Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

P-rom, S-rom, boareal, bruttoareal, bruksareal og bebygd areal er måleenhetene som i dag benyttes.

I markedsføringen av boliger er det tatt med målereglene i retningslinjene. Arealene som oppgis i boligannonsen er det totale bruksarealet (BRA), og areal for P-rom, P-rommene skal også listes opp.

Kvadratmeterprisene som oppgis er pris i forhold til P-rom. Hvis p-rommene er på 100 kvadratmeter, og prisen er 4 millioner kroner, blir kvadratmeterprisen 40.000 kroner.

Primærrom (P-rom)

Med P-rom menes rom som kSkisse for primærrom i boligen (P-rom).an defineres som oppholdsrom i boligen din. Alle P-rom må være tilgjengelig via dør eller trapp. Trapp er inkludert i P-rom, men ikke boder og skap.

P-rom er typisk oppholdsrom som stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og entré. Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom. Se skatteetaten.no for en nærmere oversikt over hva som regnes som primærrom. P-rom må ha fri høyde over gulv på minst 1,9 m. Fri høyde er høyde til underkant himling eller til underkant av konstruksjoner som hanebjelker, altså takhøyde. I rom med skråtak skal likevel arealet inntil 60 cm utenfor høyden på 1,9 m tas med i målingen.

P-rom benyttes ved beregning av boligens skattemessige verdi. P-rom skal dessuten alltid oppgis i salgsmaterialet ved salg av bolig.

P-rom inkluderer:

 • Kjøkken
 • Stue
 • Soverom
 • Garderobeskap
 • Bad
 • Badstue
 • Dusjrom
 • Vaskerom
 • Arbeidsrom
 • Innredet hobbyrom
 • Allrom
 • Innredet gang mellom P-rom, trapp mellom P-rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.
 • Entré,
 • Trimrom 
 • Vindfang
 • Trapperom
 • Omkledningsrom (ikke walk-in-closet)
 • Hobbyrom

Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom. Opplysninger om areal av P-rom og BOA kan du finne i salgsoppgaver, takstdokumenter mv.

Dersom et garderobeskap står i et P-rom, vil skapet utgjøre en del av rommet som skal måles opp. Det betyr at arealet under skapet også skal medregnes.

Innredningen i rommet på befaringstidspunktet avgjør om rommet blir definert som P-rom eller S-rom. Har du for eksempel et trimrom, som etter reglene defineres som et P-rom, må utstyret være fastmontert. Ellers risikerer du at takstmannen definerer arealet som et S-rom (uinnredet rom).

S-rom skal holdes utenfor P-rom.

Sekundærrom (S-rom)

Skisse for sekundærrom i boligarealet (s-rom).Uinredde rom er sekundærrom. Boder og garderobe inkludert tilhørende innervegger. S-rommets vegger skal altså ikke telle med i P-rommets areal. Ofte er skillet mellom P-rom og S-rom glidende. Har boden parkett og tapet kan det hende den defineres som P-rom.

S-rom inkluderer:

• Boder
• Tekniske rom
• Garasje
• Matkjeller
• Potetkjeller
• Uinnredet kjellerrom
• Kott
• Uinnredet loft
• Boder
• Garderobe / walk-in closet
• Oppbevaringsrom
• Garasje
• Fyrrom
• Søppelrom
• Tekniske rom
• Gang inklusive trapp mellom rommene som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).

Legg merke til forskjellen mellom walk-in closet (S-rom) og omkledningsrom (P-rom). Avgjørende her er at walk-in closet er et lagringsrom (S-rom) for klær, mens et omkledningsrom er et rom for kortvarig opphold og lagring (P-rom). Dersom det er mulig å stelle seg i rommet, vil rommet regnes som et P-rom (omkledningsrom).

Bruksareal (BRA)

Skisse av bruttoareal for bolig (BRA).Bruksarealet er hele arealet innenfor ytterveggene. Alt innenfor ytterveggene skal med, boder, skap, trapperom, etc. Samlet bruksareal er P-rom + S-rom. Dette begrepet gir deg altså størrelsen på hele boligen.

Bruttoareal (BTA)

Skisse over bruttoareal i boligen (BTA).Bruttoarealet er «alt», ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Alle gulvflater, inkludert boder og skap, og inkludert både innervegger og yttervegger, er med i bruttoarealet.

Bebygd areal (BYA)

Skisse over bebygd areal for bolig (BYA).Bebygd areal er det arealet som bygningen opptar av terrenget («fotavtrykket»). Terrasse med tak, samt bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5,00 m er med i bebygd areal. Bebygd areal er begrepet i byggereglene. Konstruksjon som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen over terrenget.

Balkong kan være BYA, S-rom, P-rom eller udefinert areal

Balkonger, terrasser, verandaer, altaner og tilsvarende er ikke måleverdige arealer for boligen, hverken BTA, BRA, P-rom eller S-rom. Men slikt areal kan derimot være bebygd areal (BYA). Det samme gjelder balkonger med delvis innglassing eller balkonger med vindskjerm.

Men balkonger og verandaer som er helt innglasset defineres som S-rom. Innglassingen kan være i form av enkle glass, isolerglass, glass med smale lufteåpninger mellom glassene, skyvbare glassfelter som kan åpnes/lukkes, glassverandaer i gamle hus (typisk sveitservillaer), vinterhager og sommerstuer.

En innglasset balkong, veranda eller terrasse defineres som P-rom dersom arealet inngår i og brukes som del av boligens øvrige oppholdsrom. Det vil si at den innebygde balkongen eller terrassen ikke lenger framstår som en balkong eller terrasse, men er et fullverdig P-romsareal. Rommet/arealet må brukes i tråd med opplistingene ovenfor som gjelder P-rom.

Boareal (BOA)

Utgått begrep som er erstattet av P-rom fra 1. januar 2008.

 

Les mer om boligskatt og formue:

Takst av bolig

Bolig og fastsettelse av formuesverdi

Guide til eiendomsskatt

Boligskatt og salg

Boligskatt og utleie

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.