Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mange ting å ta hensyn til når du skal kjøpe bolig. I denne prosessen inngår alt fra hvilken økonomisk ramme du setter, til en eventuell klage på kjøpet.

Her er en oversikt over artikler og kalkulatorer som har med boligkjøp å gjøre:

Bør du eie eller leie
Når du skal sammenligne lønnsomheten av å eie eller leie er det helt essensielt at det er sammenheng mellom verdien på boligen, og hva det koster å leie en tilsvarende bolig. Det er også viktig å få med alle kostnadene ved å eie. For eksempel hva som er et gjennomsnittlig vedlikeholdsbehov i den forventede eieperioden.

Eie eller leie - en sammenligning
Eksempel på hvordan du kan du kan sette opp et regnestykke (sett på lang sikt) på hva som lønner seg av å eie eller leie.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie, ut fra en rekke forutsetninger du legger inn.

Hvilken verdistigning kan du forvente i boligmarkedet
Boligmarkedet svinger i takt med de økonomiske forholdene i samfunnet. Men på lang sikt er det ett prinsipielt argument som taler for stadig høyere boligpriser, nemlig at vi blir rikere.

Utleiefinansiering av bolig
Ekstrakostnadene ved å gå fra en leilighet eller rekkehus til en enebolig kan dekkes med utleieinntekter.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Eierformer for boliger
Det finnes fire hovedtyper for eierformer.

Kostnader i forbindelse med kjøp av bolig
Det påløper en del kostnader i forbindelse med boligkjøp. Det er viktig å ta høyde for dette både med tanke på hvor mye du skal by, og hvor mye du skal låne.

Kostnader ved å eie og leie bolig
Bokostnadene kan uttrykkes som en prosentkostnad i forhold til boligverdien. Akkurat som leieprisen kan måles i prosent av verdien på boligen. Da kan disse to prosentene sammenlignes med hverandre.

Hva skal du legge vekt på før du kjøper
Hva du skal legge vekt på vil blant annet avhenge av hvilken familiesituasjon du er i. Er du pensjonist, er det for eksempel ikke så viktig om det er en barneskole i nærheten.

Dette skal du se etter på visning
Det er en rekke ting du må sjekke når du er på visning. Her er en gjennomgang.

Forberedelse til budgivningen
Det er verdt å legge inn ekstra timer så du er forberedt når budrunden starter. Det handler om flere hundre tusen kroner mellom et godt og mindre godt boligkjøp.

Forberedelse til budgivningen
Det er verdt å legge inn ekstra timer så du er forberedt når budrunden starter. Det handler om flere hundre tusen kroner mellom et godt og mindre godt boligkjøp.

Budtaktikk
Hvilken taktikk du skal velge er blant annet avhengig av om markedet er godt eller dårlig. Er markedet litt tregt eller antall interessenter lavt, kan du godt la budet stå litt lenger enn du normalt ville gjort.

Dette skal følge boligen
Det er den normgivende listen over hva som skal følge med boligen ved kjøp.

Arealbegreper i bolig
P-rom, S-rom, boareal, bruttoareal, bruksareal og bebygd areal er måleenhetene som i dag benyttes.

Boligkjøpskontrakten
Dette skal du passe på når du skriver boligkjøpskontrakten.

Overtakelse av ny bolig
Når du overtar en splitter ny bolig, må du undersøke den grundig før du overtar den. Blant annet kan du kreve at alle småfeil rettes. Alt skal være i førsteklasses stand når du overtar, og du kan klage på alle småfeil og skader. Du har også krav på at eventuelle feil skal rettes uten noen ekstra kostnader for deg.

Bruktboligsalg og lovverket
Dette er reglene som gjelder ved salg av bolig.

Så stor må feilen være for å gi erstatning ved boligkjøp
En feil må være av en viss størrelse før du kan få erstatning.