Naboloven brukes i dag mest for å finne ut om du kan få fjernet trærne til naboen.

Naboloven (grannelova fra 16. juni 1961 nr 15) regulerer noen av problemer du kan komme opp i med naboen din. Den brukes i dag mest for å finne ut om du kan få fjernet trærne til naboen. Loven inneholder også en del bestemmelser om bygging og varsling, men dette er i dag stort sett ivaretatt i andre lover.

Naboene dine er ikke bare dem du grenser direkte til. Det kan også være de som bor over veien, eller de som bor lenger bort i gaten. Reglene i naboloven gjelder for alle disse naboene. I borettslag og sameier gjelder andre lover, men reglene der bygger på de samme prinsippene som i naboloven.

De fleste nabokrangler oppstår fordi naboen har eller gjør noe på sin tomt som du ikke liker. Dette kan være at han har et tre som skygger for solen hos deg, eller klipper gresset så du ikke hører tippekampen. Naboloven kan løse mange av disse problemene.

Hensyn til andre

I det øyeblikket du vil at naboen endrer noe på sin tomt må du huske på at det kan sies å begrense hans eiendomsrett. Men naboens eiendomsrett betyr ikke at han kan la være å ta hensyn til deg.

Naboen kan ikke gjøre noe på sin eiendom som gjør at du ikke kan bruke din eiendom på en god måte. Dermed blir nabokonflikter en balansegang mellom eiendomsretten og hensynet til andre.

Støy

Et kjent faktum er vel at den som lager støy, alltid mener han lager mindre støy enn det de som plages av støyen, vil ha det til. Noen vil mene at det å klippe gresset i kirketiden er svært fornærmende, mens den som klipper ikke skjønner når han ellers skal få gjort det. Slik kan bagateller fort føre til langvarige og voksende konflikter.

Kan påvirke verdien

Som eiendomsbesitter har enhver full rett til å forsvare verdien på eiendommen sin. En nabokrangel kan lett påvirke verdien på din eiendom. Det har vært flere saker i rettssystemet der kjøpere har tatt i bruk avhendingsloven for å få prisavslag når de har oppdaget den umulige naboen.

Selger du boligen i et forsøk på å slippe unna en umulig nabo, er du med andre ord pliktig til å informere om vesentlige forhold ved naboskapet til eventuelle nye kjøpere. Og da kan det meget vel hende at nye kjøpere betakker seg. En slik situasjon skal du absolutt ikke skamme deg over at du vil forsvare deg mot.

Å løse en nabokonflikt øker ikke bare livskvaliteten for boligeierne. En bolig med godt naboskap er dessuten lettere salgbar og har derfor en høyere verdi.

 

Les mer om naborett:

Når trærne står for nærme tomten din

Ulovlig felling av trær hos naboen - erstatning

Andre problemområder med naboen