Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har prisendringene vært i boligmarkedet fra år til år siden 1986.

Denne statistikken går tilbake til 1986. Det var på dette tidspunktet vi kan si vi fikk fri prisfastsettelse på boligmarkedet.

Tallene er hentet fra Eiendom Norge som gir ut månedlig prisstatistikk på boligmarkedet. Statistikken er utarbeidet av Eiendomsverdi, basert på tall hentet fra FINN.no

Gjennomsnittlig endring fra år til år

Slik har de årlige verdiendringene vært i boligmarkedet siden 1986. Tabellen viser årlig verdiendring for hele landet.

Til høyre ser du den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen fordelt på de samme typene.

Tallene tar utgangspunkt i årsgjennomsnittet. Dette er gjennomsnittet av alle månedstallene for hvert år. Den måler altså ikke fra dato til dato, for eksempel fra 31.12 til 31.12.

År Endring
1986 30,0 %
1987 23,1 %
1988 -0,4 %
1989 -13,7 %
1990 -3,9 %
1991 -7,8 %
1992 -8,2 %
1993 6,3 %
1994 14,2 %
1995 7,6 %
1996 10,6 %
1997 8,7 %
1998 14,4 %
1999 13,1 %
2000 15,1 %
2001 7,7 %
2002 6,7 %
2003 1,8 %
2004 12,3 %
2005 9,1 %
2006 15,3 %
2007 11,2 %
2008 -4,2 %
2009 2,7 %
2010 8,3 %
2011 9,0 %
2012 7,7 %
2013 4,9 %
2014 2,3 %
2015 9,6 %
2016 8,3 %
2017 5,7 %
2018 0,8 %
2019 2,6 %
2020 4,5 %
2021 9,1 %
2022 1,5 %

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Endring fra årsskiftet til årsskiftet

En annen måte å se på prisendringene på er å sammenligne prisene ved hvert årsskifte. Utslagene blir mer tilfeldige ved en slik måte, siden dette gir et øyeblikksbilde. I tillegg er desember en måned med liten boligomsetning, slik at de tilfeldige utslagene blir enda større.

År Endring
2003 9,7%
2004 10,3%
2005 9,3%
2006 18,7%
2007 1,8%
2008 -8,9%
2009 11,7%
2010 6,7%
2011 8,6%
2012 8,7%
2013 -0,6%
2014 8,1%
2015 5,0%
2016 12,8%
2017 -2,1%
2018 2,8%
2019 2,6%
2020 8,7%
2021 5,5%
2022 1.5%

 

Les mer om boligpriser:

Guide til boligpriser

Prisutvikling for bruktboliger fra SSB

Omsetningspriser for boliger

Prisutvikling for OBOS-leiligheter

Hyttepriser

Kalkulatorer:

Boligprisutvikling
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet.
Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2016.

Eksterne sider:

Boligpriser Eiendom Norge
Her finner du den månedlige statistikken fra Eiendom Norge.