Det er ikke så lett å finne korrekte leiepriser via statistikker. Unntaket er i Oslo der det er god statistikk å forholde seg til.

Det er ikke så enkelt å finne korrekt leieprisnivå, men det er to ting du kan gjøre for å finne frem til leieprisnivået:

  • Sette deg inn i det lokale leienivået
  • Se på leiestatistikk

For å finne ut av prisene på leienivået er det aller viktigste å sette seg inn i leienivået i det området du er interessert i. Det betyr at du må følge med på annonser i det aktuelle markedet.

Snakk også med meglere som driver med utleie i det aktuelle området. De kan ha kompetanse på leienivået som ingen andre har på grunn av den nærheten de har til markedet.

Det er to tilgjengelige statistikker for leiepriser. Dette er kvartalsvise statistikker som blir utarbeidet av SSB og Boligbygg.

Statistikken fra SSB er landsdekkende, og gir en viss pekepinn på leieprisene. Boligbygg (eid av Oslo Kommune) lager oversikter over leiepriser i Oslo, brutt ned på forskjellige bydeler. Denne er svært nøyaktig.

Priser i Oslo

Boligbygg lager svært detaljerte oversikter over priser for forskjellige soner og størrelser på leiligheter. Statistikken blir oppdatert kvartalsvis.

Oslo er delt inn i fem områder, med seks forskjellige størrelser på utleieobjektet.

Dette er gjennomsnittlig leie per kvadratmeter leieareal.

Antall rom Bjerke, Grorud, Stovner, Alna Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene St. Hanshaug, Frogner Ullern, Vestre-og Nordre Aker Østensjø, Nordstrand, S. Nordstrand
Hybel 3 748 4 675 4 885 3 763 3 400
1 rom 3 012 3 542 3 662 3 021 2 813
2 rom 2 575 2 912 2 988 2 580 2 448
3 rom 2 523 2 788 2 848 2 527 2 424
4 rom 2 201 2 386 2 428 2 204 2 131
5 rom 1 937 2 079 2 112 1 939 1 883

Leieprisene per måned for de forskjellige distriktene kan da regnes ut med gjennomsnittlig størrelse for leilighetene:

Tallene er basert på SSB's gjennomsnittsstørrelser for boliger:

  • Hybel: 20m²
  • 1 rom: 35m²
  • 2 rom: 55m²
  • 3 rom: 70m²
  • 4 rom: 100m²
  • 5 rom: 130m²

Månedlige leiepriser:

Antall rom Bjerke, Grorud, Stovner, Alna Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene St. Hanshaug, Frogner Ullern, Vestre-og Nordre Aker Østensjø, Nordstrand, S. Nordstrand
Hybel 6 247 7 792 8 142 6 272 5 667
1 rom 8 785 10 331 10 681 8 811 8 205
2 rom 11 802 13 347 13 695 11 825 11 220
3 rom 14 718 16 263 16 613 14 741 14 140
4 rom 18 342 19 883 20 233 18 367 17 758
5 rom 20 984 22 523 22 880 21 006 20 399

Kilde: Boligbygg

Statistikk fra SSB

Denne statistikken blir utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. SSB har utarbeidet en rekke tabeller som viser leienivået på forskjellige måter.

Her skal vi ta med leienivå etter antall rom og etter antall kvadratmeter. Statistikken forteller mer om forskjellene mellom de ulike regionene, og mellom ulike størrelser. Denne undersøkelsen oppdateres årlig.

Denne statistikken er vesentlig mer unøyaktig enn den Boligbygg lager i Oslo, ganske enkelt fordi områdene er så store. Innenfor hvert enkelt område er det igjen store forskjeller.

Leiepris etter antall rom

Statistikken er delt inn i etter hvor mange rom boligen har. Det er det første rommet som er dyrt. I gjennomsnitt koster rom nr 2 bare ca. en fjerdedel av rom nr 1.

Det er også oppgitt prisen per kvadratmeter, der kvadratmeterprisen faller med antall rom.

Gjennomsnittlig månedleie
Distrikt 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom
I alt 7 150 8 450 9 880 10 800 11 740
Oslo og Bærum kommune 8 160 10 710 13 120 15 900 18 410
Akershus fylke utenom Bærum kommune 7 240 8 500 9 480 11 110 *
Bergen kommune 5 920 8 530 10 340 12 190 15 100
Trondheim kommune 6 990 8 960 10 600 13 330 18330
Stavanger kommune * 8 160 10 000 9950 *
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere1 6 140 7 180 8 470 9 350 11 530
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere2 5 490 6 440 7 470 7 900 8 700
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere og bosatte i spredtbygde strøk2 * 5 630 6 320 6 500 6 710
Gjennomsnittlig årlig kvadratmeterpris
I alt 2 920 2 120 1 820 1 610 1 450
Oslo og Bærum kommune 3 490 2 780 2 510 2 400 2 440
Akershus fylke utenom Bærum kommune * 2 060 1 680 1 480 *
Bergen kommune 2 730 2 210 2 070 2 010 2050
Trondheim kommune * 2 310 2 020 2 230 2 350
Stavanger kommune * 1 950 1 720 1470 *
Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere1 * 1 760 1 510 1 390 1 370
Tettsteder med 2 000-19 999 innbyggere2 2100 1 540 1 300 1 150 1070
Tettsteder med 200-1 999 innbyggere og bosatte i spredtbygde strøk2 * 1 250 1040 880 760

 Kilde: SSB.

 

Leiepriser:

Markedsleie i Oslo
Her kan du finne leiepriser i Oslo. Laget av Boligbygg.

Leiepriser
Leiemarkedsundersøkelsen i SSB.

Leiemarkedet
Bolig til leie på FINN.

Kalkulatorer:

Eie eller leie
Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie.

Leieprisforventning
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.