Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fellesgjelden kan være en betydelig andel av kjøpesummen for en borettlagsleilighet.

Det aller viktigste å sjekke er hvor stor fellesgjeld som påhviler hver leilighet. Dette skal alltid være oppgitt i prospektet. Kjøpesummen på boligen er selve kjøpesummen, med tillegg av fellesgjelden. Hvis kjøpesummen er 1,5 millioner kroner og fellesgjelden er 2 millioner kroner, er den relle kjøpesummen 3,5 millioner kroner.

Fellesgjelden kan være mye større enn selve kjøpesummen (innskuddet). På eldre boliger kan fellesgjelden være null.

For andels- og aksjeleiligheter slipper du å betale dokumentavgift. Tidligere måtte du betale et gebyr til forretningsføreren for transport av dokumenter og innføring i bøker som lå i området 1.500 til 7.000 kroner. Dette er det nå selger som må betale.

Eksempel på kostnad ved kjøp av borettslagsleilighet

Her har vi tatt med en del vanlige poster som påløper ved kjøp. Andel av fellesgjeld, vedtatte vedlikeholdstiltak, og vedlikeholdstiltak som ikke er vedtatt vil inngå i husleien, og legges ikke til kjøpesummen.

Post Beløp
Kjøpesum 1 500 000
Andel av fellesgjeld 2 000 000
Overskjøting 480
Vedtatte tiltak 10 000
Vedlikeholdskost, ennå ikke vedtatt 20 000
Nødvendig innvendig vedlikehold 10 000
Ønskede oppgraderinger 150 000
Sum direkte utlegg 1 660 430
Sum inkludert andel av fellesgjeld 3 690 480

 

Her finner du kalkulatoren «Lånebehov ved kjøp av bolig».

Se også:

Kostnader ved kjøp av selveierbolig

Unngå dokumentavgift

Fellesgjeld i borettslag

Kalkulatorer:

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Belåning av borettslagsleiligheter