Det er ikke så lett å finne korrekte leiepriser via statistikker. Unntaket er i Oslo der det er god statistikk å forholde seg til.

Det er to ting du kan gjøre for å finne frem til leieprisnivået:

 • Sette deg inn i det lokale leienivået
 • Se på leiestatistikk

For å finne ut av prisene på leienivået er det aller viktigste å sette seg inn i leienivået i det området du er interessert i. Det betyr at du må følge med på annonser i det aktuelle markedet.

Snakk også med meglere som driver med utleie i det aktuelle området. De kan ha kompetanse på leienivået som ingen andre har på grunn av den nærheten de har til markedet.

Det er to tilgjengelige statistikker for leiepriser. Dette er kvartalsvise statistikker som blir utarbeidet av SSB og Boligbygg.

Statistikken fra SSB er landsdekkende, og gir en viss pekepinn på leieprisene. Boligbygg (eid av Oslo Kommune) lager oversikter over leiepriser i Oslo, brutt ned på forskjellige bydeler. Denne er svært nøyaktig.

Priser i Oslo

Boligbygg lager svært detaljerte oversikter over priser for forskjellige soner og størrelser på leiligheter. Statistikken blir oppdatert kvartalsvis.

Oslo er delt inn i fem områder, med seks forskjellige størrelser på utleieobjektet.

Leieprisene per måned for de forskjellige distriktene kan da regnes ut med gjennomsnittlig størrelse for leilighetene:

Tallene er basert på SSB's gjennomsnittsstørrelser for boliger.

Dette er gjennomsnittlig leie per kvadratmeter leieareal:

Antall rom Bjerke, Grorud, Stovner, Alna Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene St. Hanshaug, Frogner Ullern, Vestre-og Nordre Aker Østensjø, Nordstrand, S. Nordstrand
Hybel 3 870 5 034 5 282 4 378 3 806
1 rom 3 002 3 666 3 808 3 292 2 965
2 rom 2 531 2 955 3 045 2 716 2 508
3 rom 2 530 2 862 2 933 2 675 2 512
4 rom 2 266 2 499 2 549 2 368 2 253
5 rom 2 039 2 218 2 257 2 118 2 030

Dette er leieprisene på leiligheter med forskjellig kvadratmeterstørrelser:

Forutsetningen for de forskjellige størrelsene er disse:

 • Hybel: 20m²
 • 1 rom: 35m²
 • 2 rom: 55m²
 • 3 rom: 70m²
 • 4 rom: 100m²
 • 5 rom: 130m²

Dette blir da leieprisen per måned:

Antall rom Bjerke, Grorud, Stovner, Alna Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene St. Hanshaug, Frogner Ullern, Vestre-og Nordre Aker Østensjø, Nordstrand, S. Nordstrand
Hybel 6 450 8 390 8 803 7 297 6 343
1 rom 8 756 10 693 11 107 9 602 8 648
2 rom 11 600 13 544 13 956 12 448 11 495
3 rom 14 758 16 695 17 109 15 604 14 653
4 rom 18 883 20 825 21 242 19 733 18 775
5 rom 22 089 24 028 24 451 22 945 21 992

Kilde: Boligbygg

Statistikk fra SSB

Denne statistikken blir utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. SSB har utarbeidet en rekke tabeller som viser leienivået på forskjellige måter.

Her skal vi ta med predikert leienivå for en rekke distrikter, fra ett til femroms boliger.

Predikerte månedlige leier basert på regresjonsmodell. Basert på leiekontrakter med profesjonelle utleieselskaper og privatpersoner som ikke leier ut til familie og venner. Ikke basert på registerdata. Utgifter til strøm og/eller oppvarming er ikke lagt til, heller ikke tillegg for garasje, balkong/terrasse og møblement.

 • Oslo - Sentrum, Frogner, Ullern og St.Hanshaugen
 • Oslo - Grunerløkka, Gamle Oslo, Sagene, Nordre Aker og Vestre Aker
 • Oslo - Østensjø, Nordstrand og Bjerke
 • Oslo - Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner og Alna
 • Bergen - Bergenhus
 • Bergen - øvrige bydeler
 • Trondheim - Midtbyen, Østbyen og Nedre Elvehavn
 • Trondheim - Lerkendal og Heimdal
 • Stavanger
 • Kristiansand
 • Tromsø
 • Akershus - nærliggende Oslo kommuner
 • Utkant Akershus
 • Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere
 • Tettsteder med 2 000 - 19 999 innbyggere
 • Tettsteder med 200 - 1 999 innbyggere

Det er oppgitt månedlige leiepriser fra 1 rom til fem rom og over.

Slik er de predikere leieprisene for de forskjellioge ditriktene. Tallene gjelder for 2020 (utkommer i desember).

Oslo - Sentrum, Frogner, Ullern og St.Hanshaugen
1-roms 15 kvm 7 900
1-roms 20 kvm 8 700
1-roms 30 kvm 9 900
1-roms 40 kvm 10 900
1-roms 50 kvm 11 700
2-roms 30 kvm 10 700
2-roms 40 kvm 11 700
2-roms 50 kvm 12 600
2-roms 60 kvm 13 400
2-roms 70 kvm 14 100
3-roms 60 kvm 14 700
3-roms 70 kvm 15 500
3-roms 80 kvm 16 200
3-roms 90 kvm 16 800
3-roms 100 kvm 17 400
4-roms 80 kvm 17 500
4-roms 90 kvm 18 200
4-roms 100 kvm 18 800
4-roms 120 kvm 20 000
4-roms 140 kvm 21 000
5-roms eller flere 100 kvm 20 500
5-roms eller flere 120 kvm 21 800
5-roms eller flere 140 kvm 22 900
5-roms eller flere 160 kvm 23 900
5-roms eller flere 180 kvm 24 900
Oslo - Grunerløkka, Gamle Oslo, Sagene, Nordre Aker og Vestre Aker
1-roms 15 kvm 7 800
1-roms 20 kvm 8 600
1-roms 30 kvm 9 800
1-roms 40 kvm 10 800
1-roms 50 kvm 11 600
2-roms 30 kvm 10 500
2-roms 40 kvm 11 600
2-roms 50 kvm 12 500
2-roms 60 kvm 13 200
2-roms 70 kvm 13 900
3-roms 60 kvm 14 500
3-roms 70 kvm 15 300
3-roms 80 kvm 16 000
3-roms 90 kvm 16 600
3-roms 100 kvm 17 200
4-roms 80 kvm 17 200
4-roms 90 kvm 17 900
4-roms 100 kvm 18 500
4-roms 120 kvm 19 700
4-roms 140 kvm 20 700
5-roms eller flere 100 kvm 20 200
5-roms eller flere 120 kvm 21 500
5-roms eller flere 140 kvm 22 600
5-roms eller flere 160 kvm 23 600
5-roms eller flere 180 kvm 24 500
Oslo - Østensjø, Nordstrand og Bjerke
1-roms 15 kvm 7 100
1-roms 20 kvm 7 800
1-roms 30 kvm 8 900
1-roms 40 kvm 9 800
1-roms 50 kvm 10 500
2-roms 30 kvm 9 600
2-roms 40 kvm 10 500
2-roms 50 kvm 11 300
2-roms 60 kvm 12 000
2-roms 70 kvm 12 600
3-roms 60 kvm 13 200
3-roms 70 kvm 13 900
3-roms 80 kvm 14 500
3-roms 90 kvm 15 100
3-roms 100 kvm 15 600
4-roms 80 kvm 15 700
4-roms 90 kvm 16 300
4-roms 100 kvm 16 800
4-roms 120 kvm 17 900
4-roms 140 kvm 18 800
5-roms eller flere 100 kvm 18 400
5-roms eller flere 120 kvm 19 500
5-roms eller flere 140 kvm 20 500
5-roms eller flere 160 kvm 21 400
5-roms eller flere 180 kvm 22 300
Oslo - Søndre Nordstrand, Grorud, Stovner og Alna
1-roms 15 kvm 7 000
1-roms 20 kvm 7 700
1-roms 30 kvm 8 800
1-roms 40 kvm 9 600
1-roms 50 kvm 10 400
2-roms 30 kvm 9 400
2-roms 40 kvm 10 400
2-roms 50 kvm 11 100
2-roms 60 kvm 11 800
2-roms 70 kvm 12 500
3-roms 60 kvm 13 000
3-roms 70 kvm 13 700
3-roms 80 kvm 14 300
3-roms 90 kvm 14 800
3-roms 100 kvm 15 400
4-roms 80 kvm 15 400
4-roms 90 kvm 16 000
4-roms 100 kvm 16 600
4-roms 120 kvm 17 600
4-roms 140 kvm 18 500
5-roms eller flere 100 kvm 18 100
5-roms eller flere 120 kvm 19 200
5-roms eller flere 140 kvm 20 200
5-roms eller flere 160 kvm 21 100
5-roms eller flere 180 kvm 21 900
Bergen - Bergenhus
1-roms 15 kvm 6 600
1-roms 20 kvm 7 200
1-roms 30 kvm 8 200
1-roms 40 kvm 9 100
1-roms 50 kvm 9 700
2-roms 30 kvm 8 900
2-roms 40 kvm 9 800
2-roms 50 kvm 10 500
2-roms 60 kvm 11 100
2-roms 70 kvm 11 700
3-roms 60 kvm 12 200
3-roms 70 kvm 12 900
3-roms 80 kvm 13 400
3-roms 90 kvm 14 000
3-roms 100 kvm 14 500
4-roms 80 kvm 14 500
4-roms 90 kvm 15 100
4-roms 100 kvm 15 600
4-roms 120 kvm 16 600
4-roms 140 kvm 17 400
5-roms eller flere 100 kvm 17 000
5-roms eller flere 120 kvm 18 100
5-roms eller flere 140 kvm 19 000
5-roms eller flere 160 kvm 19 900
5-roms eller flere 180 kvm 20 600
Bergen - øvrige bydeler
1-roms 15 kvm 5 800
1-roms 20 kvm 6 400
1-roms 30 kvm 7 300
1-roms 40 kvm 8 000
1-roms 50 kvm 8 600
2-roms 30 kvm 7 800
2-roms 40 kvm 8 600
2-roms 50 kvm 9 300
2-roms 60 kvm 9 900
2-roms 70 kvm 10 400
3-roms 60 kvm 10 800
3-roms 70 kvm 11 400
3-roms 80 kvm 11 900
3-roms 90 kvm 12 400
3-roms 100 kvm 12 800
4-roms 80 kvm 12 800
4-roms 90 kvm 13 300
4-roms 100 kvm 13 800
4-roms 120 kvm 14 700
4-roms 140 kvm 15 400
5-roms eller flere 100 kvm 15 100
5-roms eller flere 120 kvm 16 000
5-roms eller flere 140 kvm 16 800
5-roms eller flere 160 kvm 17 600
5-roms eller flere 180 kvm 18 300
Trondheim - Midtbyen, Østbyen og Nedre Elvehavn
1-roms 15 kvm 6 600
1-roms 20 kvm 7 300
1-roms 30 kvm 8 300
1-roms 40 kvm 9 100
1-roms 50 kvm 9 800
2-roms 30 kvm 8 900
2-roms 40 kvm 9 800
2-roms 50 kvm 10 600
2-roms 60 kvm 11 200
2-roms 70 kvm 11 800
3-roms 60 kvm 12 300
3-roms 70 kvm 12 900
3-roms 80 kvm 13 500
3-roms 90 kvm 14 100
3-roms 100 kvm 14 600
4-roms 80 kvm 14 600
4-roms 90 kvm 15 200
4-roms 100 kvm 15 700
4-roms 120 kvm 16 700
4-roms 140 kvm 17 500
5-roms eller flere 100 kvm 17 100
5-roms eller flere 120 kvm 18 200
5-roms eller flere 140 kvm 19 100
5-roms eller flere 160 kvm 20 000
5-roms eller flere 180 kvm 20 800
Trondheim - Lerkendal og Heimdal
1-roms 15 kvm 6 200
1-roms 20 kvm 6 800
1-roms 30 kvm 7 800
1-roms 40 kvm 8 600
1-roms 50 kvm 9 200
2-roms 30 kvm 8 400
2-roms 40 kvm 9 200
2-roms 50 kvm 9 900
2-roms 60 kvm 10 500
2-roms 70 kvm 11 100
3-roms 60 kvm 11 600
3-roms 70 kvm 12 200
3-roms 80 kvm 12 700
3-roms 90 kvm 13 200
3-roms 100 kvm 13 700
4-roms 80 kvm 13 700
4-roms 90 kvm 14 300
4-roms 100 kvm 14 800
4-roms 120 kvm 15 700
4-roms 140 kvm 16 500
5-roms eller flere 100 kvm 16 100
5-roms eller flere 120 kvm 17 100
5-roms eller flere 140 kvm 18 000
5-roms eller flere 160 kvm 18 800
5-roms eller flere 180 kvm 19 500
Stavanger
1-roms 15 kvm 5 600
1-roms 20 kvm 6 100
1-roms 30 kvm 7 000
1-roms 40 kvm 7 700
1-roms 50 kvm 8 300
2-roms 30 kvm 7 500
2-roms 40 kvm 8 300
2-roms 50 kvm 8 900
2-roms 60 kvm 9 400
2-roms 70 kvm 9 900
3-roms 60 kvm 10 400
3-roms 70 kvm 10 900
3-roms 80 kvm 11 400
3-roms 90 kvm 11 800
3-roms 100 kvm 12 200
4-roms 80 kvm 12 300
4-roms 90 kvm 12 800
4-roms 100 kvm 13 200
4-roms 120 kvm 14 000
4-roms 140 kvm 14 800
5-roms eller flere 100 kvm 14 400
5-roms eller flere 120 kvm 15 300
5-roms eller flere 140 kvm 16 100
5-roms eller flere 160 kvm 16 800
5-roms eller flere 180 kvm 17 500
Kristiansand
1-roms 15 kvm 5 100
1-roms 20 kvm 5 600
1-roms 30 kvm 6 400
1-roms 40 kvm 7 000
1-roms 50 kvm 7 500
2-roms 30 kvm 6 800
2-roms 40 kvm 7 500
2-roms 50 kvm 8 100
2-roms 60 kvm 8 600
2-roms 70 kvm 9 000
3-roms 60 kvm 9 400
3-roms 70 kvm 9 900
3-roms 80 kvm 10 400
3-roms 90 kvm 10 800
3-roms 100 kvm 11 200
4-roms 80 kvm 11 200
4-roms 90 kvm 11 600
4-roms 100 kvm 12 000
4-roms 120 kvm 12 800
4-roms 140 kvm 13 400
5-roms eller flere 100 kvm 13 100
5-roms eller flere 120 kvm 13 900
5-roms eller flere 140 kvm 14 700
5-roms eller flere 160 kvm 15 300
5-roms eller flere 180 kvm 15 900
Tromsø
1-roms 15 kvm 6 500
1-roms 20 kvm 7 200
1-roms 30 kvm 8 200
1-roms 40 kvm 9 000
1-roms 50 kvm 9 700
2-roms 30 kvm 8 800
2-roms 40 kvm 9 700
2-roms 50 kvm 10 400
2-roms 60 kvm 11 100
2-roms 70 kvm 11 700
3-roms 60 kvm 12 200
3-roms 70 kvm 12 800
3-roms 80 kvm 13 400
3-roms 90 kvm 13 900
3-roms 100 kvm 14 400
4-roms 80 kvm 14 400
4-roms 90 kvm 15 000
4-roms 100 kvm 15 500
4-roms 120 kvm 16 500
4-roms 140 kvm 17 300
5-roms eller flere 100 kvm 16 900
5-roms eller flere 120 kvm 18 000
5-roms eller flere 140 kvm 18 900
5-roms eller flere 160 kvm 19 800
5-roms eller flere 180 kvm 20 600
Akershus - nærliggende Oslo kommuner
1-roms 15 kvm 6 600
1-roms 20 kvm 7 200
1-roms 30 kvm 8 200
1-roms 40 kvm 9 000
1-roms 50 kvm 9 700
2-roms 30 kvm 8 900
2-roms 40 kvm 9 700
2-roms 50 kvm 10 500
2-roms 60 kvm 11 100
2-roms 70 kvm 11 700
3-roms 60 kvm 12 200
3-roms 70 kvm 12 800
3-roms 80 kvm 13 400
3-roms 90 kvm 13 900
3-roms 100 kvm 14 400
4-roms 80 kvm 14 500
4-roms 90 kvm 15 100
4-roms 100 kvm 15 600
4-roms 120 kvm 16 500
4-roms 140 kvm 17 400
5-roms eller flere 100 kvm 17 000
5-roms eller flere 120 kvm 18 000
5-roms eller flere 140 kvm 19 000
5-roms eller flere 160 kvm 19 800
5-roms eller flere 180 kvm 20 600
Utkant Akershus
1-roms 15 kvm 5 500
1-roms 20 kvm 6 100
1-roms 30 kvm 6 900
1-roms 40 kvm 7 600
1-roms 50 kvm 8 200
2-roms 30 kvm 7 400
2-roms 40 kvm 8 200
2-roms 50 kvm 8 800
2-roms 60 kvm 9 300
2-roms 70 kvm 9 800
3-roms 60 kvm 10 300
3-roms 70 kvm 10 800
3-roms 80 kvm 11 300
3-roms 90 kvm 11 700
3-roms 100 kvm 12 100
4-roms 80 kvm 12 200
4-roms 90 kvm 12 600
4-roms 100 kvm 13 100
4-roms 120 kvm 13 900
4-roms 140 kvm 14 600
5-roms eller flere 100 kvm 14 300
5-roms eller flere 120 kvm 15 200
5-roms eller flere 140 kvm 16 000
5-roms eller flere 160 kvm 16 700
5-roms eller flere 180 kvm 17 300
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere
1-roms 15 kvm 5 100
1-roms 20 kvm 5 600
1-roms 30 kvm 6 400
1-roms 40 kvm 7 000
1-roms 50 kvm 7 600
2-roms 30 kvm 6 900
2-roms 40 kvm 7 600
2-roms 50 kvm 8 200
2-roms 60 kvm 8 700
2-roms 70 kvm 9 100
3-roms 60 kvm 9 500
3-roms 70 kvm 10 000
3-roms 80 kvm 10 500
3-roms 90 kvm 10 900
3-roms 100 kvm 11 200
4-roms 80 kvm 11 300
4-roms 90 kvm 11 700
4-roms 100 kvm 12 100
4-roms 120 kvm 12 900
4-roms 140 kvm 13 600
5-roms eller flere 100 kvm 13 200
5-roms eller flere 120 kvm 14 100
5-roms eller flere 140 kvm 14 800
5-roms eller flere 160 kvm 15 400
5-roms eller flere 180 kvm 16 100
Tettsteder med 2 000 - 19 999 innbyggere
1-roms 15 kvm 4 400
1-roms 20 kvm 4 800
1-roms 30 kvm 5 500
1-roms 40 kvm 6 100
1-roms 50 kvm 6 500
2-roms 30 kvm 5 900
2-roms 40 kvm 6 500
2-roms 50 kvm 7 000
2-roms 60 kvm 7 500
2-roms 70 kvm 7 900
3-roms 60 kvm 8 200
3-roms 70 kvm 8 600
3-roms 80 kvm 9 000
3-roms 90 kvm 9 400
3-roms 100 kvm 9 700
4-roms 80 kvm 9 700
4-roms 90 kvm 10 100
4-roms 100 kvm 10 500
4-roms 120 kvm 11 100
4-roms 140 kvm 11 700
5-roms eller flere 100 kvm 11 400
5-roms eller flere 120 kvm 12 100
5-roms eller flere 140 kvm 12 700
5-roms eller flere 160 kvm 13 300
5-roms eller flere 180 kvm 13 800
Tettsteder med 200 - 1 999 innbyggere
1-roms 15 kvm 3 700
1-roms 20 kvm 4 100
1-roms 30 kvm 4 700
1-roms 40 kvm 5 100
1-roms 50 kvm 5 500
2-roms 30 kvm 5 000
2-roms 40 kvm 5 500
2-roms 50 kvm 6 000
2-roms 60 kvm 6 300
2-roms 70 kvm 6 700
3-roms 60 kvm 6 900
3-roms 70 kvm 7 300
3-roms 80 kvm 7 600
3-roms 90 kvm 7 900
3-roms 100 kvm 8 200
4-roms 80 kvm 8 200
4-roms 90 kvm 8 600
4-roms 100 kvm 8 900
4-roms 120 kvm 9 400
4-roms 140 kvm 9 900
5-roms eller flere 100 kvm 9 700
5-roms eller flere 120 kvm 10 300
5-roms eller flere 140 kvm 10 800
5-roms eller flere 160 kvm 11 300
5-roms eller flere 180 kvm 11 700

Kilde: Leiemarkedsundersøkelsen i SSB.

Finn.no

Her kan du finne boliger til leie landet rundt. Her har du en rekke søkemuligheter du kan benytte deg av for å finne interessante boliger til leie.

Ved å bruke dette søket kan du sete deg inn i leiemarkedet i det området du ønsker å leie (eller leie ut).

Her finner du bolig til leie på FINN

Utleiemegleren

Denne prisstatistikken viser gjennomsnittlige leiepriser på inngåtte kontrakter mellom utleier og leietager gjennom Utleiemegleren. 

Det er statistikk for følgende områder:

 • Asker og Bærum
 • Bergen
 • Drammen
 • Oslo
 • Oslo Vest
 • Romerike
 • Stavanger
 • Trondheim

Utleiemeglerens prisstatistikk.

Hybel.no

Hybel.no har prisstatistikk for disse områdene:

 • Bergen
 • Kristiansand
 • Oslo
 • Stavanger
 • Trondheim

Prisstatistikk Hybel.no.

Kalkulatorer:

Eie eller leie
Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Leieprisforventning
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.