Spesielt når det begynner å bli litt mer omfattende arbeide er det viktig å skrive kontrakt med håndverkeren. Og gjør det slik at du unngår prisoverraskelser.

På mindre jobber kan det være nok å ha dokumentert det som skal gjøres ved å bruke epost, mail eller tilsvarende. Det viktige er at det fremgår klart hva som er avtalt at skal gjøres, og hvordan det er prissatt. Jo mer komplekst og dyrt det er, desto mer nødvendig er det å skrive en kontrakt.

Håndverkerkontrakt kan skaffes ulike steder. Det enkleste er å hente de på Forbrukerrådets nettsider.

Håndverkerkontrakt for beløp noe rundt 200.000 kroner (under 2 G).

Håndverkerkontrakt for beløp fra rundt 200.000 kroner.

I den første delen av kontrakten får du med formalia med navn og på hvilket tidspunkt avtalen er inngått. Dessuten om arbeidet er besiktiget, eller om arbeidet er avtalt over telefonen. Store arbeider bør alltid besiktiges.

Spesifiser det ønskede sluttresultatet

Det er du som må spesifisere arbeidet best mulig. Jo mer nøye du har spesifisert hva håndverkeren skal gjøre, jo bedre står du rustet til å møte en eventuell konflikt. I kontrakten skal du derfor best mulig forklare hva arbeidet går ut på, og hva som er det ønskede resultatet.

Da unngår du at håndverkeren lager en dårlig løsning fordi han tolket at det var slik du mente. Da må resultatet bli funksjonelt og håndverkeren må «tenke selv» slik at løsningen blir best mulig.

Og viktigst: Spesifiserer du sluttresultatet, kan ikke håndverkere kreve ekstra betalt for ting han ikke visste:

Eksempel: Du bor i en leilighet hvor rommene er store. Derfor vil du dele et rom i to og pusse dette opp. Du vil at tregulvet som ligger under vegg- til-vegg teppet skal pusses og lakkes. Veggene skal tapetseres med strie og deretter males.

Du ber om tilbud fra en håndverker som er snekker og maler. Du tenker igjennom alt som må gjøres, skriver det ned og ber om pris. Håndverkeren gir en god pris, og du ber han sette i gang.

Når håndverkeren river av teppet, oppdager han at det ligger linoleum under. Håndverkeren trodde teppet lå rett på tregulvet.

- Nå blir det vanskelig, sier han, jeg må først fjerne linoleumslimet. Dessuten har jeg sett på veggene dine, det blir nok mye sparkling og pussing, og disse tingene var ikke med i tilbudet. Jeg må nok ha litt mer for denne jobben her, gitt. Du koker, men kan intet gjøre.

De tingene håndverkeren krever ekstra betalt for, trodde du lå i tilbudet hans. Man kan da ikke tapetsere en vegg uten å sparkle den først, tenker du. Dessuten trodde du at snekker Sag hadde sjekket under teppet for å finne ut hva som lå der. Du må finne deg i at det blir dyrere.

Hadde du konsentrert seg om resultatet i stedet for å beskrive alle mulige arbeidsoppgaver, hadde du sluppet unna problemet.

I kontrakten kunne du for eksempel skrevet: NN skal gjøre det som er nødvendig for at gulvet skal fremstå nyoppusset med to lag lakk, og at veggene skal fremstå med jevn overflate kledd med strie og malt med to lag maling.

Håndverkeren hadde blitt tvunget til å tenke igjennom hva som skal til for å oppnå dette resultatet. Det er han som snekker som må forutse de nødvendige arbeidsoppgavene.

Gjør han ikke det, er det hans ansvar. Han må likevel oppfylle kontrakten uten å ta seg ekstra betalt. Ved å presisere resultatet står kunden langt bedre rustet hvis håndverkeren stadig vekk kommer med nye ting som må løses. Dermed kan også håndverkeren gi den best mulige prisen på forhånd.

I kontrakten kan det også skrives inn hva håndverkeren ikke skal gjøre. Hvis det er avtalt at en maler skal male huset ditt, bør det konkretiseres hvis han ikke skal male vinduskarmene.

Ta tilleggsarbeider inn i kontrakten

I løpet av oppdragsperioden kan det dukke opp uforutsette ting. Selv om man beskriver det ønskede resultatet, kan det tenkes at det enten dukker opp ting i oppdragsperioden som er naturlig å gjøre samtidig, eller at det dukker opp ting som må gjøres. Husk at alle slike tilleggsarbeider skal avtales skriftlig. Dermed forhindrer man en diskusjon til slutt om uklare muntlige avtaler.

Prissetting

Til kontrakten din foreslår vi to måter å be om tilbud på. Det ene er med løpende arbeidsregning og fast materialpris. Dette kan være praktisk for eksempel ved oversiktlige jobber som maling av hus. Du kan følge med på om malejobben har en normal fremdrift.

Ved andre mer uoversiktlige jobber hvor det er en rekke forskjellige ting som skal gjøres, for eksempel rehabilitering av et baderom, kan det være greit å få en fast pris. Det fordrer at håndverkeren tenker godt i gjennom hele jobben, og du slipper å få en solid overraskelse når regningen kommer.

Fastpris er absolutt å foretrekke dersom det er mulig.

Betalingsmåte

Når det gjelder selve betalingen, kan du bruke tre forskjellige måter å gjennomføre betalingen på.

  • Å betale materialene på forskudd og timelister hver uke, er mest praktisk hvis det er avtalt løpende timer og fast materialpris.
  • Å fakturere hele oppdraget når det er avsluttet, er mest praktisk ved fast pris der prisen ikke er så høy.
  • Ved fast pris på store oppdrag, er det naturlig at håndverkeren får noe av betalingen i løpet av oppdragsperioden. Da avtaler man á konto avdrag av en viss størrelse, og at kunden kan tilbakeholde noe til hele oppdraget er gjennomført. Disse avdragene spres i oppdragsperioden.

Husk at du har rett til å holde tilbake penger hvis det enten er forsinkelser eller mangler.

Ikke betal kontant

For noen kan det kanskje være fristende å betale håndverkeren kontant, og ikke bry seg om han betaler skatt eller ikke. Men dette kan straffe seg - også for deg som kjøper tjenesten.

Betaler du en næringsdrivende mer enn 10.000 kroner i kontanter, kan du bli gjort medansvarlig, dersom han unndrar skatt og avgifter. Det holder ikke å si at du ikke visste at personen ikke hadde planer om å betale skatt, eller at du hadde bedt om kvittering fra vedkommende - du risikerer å bli straffet uansett.

Du bør derfor alltid insistere på å betale håndverkeren via bank (med kort, nettbank, giro eller tilsvarende.)

Rydding må med i avtalen

Lite er mer irriterende enn å rydde opp etter andre. Tradisjonelt har håndverkere tatt opprydningsjobben. Ofte vil håndverkerne heller av gårde til neste jobb, enn å forskjønne omgivelsene dine. Å avtale hvem som er ansvarlig for opprydning og fjerning av søppel, er derfor viktig. Dermed blir det ingen diskusjon når arbeidet er over, og hjemmet ditt ser ut som en byggeplass. Det kan godt tenkes at du vil rydde selv, og dermed kan håndverkeren ta seg mindre betalt. Dette må i alle fall avtales.

Du bør også ha med et poeng om hvem som skal klargjøre arbeidsplassen før arbeidet tar til. Hvem skal fjerne det gamle inventaret på baderommet som skal rehabiliteres, dekke til møbler hvis gulvet skal pusses, dekke til gulv hvis taket skal males, eller legge papp på gulvet for å beskytte parketten?

I kontrakten din bør du ha med en klausul om at håndverkeren skal dekke til arbeidsplassen best mulig i oppdragsperioden utover det som gjøres i klargjøring. Snekkeren som skal slipe gulvet, må da passe på at dører inn til rommet er lukket eller forseglet med plast. Hvis alle rommene i huset støver ned fordi han har glemt dette, har snekkeren en vaskejobb å gjøre.

Avtal sluttdato

I perioder hvor håndverkerbransjen går så det suser, er det ofte vanskelig å få håndverkerne til å gjøre seg helt ferdig.

Håndverkerne tar på seg alt for mye arbeid, og plutselig brenner det alle steder på en gang. Hvis det kun gjenstår småplukk hos deg, kan du ikke regne med at du er en prioritert kunde.

Avtal derfor når arbeidet skal påbegynnes og når det skal være avsluttet. Vi skal være de første til å innrømme at det kan være vanskelig å få håndverkerne til å akseptere dette, men vi foreslår at det skal koste håndverkeren å ikke være ferdig til avtalt tid.

Om ikke håndverkeren går med på dette, kan man alternativt ha en bonusordning. Du kan avtale at håndverkeren får en gitt bonus, hvis han er ferdig til avtalt tid.

 

Les mer om håndverkere:

Guide til kjøp av håndverkertjenester

Slik finner du riktig håndverker

Bruke utenlandske håndverkere

Lov om håndverkertjenester

Guide til anbudstjenester

Eksterne lenker:

Forbrukerrådet: Valg av håndverkere

Forbrukerrådet: Kontrakt med håndverkere