Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Renten er et svært viktig parameter for boligprisene. Den nominelle renten har etter all sannsynlighet vesentlig større betydning enn realrenten, sett på kort sikt.

Først og fremst er folk opptatt av hvordan renten påvirker likviditeten til familien akkurat nå. Dermed er den nominelle lånerenten den viktigste pådriveren i boligmarkedet på kort sikt.

Realrenten er lånerenten korrigert for inflasjon og skatt. Dette er et hyppig brukt begrep, men sier egentlig ikke så mye. Blant annet får vi lavere realrente hvis inflasjonen går opp, og det skal være positivt. I seg selv er det jo ikke positivt at inflasjonen blir høyere, og du må betale mer for varer og tjenester. Det er sette på sikt at dette er mer interessant å se på.

Sett på lang sikt vil realrenten (for boliglån) være sammensatt omtrent slik, og faktisk utgjøre null prosent dersom man har boliglån med maksimal sikkerhet.

Rente Prosent
Nominell rente 4,0%
Skattefradrag 22,0%
Rente etter skatt 3,1%
Inflasjon 2,0%
Realrente 1,1%

Rentehistorikk

Realrenten har de siste årene vært på et svært lavt nivå. Her er det realrenten etter skatt som vises.

År Boliglåns-rente Etter skatt Inflasjon Realrente
1987 16,17% 11,64% 8,7 % 2,9%
1988 16,46% 11,85% 6,7 % 5,2%
1989 14,89% 10,72% 4,6 % 6,2%
1990 14,27% 10,27% 4,1 % 6,2%
1991 14,04% 10,11% 3,5 % 6,6%
1992 13,63% 9,81% 2,3 % 7,5%
1993 10,59% 7,63% 2,3 % 5,4%
1994 8,09% 5,82% 1,4 % 4,4%
1995 7,45% 5,37% 2,5 % 2,9%
1996 6,70% 4,82% 1,2 % 3,7%
1997 5,53% 3,98% 2,6 % 1,4%
1998 7,58% 5,46% 2,2 % 3,2%
1999 7,72% 5,56% 2,3 % 3,3%
2000 7,77% 5,59% 3,1 % 2,5%
2001 8,49% 6,11% 3,0 % 3,1%
2002 8,20% 5,90% 1,3 % 4,6%
2003 5,79% 4,17% 2,5 % 1,7%
2004 3,82% 2,75% 0,4 % 2,3%
2005 3,63% 2,61% 1,6 % 1,0%
2006 4,05% 2,92% 2,3 % 0,7%
2007 5,55% 4,00% 0,8 % 3,2%
2008 7,04% 5,07% 3,8 % 1,3%
2009 3,96% 2,85% 2,2 % 0,7%
2010 3,90% 2,81% 2,4 % 0,4%
2011 4,02% 2,89% 1,3 % 1,6%
2012 4,08% 2,94% 0,7 % 2,2%
2013 4,07% 2,93% 2,1 % 0,8%
2014 3,86% 2,82% 2,0 % 0,8%
2015 3,09% 2,26% 2,2 % 0,1%
2016 2,50% 1,88% 3,5 % -1,6%
2017 2,49% 1,89% 1,9 % 0,0%
2018 2,43% 1,87% 2,8 % -0,9%
2019 2,75% 2,15% 2,2 % -0,1%
2020 2,19% 1,71% 1,3 % 0,4%
2021 1,78% 1,39% 3,5 % -2,1%
2022 2,70% 2,11% 5,8 % -3,7%

Renten er gjennomsnittlig rentenivå for boliglån per år. Inflasjonen er konsumprisindeksen. Alle tall er hentet fra SSB.

 

Se også:

Hva bestemmer boligprisene

 - Arbeidsledighet

Reallønnsøkning og boligpriser

- Nybygging og boligpriser

 - Boligskatter og boliogpriser

 - Beliggenhet og boligpriser

 - Planer for området og boligpriser

 - Hva finnes i nærområdet og boligpriser

Hvilken verdistigning kan du forvente på boligprisene

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.