Her kan du se hvordan boligprisene har utviklet seg tilbake til 1992.

SSB publiseres kvartalsvise prisindekser for alle tre boligtyper pluss en totalindeks for alle regioner og storbyer. Totalt er det 11 soner boligprisutviklingen beregnes for.

Det er bare tall fra FINN med i statistikken. Det er beregnet tall tilbake til 2005 for alle 11 soner. For noen går de tilbake til 1992.

Beregn verdiendringene med Boligpriskalkulatoren

Med Boligpriskalkulatoren kan du beregne verdiendringene fra 1992 (eller så langt tilbake som de finnes) til og med 2018. Dette kan du gjøre for alle distrikter, og eiefomer. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Her finner du Boligpriskalkulatoren.

Hvis du vil se på boligprisutviklingen bare for de aller siste årene kan du bruke en variant av Boligpriskalkulatoren der du kan beregne per kvartal.

Her finner du den Kvartalsvise boligpriskalkulatoren.

Dette er endingene i boligpriser per år

I tabellene under kan du se verdiendringene per år tilbake til 2006 for alle 11 sonene, samt gjennomsnittet for Norge. Det er laget statistikk lenger tilbake, men altså ikke for alle sonene.

Hvordan utviklingen har vært totalt sett tilbake til 1992 kan du se her.

For årene 2015 til 2018:

Distrikt 2015 2016 2017 2018
I alt 6,1% 7,0% 5,0 % 1,4%
Oslo med Bærum 10,3% 15,5% 7,7 % 0,9%
Stavanger -3,8% -5,9% 4,8 % -0,8%
Bergen 7,6% 0,9% 1,9 % 0,1%
Trondheim 5,7% 6,9% 3,4 % 0,5%
Akershus utenom Bærum 9,0% 10,5% 9,6 % 1,1%
Sør-Østlandet 6,8% 7,5% 4,7 % 3,9%
Hedmark og Oppland 6,0% 5,7% 7,3 % 2,9%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,5% -1,0% 1,1 % 0,2%
Vestlandet utenom Bergen 4,2% 3,5% 1,3 % 1,2%
Trøndelag utenom Trondheim 5,0% 5,3% 3,3 % 0,1%
Nord-Norge 4,6% 8,3% 4,3 % 1,9%

For årene 2011 til 2014:

Distrikt 2011 2012 2013 2014
I alt 8,0 % 6,6 % 4,0% 2,7%
Oslo med Bærum 9,9 % 8,1 % 3,1% 2,8%
Stavanger 9,5 % 7,6 % 2,4% -1,9%
Bergen 9,8 % 6,3 % 5,5% 4,4%
Trondheim 11,0 % 8,4 % 5,9% 3,2%
Akershus utenom Bærum 7,0 % 6,8 % 5,9% 2,5%
Sør-Østlandet 6,2 % 6,3 % 4,0% 3,2%
Hedmark og Oppland 5,3 % 5,0 % 3,5% 4,2%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 8,1 % 4,7 % 2,3% 0,7%
Vestlandet utenom Bergen 7,3 % 4,7 % 4,2% 1,8%
Trøndelag utenom Trondheim 10,3 % 8,4 % 4,8% 3,6%
Nord-Norge 4,9 % 7,0 % 5,7% 5,0%

For årene 2007 til 2010:

Distrikt 2007 2008 2009 2010
I alt 12,6 % -1,1 % 1,9 % 8,3 %
Oslo med Bærum 11,2 % -4,4 % 3,3 % 8,5 %
Stavanger 19,9 % 0,9 % 1,0 % 14,5 %
Bergen 8,7 % -8,1 % 0,9 % 11,6 %
Trondheim 7,1 % -3,2 % 2,3 % 11,9 %
Akershus utenom Bærum 13,5 % -1,2 % 0,7 % 7,2 %
Sør-Østlandet 11,8 % 0,7 % 1,3 % 6,8 %
Hedmark og Oppland 9,2 % 0,5 % 2,3 % 6,6 %
Agder og Rogaland utenom Stavanger 19,9 % 4,4 % 0,5 % 8,6 %
Vestlandet utenom Bergen 12,9 % 1,6 % 4,5 % 5,2 %
Trøndelag utenom Trondheim 10,8 % 3,1 % 0,0 % 9,1 %
Nord-Norge 13,9 % -1,7 % 0,7 % 8,5 %

Verdiendringene er målt som gjennomsnittet mellom årene. Ikke fra årsskifte til årsskifte.

Kilden for statistikken finner du på SSB.no

Dette er definisjonene SSB bruker

Pris er kjøpesummen oppgitt i kjøpekontrakten. For borettslagsboliger er både innskudd og andel av fellesgjeld inkludert i prisen.

Arealbegrepet som benyttes i statistikken er P-ROM. P-ROM måles som bruksarealet innenfor boligens omsluttende vegger minus boder, tekniske rom, garasje, felles trapperom og liknende.

Boligtypene fordeler seg på tre kategorier:

  • enebolig (ren enebolig, generasjonsbolig, enebolig med hybel-/sokkelleilighet)
  • småhus (tomannsboliger, rekkehus og andre småhus)
  • blokkleilighet (leiligheter i boligblokk med to etasjer eller flere)

Eieformene i statistikken er selveier og borettslagboliger. Borettslagsboliger kan, i tillegg til andelsleiligheter, også være aksje- og obligasjonsleiligheter.

 

Se også:

Boligpriser

Boligpriser etter boligtype fra Eiendom Norge

Kalkulatorer:

Boligpriskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligpriskalkulator kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.