Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring) dekker helt eller delvis ansvaret som selgeren har overfor kjøperen etter avhendingsloven.

Selgers ansvar etter avhendingsloven er høyt, fordi han er ansvarlig for skjulte feil han ikke kjenner til. For å gardere seg mot ansvar for slike feil, kan selgere tegne en boligselgerforsikring (tidligere eierskifteforsikring) for å beskytte seg for krav fra kjøperen.

Forsikringen dekker helt eller delvis ansvaret som selgeren har overfor kjøperen etter avhendingsloven. Forsikringsselskapet tar klagebehandlingen for selgeren, og utbetaler eventuell erstatning direkte til kjøperen.

I dag tegner så mange som 80-90 prosent av landets boligselgere boligselgerforsikring. Den største aktøren på markedet er Protector. En annen aktør er Søderberg & Partners, der forsikringen er plassert i HDI Global Speciality.

Selgere bør tegne boligselgerforsikring

Skal du selge en bolig, bør du vurdere å tegne boligselgerforsikring. Da får du først og fremst en kranglefantgaranti. Mange boligkjøpere krangler på småting. Nå slipper du å forholde deg til klagene, du kan bare henvise til selskapet.

Hvis du er usikker på om du skal tegne en slik forsikring, bør du vurdere risikoen for det kan dukke opp skjulte mangler av vesentlig art. Det er en mye høyere risiko for dette, dersom du selger et eldre hus fremfor en ny og mindre leilighet, for eksempel.

Hvis det viser seg at feilen gir utbetaling, betaler forsikringsselskapet ut pengene. Utbetalinger kan gå opp i flere hundre tusen kroner, og det er godt å slippe når du nettopp har kjøpt ny bolig.

Når du tegner boligselgerforsikring skal du fylle ut et egenerklæringsskjema. Her må du passe på å fylle ut riktig. Kjenner du til vannlekkasjer på taket må du svare «Ja». Svarer du «Nei», risikerer du ansvar for feilaktige opplysninger. Er du usikker, må du svare «Vet ikke».

Dette koster boligselgerforsikringen

Prisen oppgis i prosent av kjøpesummen, og varierer med boligtype. Det er også en minimum og maksimalpris.

Dette er et eksempel på hva prisene priser ligger på for en boligselgerforsikring.

Forsikringen kjøpes gjennom eiendomsmeglerne, og prisen variere noe mellom dem.

Type bolig Sats Min Max
Enebolig med boligsalgs-rapport 0,450% 10 000 47 500
Enebolig uten boligsalgs-rapport 0,550% 10 500 50 000
Rekkehus, tomanns-boliger, leiligheter med boligsalgs-rapport 0,450% 10 000 47 500
Rekkehus, tomanns-boliger, leiligheter uten boligsalgs-rapport 0,550% 10 500 50 000
Selveier 0,330% 4 000 24 000
Andel; alle typer fra leilighet til enebolig med boligsalgs-rapport 0,020% 2 500 24 000
Hytte 0,450% 8 500 40 000

Kjøpere skal ikke bry seg om boligselgerforsikring

For kjøperen er det helt uinteressant om selgeren har tegnet boligselgerforsikring. En forsikring betyr ikke at boligen er feilfri, det betyr heller ikke at du har større rettigheter enn om selgeren hadde stått på egne ben. Selgeren og forsikringsselskapet har det samme ansvaret.

Den eneste forskjellen er at hvis problemer oppstår, så møter man en profesjonell part i andre enden. Men det gir sjelden noe lettere saksgang. Mange føler at det er vanskelig å få noe ut av forsikringsselskapene, og at de ikke blir hørt når de tar kontakt.

Her er seks råd på veien for å komme igjennom hos selskapene:

  • Meld fra med én gang: Du må si fra til forsikringsselskapet med en gang du finner feilen. Du kan miste erstatningen hvis du reklamerer for sent. Ta kontakt med eiendomsmegleren du kjøpte boligen av. Han har et skademeldingsskjema.
  • Vær kynisk: Vær forberedt på at forsikringsselskapet overlater saken din til erfarne advokater som kan virke nedlatne. Ikke la deg psyke ut, men argumenter med fakta, jus og bilder, ikke følelser, spydigheter eller sarkasmer.
  • Skaff advokat: Forsikringsselskapet gir deg neppe medhold etter første klagebrev. Da bør du vurdere å bruke hjelp for å nå frem. En advokat kan hjelpe deg til å tenke kynisk. Din advokat kan møte paragrafspråket til forsikringsselskapet. Men velg en advokat som har erfaring fra eierskiftesaker. Spør etter referanser. Advokatregningen vil koste deg noe, men du vil få dekket 80-100.000 på hjemforsikringen din. Kontakt ditt hjemforsikringsselskap med en gang for å få vite dekningsomfanget!
  • Få oversikt over skaden, er det flere? Når du oppdager en skade, for eksempel vannlekkasje fra badet eller vanninnsig gjennom grunnmuren, er det viktig at du raskt får oversikt over hele skaden. Med én feil følger det gjerne flere, og det gjør at du kan få høyere erstatning. Skaff deg en egen takstmann for å gå gjennom skadene og søke etter flere. Dette er også viktig for å fastsette kostnaden ved utbedringen. Fotografer alle skadene du finner.
  • Skaff dokumentasjon: Dokumentasjon er alfa og omega i boligselgerforsikringssaker. Skadene på boligen din må kunne dokumenteres, og du må kunne bevise at de er vesentlige. Det er en fordel å bruke en takstmann for å få
    oversikt over skadene. Forsikringsselskapet vil ofte sende sin egen takstmann, men han setter noen ganger en veldig lav takst. Da kan du med fordel kontakte din egen for å få en nøytral mening.

Ikke gi deg

Saken mot forsikringsselskapet er ikke nødvendigvis over når du får første tilbud fra selskapet. Hvis du ikke er fornøyd med erstatningen, må du og advokaten din gå gjennom brevet og se nærmere på punktene som er behandlet. Har selskapet misforstått faktum, har de oversett noen av argumentene dine?

Har de ikke lagt vekt på det domstolene har sagt? Har de undervurdert kostnadene ved en mangel? I gode saker kan det være at du må gå så langt som til rettssak. Det er ikke farlig i seg selv, men du må vurdere risikoen for tap. Taper du, dekker ikke hjemforsikringen din motstanderens saksomkostninger.

For å slippe å møte boligselgerforsikringsselskapet på egen hånd, har du i dag også muligheten til å tegne en boligkjøperforsikring.

 

Les også:

Bruktboligsalg og lovverket

Så stor må feilen være for å gi erstatning ved boligkjøp

Se også:

Avhendingsloven

Bustadoppføringslova

Forbrukerrådet - Bolig
Råd og tips fra Forbrukerrådet om blant annet kjøp og salg av nye og brukte boliger.