Det er spesielt lønnsomt å bygge på i tettbygde områder. Forklaringen er at de høye tomtekostnadene i sentrale strøk.

Ved å bygge på, øker du jo ikke tomtekostnaden. Du utnytter potensialet på tomten som allerede er der. Har du oppfylt skattelovens krav om tolv måneders botid i huset de siste 24 månedene, vil hele gevinsten være like skattefri som resten av boligen.

Utenfor sentrale og tettbygde strøk er det ofte slik at boligprisene generelt er lavere enn byggekostnadene, og det vil derfor ofte være mest lønnsomt å heller kjøpe seg en større bolig. Du vil i all fall tape penger dersom du oppfører et påbygg bare for å tjene en ekstra slant ved salg av boligen. Dersom du bygger på fordi familien trenger mer plass, kan regnestykket likevel bli lønnsomt. Årsaken er at påbygget betyr at du ikke trenger å flytte, og at du derfor vil slippe dokumentavgift, meglerhonorar og flytteutgifter.

Når du beregner verdiøkningen kan du ikke ta utgangspunkt i gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for tilsvarende boliger. Den marginale økningen atv å øke vil være lavere enn dette. Men hvis påbygget er bad eller kjøkkken vil det stille seg annerledes,

Hvor mye kan du bygge ut?

Utnyttelsesgraden for tomten din gir en pekepinn på om du får lov å bygge ut. Husets grunnareal/tomtestørrelse angir hvor stor del av tomtearealet som kan bebygges. I for eksempel Oslo er utnyttelsesgraden 24 prosent.

Opptar huset ditt 20 prosent av tomten, vil du trolig få lov til å bygge på de resterende 4 prosent av tomten før du overskrider utnyttelsesgraden. Du kan likevel forsøke å få tillatelse til å utbygge en større andel. Skaff deg først reguleringsplanen fra plan- og bygningsetaten. Her står utnyttelsesgraden og om det i det hele tatt er mulig å bygge på.

Dette må du ordne

Før du kan starte opp byggeprosjektet ditt, må du sende byggemelding til plan- og bygningskontoret i kommunen, samt nabovarsel. Er tilbygget under 15 m², er dette unntatt søknadsplikt.

Guide til byggeregler

Tiltak uten søknad eller melding

Lag kontrakt

Pass på å regulere samarbeidet med byggmesteren gjennom en kontrakt. Slik unngå du både prissjokk og forsinkelser. Kontrakten bør derfor inneholde en fast pris (denne kan ikke håndverker avvike fra) og ferdigstillelsesdato. Dersom snekkeren snur i døra i møte med slike krav, må dere i alle fall avtale en prisantydning. Sluttregningen kan nemlig ikke overstige 15 % av en prisantydning. Husk å innhente flere pristilbud og be byggmesteren om referanser. Forhør deg gjerne med kolleger og venner. Hvordan kontrakten bør utformes ser du i «Skriv kontrakt med håndverkeren».

 

Les mer om oppussing:

Guide til oppussing

Lag en god oppussingsplan - spar penger

Guide til kjøp av håndverkertjenester

Få detaljert tilbud av håndverkeren

Gjøre oppussingen selv, eller bruke håndverkere?

Rabattguide til byggevareforretninger