Lønnsveksten er en viktig pådriver for boligprisene også på kort sikt.

Reallønnsøkning er lønnsøkning utover inflasjonen. Får vi en lønnsøkning på 3,5 prosent, og har en inflasjon på 1 prosent, er reallønnsøkningen på 2,5 prosent. Er lønnsøkningen på 9 prosent og inflasjonen på 10 prosent, får vi en reallønnsnedgang på 1 prosent. En høy lønnsvekst alene er med andre ord ikke nok.

Langsiktig motor

Dette er selve den langsiktige motoren for prisveksten på bruktbolig. Det at vi får mer penger mellom hendene gjør at vi har råd til å betale mer for boligen om fem år enn det vi har i dag. Dess kraftigere reallønnsøkning, dess større mulighet for prisoppgang er det.

Historisk reallønnsøkning

Siden 1985 har lønnsøkningen de aller fleste årene vært større enn inflasjonen. Vi må helt tilbake til 1988 og 1989 for å finne en negativ reallønnsvekst. Det betyr at vi fra 1985 har blitt betydelig rikere. Vi får mer penger mellom hendene. Da kan vi velge å forbruke mer, eller vi kan spare mer. Det finnes også et tredje alternativ: Siden vi har mer penger, kan vi ta opp og betjene mer gjeld.

Reallønnsøkningen for 2015 er et anslag ut fra forventet lønnsvekst og inflasjon.

Lønns- Reallønns-
År vekst Inflasjon økning
1985 7,5 % 5,6% 1,9%
1986 9,1 % 7,1% 2,0%
1987 8,7 % 8,7% 0,0%
1988 5,7 % 6,7% -0,9%
1989 4,6 % 4,6% 0,0%
1990 5,3 % 4,1% 1,2%
1991 4,6 % 3,5% 1,1%
1992 3,9 % 2,3% 1,6%
1993 3,4 % 2,3% 1,2%
1994 3,0 % 1,4% 1,6%
1995 3,3 % 2,5% 0,8%
1996 4,4 % 1,2% 3,3%
1997 4,8 % 2,6% 2,2%
1998 6,5 % 2,2% 4,3%
1999 5,4 % 2,3% 3,1%
2000 4,6 % 3,1% 1,4%
2001 5,3 % 3,0% 2,3%
2002 5,4 % 1,3% 4,1%
2003 3,7 % 2,5% 1,2%
2004 4,6 % 0,4% 4,2%
2005 3,8 % 1,6% 2,2%
2006 4,8 % 2,3% 2,5%
2007 5,5 % 0,8% 4,7%
2008 6,5 % 3,8% 2,2%
2009 3,5 % 2,1% 2,0%
2010 4,0 % 2,5% 1,5%
2011 3,8 % 1,2% 2,6%
2012 3,9 % 0,8% 3,1%
2013 3,5 % 1,7% 1,8%
2014 3,1 %
2,0%
1,1%
2015 2,8 %* 2,0% 0,8%

 Kilde: Statistisk sentralbyrå. *Prognose.

Se også:

Rente

Arbeidsledighet

Nybygging

Boligskatter

Beliggenhet

Planer for området

Lokale kvaliteter

Hva finnes i nærområdet

Hvilken verdistigning kan du forvent på boligen

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling alle boliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling eneboliger
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutvikling leiligheter
Se kvadratmeterpriser, og verdiendringer for de siste årene i forskjellige distrikter av landet. Grunnlaget er siste tilgjengelige månedstall.

Boligprisutviklingskalkulator
kk