallene er hentet fra Eiendom Norge som gir ut månedlig prisstatistikk på boligmarkedet. Statistikken er utarbeidet av Eiendomsverdi, basert på tall hentet fra FINN.no

Gjennomsnittlig endring fra år til år

Slik har de årlige verdiendringene vært i boligmarkedet siden 1985. Tabellen viser årlig verdiendring for eneboliger, delt bolig, leiligheter og alle boliger samlet.

Til høyre ser du den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen fordelt på de samme typene.

Tallene tar utgangspunkt i årsgjennomsnittet. Dette er gjennomsnittet av alle månedstallene for hvert år. Den måler altså ikke fra dato til dato, for eksempel fra 31.12 til 31.12.

Prosentvis endring
År Enebolig Delt bolig Leilighet Alle
1985
1986 28,2 % 26,2 % 32,5 % 30,0 %
1987 19,4 % 19,7 % 27,1 % 23,1 %
1988 -0,2 % 2,9 % -1,4 % -0,4 %
1989 -12,2 % -11,2 % -15,5 % -13,7 %
1990 -4,0 % -5,9 % -3,4 % -3,9 %
1991 -10,0 % -5,4 % -6,6 % -7,8 %
1992 -6,1 % -6,9 % -10,4 % -8,2 %
1993 5,0 % 4,4 % 8,1 % 6,3 %
1994 13,5 % 18,5 % 13,6 % 14,2 %
1995 7,9 % 7,5 % 7,4 % 7,6 %
1996 8,6 % 9,3 % 12,6 % 10,6 %
1997 9,2 % 10,8 % 10,5 % 8,7 %
1998 10,7 % 11,2 % 17,6 % 14,4 %
1999 8,6 % 11,5 % 15,6 % 13,1 %
2000 13,8 % 14,5 % 16,4 % 15,1 %
2001 5,2 % 6,5 % 7,3 % 7,7 %
2002 6,0 % 4,3 % 6,7 % 6,7 %
2003 2,0 % 1,3 % 1,7 % 1,8 %
2004 10,5 % 11,3 % 13,4 % 12,3 %
2005 8,3 % 10,2 % 9,4 % 9,1 %
2006 13,0 % 13,9 % 16,3 % 15,3 %
2007 13,1 % 14,7 % 10,2 % 11,2 %
2008 -0,6 % -2,5 % -5,5 % -4,2 %
2009 1,3 % 2,1 % 3,2 % 2,7 %
2010 7,5 % 9,7 % 8,3 % 8,3 %
2011 6,5 % 8,0 % 9,9 % 9,0 %
2012 5,6 % 6,4 % 8,5 % 7,7 %
2013 4,6 % 4,7 % 5,2 % 4,9 %
2014 2,9 % 2,1 % 2,1 % 2,3 %
2015 5,7 % 4,8 % 7,0 % 9,6 %
2016 6,1 % 9,8 % 14,5 % 8,3 %
2017 5,7 %
2018 0,8 %

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Endring fra årsskiftet til årsskiftet

En annen måte å se på prisendringene på er å sammenligne prisene ved hvert årsskifte. Utslagene blir mer tilfeldige ved en slik måte, siden dette gir et øyeblikksbilde. I tillegg er desember en måned med liten boligomsetning, slik at de tilfeldige utslagene blir enda større.

Prosentvis endring
År Enebolig Delt bolig Leilighet Alle
1990
1991 -7,0 % -1,7 % 0,9 %
1992 -10,9 % -4,8 % -12,8 %
1993 18,9 % 11,1 % 22,4 %
1994 9,3 % 14,1 % 5,0 %
1995 5,9 % 5,5 % 7,2 %
1996 11,7 % 12,9 % 16,1 %
1997 6,8 % 9,8 % 13,2 %
1998 9,3 % 6,4 % 7,7 %
1999 14,7 % 20,5 % 27,2 %
2000 8,7 % 6,6 % 5,4 %
2001 4,6 % 5,7 % 11,4 %
2002 1,4 % 3,5 % -2,7 %
2003 5,6 % 4,0 % 12,4 % 9,7%
2004 7,8 % 8,9 % 11,6 % 10,3%
2005 6,5 % 12,0 % 9,8 % 9,3%
2006 19,1 % 17,0 % 18,8 % 18,7%
2007 7,9 % 9,0 % -0,9 % 1,8%
2008 -6,7 % -11,5 % -9,2 % -8,9%
2009 10,4 % 13,5 % 13,8 % 11,7%
2010 4,4 % 9,9 % 7,2 % 6,7%
2011 5,1 % 5,5 % 9,2 % 8,6%
2012 4,7 % 6,1 % 10,1 % 8,7%
2013 10,6 % 6,7 % -2,5 % -0,6%
2014 8,2 % 5,1 % 8,7 % 8,1%
2015 3,6 % 3,5 % 6,1 % 5,0%
2016 12,8%
2017 -2,1%
2018 2,8%

 

Les mer om boligpriser:

Boligpriser

Prisutvikling for bruktboliger fra SSB

Omsetningspriser for boliger

Prisutvikling for OBOS-leiligheter

Hyttepriser

Se også:

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet.
Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.

Boligpriser Eiendom Norge
Her finner du den månedlige statistikken fra Eiendom Norge.