Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Som selger har du en omfattende opplysningsplikt. Dette gjelder enten du selger selv, eller bruker en eiendomsmegler i forbindelse med salget.

Hvis du ikke oppgir det du vet eller burde vite om eiendommen er det en mangel som kjøperen senere kan klage på.

Hvis du i forbindelse med salget har kjøpt en boligsalgsrapport, er det en omfattende sjekkliste du må gå igjennom. Her er det en rekke forhold som gås igjennom der du krysser av for hvilken standard det enkelte elementet er i. Når du har gjort det er du trygg på at du har gjennomgått opplysningene du må gi videre. Hvis du ikke bruker slike slik rapport, er det vanlig at du gir en egenerklæring på tilstanden i boligen på en rekke punkter. Denne får du fra eiendomsmegleren. Hvis du ikke bruker noen sjekklister er det helt nødvendig at du opplyser om feil du vet om med boligen.

Reglene om dette finner du i Avhendingsloven. I § 3-7 står det at: Eiendommen har mangel dersom kjøperen ikke har fått opplysning om omstendigheter ved eigendommen som selgeren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt.

Det er nok at mangler står i taksten eller boligsalgsrapporten. Hvis ikke må det stå i salgsoppgaven. Da kan ikke kjøperen hevde at han ikke visste om mangelen.

 

Ler mer om boligsalg:

Hva du bør gjøre med boligen før du selger

Dette kan du gjøre med boligen rett før du selger

Dette kan du gjøre ved visning