Her er den generelle regelen for hvordan du skal leve sammen med naboen.

Naboloven har en generell bestemmelse om samlivet mellom naboer. Denne er litt som Kardemommeloven: «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil.»

Regelen står i nabolovens § 2, og kan brukes på alt fra støy, lukt, støv og trær til større arbeider som kommunes veibygging. Regelen er skjønnsmessig, og hver sak må avgjøres konkret. Men det er noen tommelfingerregler du kan bruke:

  • Det holder ikke at det er en ulempe for deg, den må være grovere: enten unødvendig eller urimelig. Gressklippingen til naboen er kanskje en ulempe, men det er først når den skjer på søndag morgen at den er urimelig.
  • Jo enklere det er for naboen å gjøre noe med problemet, jo lettere er det for deg å komme frem med din klage. Er det enkelt for naboen å flytte komposthaugen sin slik at du slipper lukten på terrassen, så skal han gjøre det.
  • Jo mer uvanlig problemet er for området du bor i, jo sterkere sak har du. For eksempel er det vanlig at barn hopper på trampoline i et villastrøk, men det er ikke vanlig at de utøver paint-ball.

Det blir for kostbart å gå til rettssak i slike tilfeller. Men det betyr ikke at naboen ikke skal følge loven! Ta opp problemet muntlig i første omgang. Hvis ikke det hjelper, kan du skrive et brev som forteller om dine rettigheter etter naboloven.

Borettslag

I borettslag eller sameier er det ofte ordensregler som sier noe om når du bør bruke for eksempel motorisert verktøy. Mener du at naboene der går for langt, kan du ta problemene opp med styret. Pass bare på at ordensreglene er revidert og av ny dato.

Nabovarsler

I mange tilfeller virker et nabovarsel som en fredsmegler. De fleste tolererer nemlig støy så lenge de vet om det på forhånd. Du er faktisk dessuten lovpålagt å varsle naboene dine når du skal «gå i gang med planting, graving, bygging, industriverksemd eller anna tiltak som kan verta til skade eller ulempe på granneeigedom.» (Nabolovens §6.)

Det vanligste nabovarselet er når man skal ha fest - for å varsle om støy. Men det kan også være lurt å varsle hvis du for eksempel skal flytte og kommer til å blokkere veien eller heisen, eller hvis dere skal ha gravemaskin inn for å grave ut garasjen. Du får ingen bot for ikke å sende nabovarsel, men du slipper ofte klager fra naboene.

 

Les mer om naborett:

Guide til naborett

Reglene som kan gi deg rett til å fjerne naboens trær

Dette koster ulovlig felling av trær hos naboen

Reglene om gjerde og hekk mot naboen

Reglene om støy fra naboen