Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik har boligprisene historisk utviklet seg for hele landet, og i 10 andre soner.

SSB publiseres kvartalsvise prisindekser for tre boligtyper, pluss en totalindeks for alle regioner og storbyer. Totalt er det 11 soner boligprisutviklingen beregnes for.

Det er bare tall fra FINN med i statistikken. Det er beregnet tall tilbake til 2005 for alle 11 soner. For noen går de tilbake til 1992.

Beregn verdiendringene med Boligpriskalkulatoren

Med Boligpriskalkulatoren kan du beregne verdiendringene fra 1992 (eller så langt tilbake som de finnes) til og med 2022. Dette kan du gjøre for alle de 11 sonene, og for boligtypene. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Her finner du Boligpriskalkulatoren.

Hvis du vil se på boligprisutviklingen bare for de aller siste årene kan du bruke en variant av Boligpriskalkulatoren der du kan beregne per kvartal.

Her finner du den Kvartalsvise boligpriskalkulatoren.

Dette er endringene i boligprisene siden 1992

Dette er prisutviklingen i hele landet siden 1992. Her er det tatt med prisutviklingen for:

  • Hele landet
  • Eneboliger
  • Delte boliger
  • Leiligheter
År Alle Enebolig Delt Leilighet
1993 0,9 % 0,8 % 0,3 % 2,5 %
1994 13,2 % 10,4 % 15,3 % 17,9 %
1995 7,3 % 8,3 % 7,5 % 4,4 %
1996 9,0 % 7,6 % 8,6 % 13,9 %
1997 11,9 % 9,0 % 12,5 % 17,7 %
1998 11,1 % 7,5 % 12,6 % 16,2 %
1999 11,1 % 7,7 % 11,4 % 16,9 %
2000 15,9 % 11,8 % 15,8 % 20,6 %
2001 6,9 % 7,2 % 6,1 % 7,9 %
2002 5,0 % 2,8 % 5,5 % 8,2 %
2003 1,7 % 1,7 % 1,9 % 2,0 %
2004 10,2 % 9,7 % 10,1 % 11,7 %
2005 8,3 % 7,6 % 9,6 % 8,9 %
2006 13,7 % 12,4 % 14,3 % 16,2 %
2007 12,6 % 13,2 % 13,5 % 10,2 %
2008 -1,1 % 0,8 % -1,7 % -5,3 %
2009 1,9 % 1,3 % 1,5 % 4,2 %
2010 8,2 % 8,1 % 9,5 % 7,4 %
2011 8,0 % 7,2 % 8,0 % 10,2 %
2012 6,8 % 5,9 % 6,7 % 8,9 %
2013 4,0 % 4,0 % 4,3 % 4,2 %
2014 2,7 % 2,9 % 2,0 % 2,8 %
2015 6,1 % 4,8 % 6,0 % 9,3 %
2016 7,0 % 5,4 % 7,2 % 10,8 %
2017 5,0 % 4,5 % 5,2 % 5,7 %
2018 1,4 % 1,8 % 1,5 % 0,6 %
2019 2,5 % 2,4 % 2,1 % 2,1 %
2020 4,3 % 3,7 % 4,4 % 5,0 %
2021 10,4% 11,2% 10,5% 9,3%
2022 5,3% 5,0% 5,6% 5,5%

Dette er endingene i boligpriser per år

I tabellene under kan du se verdiendringene per år tilbake til 2006 for alle 11 sonene, samt gjennomsnittet for Norge. Det er laget statistikk lenger tilbake, men altså ikke for alle sonene.

Hvordan utviklingen har vært totalt sett tilbake til 1992 kan du se her.

For årene 2019 til 2022:

Distrikt 2019 2020 2021 2022
I alt 2,5% 4,3% 10,4 % 5,3 %
Oslo med Bærum 3,9% 5,3% 10,8 % 4,5 %
Stavanger 0,0% 4,0% 9,0 % 4,9 %
Bergen 2,5% 5,2% 8,5 % 5,1 %
Trondheim 0,4% 3,7% 10,7 % 6,6 %
Akershus utenom Bærum 2,5% 4,0% 11,7 % 2,7 %
Sør-Østlandet 3,3% 5,8% 12,3 % 5,6 %
Hedmark og Oppland 1,7% 2,9% 10,0 % 4,5 %
Agder og Rogaland utenom Stavanger 1,3% 2,7% 9,6 % 7,0 %
Vestlandet utenom Bergen 1,0% 2,0% 8,4 % 7,8 %
Trøndelag utenom Trondheim 0,6% 3,9% 9,5 % 5,6 %
Nord-Norge 3,1% 3,0% 10,0 % 5,9 %

For årene 2015 til 2018:

Distrikt 2015 2016 2017 2018
I alt 6,1% 7,0% 5,0 % 1,4%
Oslo med Bærum 10,3% 15,5% 7,7 % 0,9%
Stavanger -3,8% -5,9% 4,8 % -0,8%
Bergen 7,6% 0,9% 1,9 % 0,1%
Trondheim 5,7% 6,9% 3,4 % 0,5%
Akershus utenom Bærum 9,0% 10,5% 9,6 % 1,1%
Sør-Østlandet 6,8% 7,5% 4,7 % 3,9%
Hedmark og Oppland 6,0% 5,7% 7,3 % 2,9%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,5% -1,0% 1,1 % 0,2%
Vestlandet utenom Bergen 4,2% 3,5% 1,3 % 1,2%
Trøndelag utenom Trondheim 5,0% 5,3% 3,3 % 0,1%
Nord-Norge 4,6% 8,3% 4,3 % 1,9%

For årene 2011 til 2014:

Distrikt 2011 2012 2013 2014
I alt 8,0 % 6,6 % 4,0% 2,7%
Oslo med Bærum 9,9 % 8,1 % 3,1% 2,8%
Stavanger 9,5 % 7,6 % 2,4% -1,9%
Bergen 9,8 % 6,3 % 5,5% 4,4%
Trondheim 11,0 % 8,4 % 5,9% 3,2%
Akershus utenom Bærum 7,0 % 6,8 % 5,9% 2,5%
Sør-Østlandet 6,2 % 6,3 % 4,0% 3,2%
Hedmark og Oppland 5,3 % 5,0 % 3,5% 4,2%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 8,1 % 4,7 % 2,3% 0,7%
Vestlandet utenom Bergen 7,3 % 4,7 % 4,2% 1,8%
Trøndelag utenom Trondheim 10,3 % 8,4 % 4,8% 3,6%
Nord-Norge 4,9 % 7,0 % 5,7% 5,0%

For årene 2007 til 2010:

Distrikt 2007 2008 2009 2010
I alt 12,6 % -1,1 % 1,9 % 8,3 %
Oslo med Bærum 11,2 % -4,4 % 3,3 % 8,5 %
Stavanger 19,9 % 0,9 % 1,0 % 14,5 %
Bergen 8,7 % -8,1 % 0,9 % 11,6 %
Trondheim 7,1 % -3,2 % 2,3 % 11,9 %
Akershus utenom Bærum 13,5 % -1,2 % 0,7 % 7,2 %
Sør-Østlandet 11,8 % 0,7 % 1,3 % 6,8 %
Hedmark og Oppland 9,2 % 0,5 % 2,3 % 6,6 %
Agder og Rogaland utenom Stavanger 19,9 % 4,4 % 0,5 % 8,6 %
Vestlandet utenom Bergen 12,9 % 1,6 % 4,5 % 5,2 %
Trøndelag utenom Trondheim 10,8 % 3,1 % 0,0 % 9,1 %
Nord-Norge 13,9 % -1,7 % 0,7 % 8,5 %

Verdiendringene er målt som gjennomsnittet mellom årene. Ikke fra årsskifte til årsskifte.

Kilden for statistikken finner du på SSB.no

Dette er definisjonene SSB bruker

Pris er kjøpesummen oppgitt i kjøpekontrakten. For borettslagsboliger er både innskudd og andel av fellesgjeld inkludert i prisen.

Arealbegrepet som benyttes i statistikken er P-ROM. P-ROM måles som bruksarealet innenfor boligens omsluttende vegger minus boder, tekniske rom, garasje, felles trapperom og liknende.

Boligtypene fordeler seg på tre kategorier:

  • enebolig (ren enebolig, generasjonsbolig, enebolig med hybel-/sokkelleilighet)
  • småhus (tomannsboliger, rekkehus og andre småhus)
  • blokkleilighet (leiligheter i boligblokk med to etasjer eller flere)

Eieformene i statistikken er selveier og borettslagboliger. Borettslagsboliger kan, i tillegg til andelsleiligheter, også være aksje- og obligasjonsleiligheter.

 

Se også:

Guide til boligpriser

Boligpriser fra Eiendom Norge

Kvadratmeterpriser på boliger i kommunene

Utviklingen i kvadratmeterprisen på bolig

Prisutvikling på boliger i OBOS

Kalkulatorer:

Boligpriskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligpriskalkulator kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.