Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er en rekke ting du må sjekke når du er på visning. Her er en gjennomgang.

Har boligen en tilstandsrapport gir den et godt bilde av boligen, og er da en god støtte når du er på visning.

Du kan også ta med en fagmann (takstmann) på visning, eller en som har god greie på bolig.

Rettsapparatet har fastslått at kjøpers undersøkelsesplikt er ganske omfattende. Boligene i dag selges alltid «som de er» (men dette endres når den nye avhendingsloven vedtas). Det er i hovedsak kun vesentlige mangler du kan vinne frem med ved en klage.

Søndagen er gjerne da det passer best med visning, men mange boliger gir et feilaktig bra inntrykk denne dagen. I Oslo og flere andre store steder er det ofte visninger på søndager når støyen ute er minst, og det er færrest biler ute. Det er derfor viktig å undersøke nabolaget på forhånd, blant annet for å avsløre støy og trafikk.

Reis til det aktuelle boligområdet i rushtrafikken for å teste, men unngå fredagen. Mange tar oval weekend og det skal ikke mange bilene borte fra veiene før køene løses helt opp. Test rushtrafikken en av de øvrige virkedagene, og selvsagt utenfor feriene

Sjekkliste på visning

Nedenfor ser du Smarte Pengers sjekkliste for visning av bolig. Ta den med deg, still spørsmål.

Våtrom

 • Er våtromsnormen fulgt?
 • Er membran og sluk i orden? Sjekk at det er klemring som holder membranen inntil sidene. Da har membranen trolig ok standard. Støpejernslukene (typisk 70-tallet) er utdaterte og kan gi lekkasje.
 • Er arbeidet dokumentert skriftlig av håndverkerne?
 • Er det lekkasjer til eller fra naboene?
 • Er det fuktskader?
  • Kjenner du mugglukt?
  • Er luften tilført kunstig godlukt for å kamuflere mugglukt?
  • Ser du sorte prikker på overflaten?
  • Er det buler i fliser eller tapet?
  • Er det løse skjøter i vinyltapet?
  • Er det sprukne sveiseskjøter i gulvbelegg?
  • Kan du høre en hul lyd ved banking i veggen?
  • Kjennes veggen myk ut?
 • Er det tegn på vannlekkasjer på vegger i tilstøtende rom?
 • Er det tilstrekkelig fall mot sluk?
 • Det skal være avtrekksvifte på bad, samt ventil/spalte i dør. Virker ventilasjonen bra?
 • Hvordan virker blandebatteriene?
 • Renner vannet fra dusjen mot sluken? Bruk en klinkekule.
 • Sjekk vanntrykket. Svakt trykk kan tyde på gamle, fortettede rør.
 • Hvordan ser innredningen ut?
 • Mange av de største fuktbombene finner man i boliger fra 80-tallet som ikke er renovert. Mye dårlige materialvalg i den perioden.

Fugene kan være avslørende. Det er ikke lett å fuge slik at det blir pent. Titter på fugen og den ser pen ut, er det stor sjanse for at det er en profesjonell håndverker som har utført arbeidet. Da er du oftere trygg på at resultatet er bedre. Er det sprekker i de nederste flisene på veggen? Det kan bety at bjelkelaget som gulvet er støpt på ikke har tålt tyngden.

Kjøkken

 • Sjekk røropplegget under kjøkkenbenken, er det tegn til lekkasjer?
 • Ser du skjolder eller annen misfarging under vasken eller på gulvet?
 • Er det stoppekran til oppvaskmaskinen
 • Er det hovedstoppekran for vann?
 • Hvordan er avtrekket?
 • Selve kjøkkeninnredningen
 • Er den hensiktsmessig?
 • Må den byttes?
 • Er det nok skapplass?

Elektrisk anlegg

 • Hvor gammelt er anlegget inne i boligen? Skrusikringer=gammelt anlegg som snart må fornyes.
 • Har anlegget vært kontrollert, hvis ja når?
 • Er eventuelle pålegg fulgt?
 • Ryker sikringene ofte?
 • Er sikringene unormalt varme? Tyder på for lav dimensjonering.
 • Er det automat/engangs- sikringer?
 • Er stigeledningene/ inntakssikringene skiftet nylig?
 • Fungerer alle oppvarmingskildene?
 • Se du noen brunsvidde kontakter eller løse ledninger?
 • Downlights har faktisk forårsaket en del husbranner i Norge. Nye regler krever en plastkasse rundt lampene for å unngå at varmen setter fyr på kledningen (NB: Bruker du konsekvent LED-pærer avgir de svak varme og fjerner brannrisikoen pga varme).

Vinduer/dører

 • Ser du vannlekkasjer, særlig i verandadører?
 • Trekker det fra vinduene?
 • Er noen av dobbeltvinduene punkterte? (sjekk om det er kondens eller fuktighet mellom lagene, gjerne et gråskjær).
 • Takvinduer er fuktkilder. Sjekk nøye etter fuktskader?
 • Er karmene misfargede av svartsopp? Tyder på dårlig isolasjon som gir kondens på innsiden ved kulde.
 • Flasser malingen av?
 • Hvordan fungerer vinduer og dører med henhold til åpning, lukking og låsing?
 • Hvor gamle er isolerglassvinduene? Årstallet står i karmen mellom glassflatene. Er det tre-lags? Hold f.eks gifteringen inntil glasset og du skal se tre speilbilder.
 • Ser hjørnene på døren fine ut?

Innervegger/gulv/himling

 • Er det sprekker eller løse fliser på flislagte vegger og gulv?
 • Er det skjevheter, knirk eller svikt i gulvet?
 • Er det synlige skader i vegger og gulv?

Utvendig

 • Hvordan ser kledningen ut? Stikk i kledningen med en spiss kniv. Kledningen skal ikke være myk. Særlig er den aller nederste kledning mest utsatt for fuktskader.
 • Har det vært vannlekkasje på/fra taket?
 • Kan det bli isdannelse på taket eller takrennene?
 • Er takrenner/nedløpsrørene i orden?
 • Er det mose på taksteinen?
 • Fungerer den utvendige dreneringen, blir vannet ledet bort fra huset ved avløpene?
 • Har boligen drenering rundt grunnmuren. Mange eldre boliger mangler dette. Arbeidskrevende å gjøre i ettertid.
 • Fungerer piper og ildsteder tilfredsstillende, og er disse kontrollert?
 • Hvis det er mose på taksteinene kan det bety at steinen suger til seg mye vann og derfor er moden for å byttes. Ligger det stein på taket, har denne mye lenger levetid enn papp og shingel. Avskalling av pipen betyr at den må pusses.
 • Sprekker i peis eller pipe bør du se opp for. Det kan bety at peisen eller pipen er fundamentert rett på bjelkelaget, og sprekkene kan føre branngasser rett ut i stuen.

Kjeller og loft

Mye fuktskader oppdages i innredede grovkjellere i eldre boliger. Men mye er utført av privatpersoner uten fagkompetanse som ofte gir alvorlige fuktskader. Er kjellermurer av betong og murvegger under bakkenivå utforet med isolasjon og fuktsperre på innsiden, gir det ofte fuktproblemer.

Derfor bør du sjekke når og hvordan kjelleren ble innredet. På eneboliger fra 70-tallet og eldre bør du også sjekke om det er gjort nødvendige tiltak utvendig, som drenering og helst utvendig isolering av kjeller. Den gang var den nemlig ikke vanlig å fuktsikre kjelleren.

Også feilaktig innredede loftsrom kombinert med dårlig utlufting og utett dampsperre i takkonstruksjonen, kan også gi mugg og råte. Likevel er mugg i kjelleren et større problem fordi lufta stiger, og dermed spres muggsporene lettere oppover i etasjene.

Sjekkpunkter:

 • Kan du se merker etter lekkasjer? (hvitt kalkutslag)
 • Hvordan er isoleringen utført?
 • Hvordan er plassen i boder og lignende?
 • Hvordan ser det utvendige elektrisk anlegg ut?
 • Kan du se fuktangrep i vegger og tak?
 • Er terrassen helt rett alle veiere, eller er den skjev?
 • Har dere noen gang hatt problemer med skadedyr?

Sprekker i kjelleren kan bety:

 • Horisontale sprekker i muren kan bety at jorden presser på veggen utenfra.
 • Skråsprekker i muren kan bety at det er setningsskader på den.
 • Vertikale sprekker kan bety at muren har trukket seg sammen over tid fordi den svinner eller tørker.

Lukter det mugg i kjelleren er det dårlig utlufting som er problemet. Kjenn etter på trerammer rundt dører og på bjelkelaget dersom dette er synlig. Er det fuktig?

Skaller det av på innsiden, har du trolig et problem med at muren suger opp fukt fra grunnen. Mål eller kjenn etter om det er fukt i panelet. Flasser malingen av ved nedløpene kan det være hull i disse. Da må du se etter spor av vannlekkasje på loft eller i kjeller. Er terrassen rett alle veier, eller henger den? Det kan i så fall bety at bærebjelkene har begynt å råtne.

Se etter vannskjoldmerker på loftet som betyr at det har vært lekkasje. Se spesielt rundt pipeløpet, loftsluker, lynavledere, antenner, kort sagt alle steder der det går ledninger eller annet gjennom taket eller vegg.

Lukt godt etter i det du kommer inn. Etter få minutter har nemlig luktesansen vent seg til eventuelle fukt-lukter. Lukter det sterkt av sitron, rengjøringsmiddel, boller, kan det være et knep fra selger for å kamuflere mugg-lukt. Lufting under visning kan også være maskering.

Oppvarming

Sjekk strømregningen, men vær kritisk (var forrige vinter mild? Fyrer du mye med annet enn strøm, f.eks ved, så trekker det strømregningen ned). Boligens energikarakter (for levert energi) er en mer pålitelig pekepinn for varmeforbruket enn strømregningen. Og ulike energikarakter gir store utslag i oppvarmingskostnadene. Ulikheter i isolasjonstykkelse er hovedforklaringen. For eksempel vil en enebolig med karakteren «F» ha 70 prosent høyere energibehov enn en bolig med karakteren «C». For leiligheter er forskjellen enda større. Vedlagt taksten følger det også en såkalt oppvarmingskarakter som i stor grad viser hvor miljøvennlig boligens oppvarmingsinstallasjoner er i dag.

Tomten

 • Hvordan er naboene? Er det stille? Har det vært noen konflikter?
 • Solforhold. Last ned app til din mobil som nøyaktig kan måle solforholdene.
 • Kan det komme nybygg som tar utsikten? Sjekk vedtatte og påbegynte planer om den ubebygde nabotomten. Kontakt kommunens planetat, eventuelt megleren.
 • Sjekk eventuelle veiretter.
 • Kjøper du ny bolig uten anlagt hage? Hage og steinlegging er dyrt og tidkrevende.
 • Finnes det en utrangert nedgravd oljetank på tomten? Kan bli dyrt å fjerne. Og enda dyrere dersom oljelekkasje.
 • Har tomten fall inn mot huset? Stiller ekstra krav til dreneringen. Blomsterbed inntil veggen kan også gi fuktskader inne.

 

Se også:

Hva skal du legge vekt på før du kjøper

Bør du eie eller leie

Budgivningen

Utleiefinansiering av bolig

Kostnader i forbindelse med kjøp av bolig

Dette skal følge boligen

Arealbegreper i bolig