Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det påløper en del kostnader i forbindelse med boligkjøp. Det er viktig å ta høyde for dette både med tanke på hvor mye du skal by, og hvor mye du skal låne.

Kostnadene du må ta hensyn til har forskjellig karakter:

  • Statlige gebyrer og avgifter, og andre eierskiftekostnader
  • Påhvilende gjeld
  • Nødvendige vedlikeholdskostnader
  • Kostnader til egne ønsker (oppussing/standardheving, møblering)

Selveier

Den største utgiften er dokumentavgift til staten på 2,5 prosent. Denne avgiften skal betales ved hjemmelsovergang til fast eiendom. Dette gjelder dermed for seleveide eneboliger, tomannsboliger, eierseksjoner og sameieandeler.

Ved kjøp av ny bolig er det bare tomteverdien det skal betales dokumentavgift av.

Les mer om dokumentavgift.

Så mye må du betale ved disse kjøpesummene:

Kjøpesum Dok.avg.
500 000 12 500
1 000 000 25 000
1 500 000 37 500
2 000 000 50 000
2 500 000 62 500
3 000 000 75 000
4 000 000 100 000
5 000 000 125 000

Kjøper du en bolig til tre millioner kroner, skal staten altså ha 75.000 kroner i dokumentavgift. I tillegg må du betale for overskjøting av eiendommen som koster 525 kroner.

I forbindelse med kjøpet blir det også tinglyst en sikringsobligasjon (skal sikre kjøper) som koster 525 kroner.

Et sameie kan også ha en viss fellesgjeld. Har din leilighet en andel fellesgjeld på 10.000 kroner, blir den tilsvarende mindre verdt.

Eksempel på kostnader ved kjøp av selveier

Kostnadene du pådrar deg i forbindelse med kjøp kan ha stor betydning for hvor mye du må låne. Både møbler og oppussing/oppgradering kan koste store beløp. Hvor mye du trenger å låne kan du regne ut med en kalkulator.

Her finner du kalkulatoren «Lånebehov ved kjøp av bolig».

Post Beløp
Kjøpesum 3 000 000
Dokumentavgift 75 000
Overskjøting 525
Sikringsobligasjon 525
Nødvendig vedlikehold 20 000
Oppgraderinger 200 000
Sum 3 296 050

 

Les mer om kostnader ved kjøp:

Kostnader ved kjøp av borettslagsleiligheter

Unngå dokumentavgift

Kartverket: Priser ved tinglysing fast eiendom

Kalkulator:

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.