Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Lønnsveksten er en viktig pådriver for boligprisene, også på kort sikt.

Reallønnsøkning er lønnsøkning utover inflasjonen. Får vi en lønnsøkning på 3,5 prosent, og har en inflasjon på 1 prosent, er reallønnsøkningen på 2,5 prosent. Er lønnsøkningen på 4 prosent og inflasjonen på 5 prosent, får vi en reallønnsnedgang på 1 prosent. En høy lønnsvekst alene er med andre ord ikke nok.

Langsiktig motor

Dette er selve den langsiktige motoren for prisveksten på bruktbolig. Det at vi får mer penger mellom hendene gjør at vi har råd til å betale mer for boligen om fem år enn det vi har i dag. Dess kraftigere reallønnsøkning, dess større mulighet for prisoppgang er det.

Historisk reallønnsøkning

Siden 1985 har lønnsøkningen de aller fleste årene vært større enn inflasjonen. Sist den var negativ var i 2016. Den varsåvidt i pluss i 2018.

Samlet har vi fra 1985 blitt betydelig rikere. Vi får mer penger mellom hendene. Da kan vi velge å forbruke mer, eller vi kan spare mer. Det finnes også et tredje alternativ: Siden vi har mer penger, kan vi ta opp og betjene mer gjeld.

Lønns- Reallønns-
År vekst Inflasjon økning
2022 4,70% 5,80% -1,1 %
2021 4,40% 3,50% 0,9 %
2020 2,3 % 1,3% 1,0 %
2019 3,7 % 2,2% 1,5 %
2018 2,9 % 2,8% 0,1 %
2017 2,3 % 1,9% 0,4 %
2016 1,6 % 3,5% -1,9 %
2015 2,7 % 2,2% 0,5 %
2014 3,0 % 2,0% 1,0 %
2013 3,7 % 2,1% 1,6 %
2012 3,5 % 0,7 % 2,8 %
2011 4,0 % 1,3 % 2,7 %
2010 4,1 % 2,4 % 1,7 %
2009 3,4 % 2,2 % 1,2 %
2008 6,0 % 3,8 % 2,2 %
2007 5,8 % 0,8 % 4,7 %
2006 4,8 % 2,3 % 2,5 %
2005 3,4 % 1,6 % 2,2 %
2004 3,6 % 0,4 % 4,2 %
2003 3,2 % 2,5 % 1,2 %
2002 6,7 % 1,3 % 4,1 %
2001 4,6 % 3,0 % 2,3 %
2000 5,3 % 3,1 % 1,4 %
1999 4,1 % 2,3 % 3,1 %
1998 7,3 % 2,2 % 4,3 %
1997 5,9 % 2,6 % 2,2 %
1996 4,5 % 1,2 % 3,3 %
1995 3,2 % 2,5 % 0,8 %
1994 3,0 % 1,4 % 1,6 %
1993 3,5 % 2,3 % 1,2 %
1992 3,8 % 2,3 % 1,6 %
1991 5,2 % 3,5 % 1,1 %
1990 4,7 % 4,1 % 1,2 %
1989 4,4 % 4,6 % 0,0 %
1988 7,7 % 6,7 % -0,9 %
1987 9,2 % 8,7 % 0,0 %
1986 9,6 % 7,1 % 2,0 %
1985 7,5 % 5,6 % 1,9 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

Se også:

Hva bestemmer boligprisene

 - Arbeidsledighet

 - Rente og boligpriser

 - Boligskatter og boliogpriser

 - Beliggenhet og boligpriser

Nybygging og boligpriser

 - Planer for området og boligpriser

 - Hva finnes i nærområdet og boligpriser

Hvilken verdistigning kan du forvente på boligprisene

Kalkulatore:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2015.