Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har prisutviklingen vært for OBOS-boliger siden 1988.

OBOS' pris- og omsetningsstatistikk utarbeides månedlig. Prisene er inkludert fellesgjeld.

Pris- og omsetningsstatistikken for OBOS-tilknyttede boliger er basert på registrerte overdragelser i OBOS-tilknyttede borettslag.

Kvadratmeterprisen for OBOS-tilknyttede boliger er beregnet ved å vekte gjennomsnittlige kvadratmeterpriser i hver bydel i Oslo, samt områdene Lørenskog, Follo og Bærum øst, med omsetningen i de enkelte områdene de foregående tre årene.

Slik har prisutviklingen vært

Kvadratmeterprisene som er oppgitt er gjennomsnittet av årets priser.

År Kvmpris Endring
1988 9 254
1989 8 579 -7,3 %
1990 6 933 -19,2 %
1991 5 888 -15,1 %
1992 5 447 -7,5 %
1993 5 680 4,3 %
1994 6 720 18,3 %
1995 6 863 2,1 %
1996 8 060 17,4 %
1997 9 972 23,7 %
1998 11 618 16,5 %
1999 13 772 18,5 %
2000 16 311 18,4 %
2001 17 600 7,9 %
2002 19 026 8,1 %
2003 18 886 -0,7 %
2004 21 979 16,4 %
2005 24 092 9,6 %
2006 28 133 16,8 %
2007 31 071 10,4 %
2008 29 346 -5,6 %
2009 29 987 2,2 %
2010 32 846 9,5 %
2011 36 368 10,7 %
2012 40 266 10,7 %
2013 42 181 4,8 %
2014 43 427 3,0 %
2015 49 125 13,1 %
2016 57 910 17,9 %
2017 61 770 6,7 %
2018 60 663 -1,8 %
2019 63 291 4,3 %
2020 67 374 6,5 %
2021 74 591 10,7 %
2022 78 225 4,9 %

Prisene i OBOS offentliggjøres hver måned. Månedlige oppdaterte priser kan du finne her.

 

Les mer om boligpriser:

Guide til boligpriser

Prisutvikling for bruktboliger fra SSB

Omsetningspriser for boliger

Kvadratmeterpriser på boliger i kommunene

Utviklingen i kvadratmeterprisen på bolig

Se prisutviklingen fra 2007 til i dag i de forskjellige distriktene.

Se hva gjennomsnittlig omsetningspris har vært på boliger fra 1993

Hyttepriser

Kalkulatorer:

Boligprisutviklings-kalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet siden 1992. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2016.