Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Antall nye boliger som bygges avgjør om boligmarkedet er i balanse eller ikke.

Bygges det mange nye boliger, vil presset på bruktmarkedet synke.

Boliger rives, folk flytter og vi blir flere som trenger bolig. Lenge har det blitt opparbeidet et etterslep. I mange år er det blitt satt opp færre nye boliger enn det behovet skulle tilsi.

Nybyggingen er dessuten skjevt fordelt i landet. Særlig i mange av de tettbygde strøkene er nybyggingstakten for slapp i forhold til behovet. Her må vi regne med at vi vil få et sterkere langsiktig press på boligprisene i årene som kommer.

Antall igangsatte boliger

Statistikken viser igangsettingstillatelser av boliger hvert år siden 1986.

Endringer
År Antall I antall I prosent
1986 29 192
1987 29 117 -75 -0,3 %
1988 28 147 -970 -3,3 %
1989 26 212 -1 935 -6,9 %
1990 21 830 -4 382 -16,7 %
1991 17 261 -4 569 -20,9 %
1992 15 600 -1 661 -9,6 %
1993 16 194 594 3,8 %
1994 21 240 5 046 31,2 %
1995 20 011 -1 229 -5,8 %
1996 18 743 -1 268 -6,3 %
1997 21 259 2 516 13,4 %
1998 19 646 -1 613 -7,6 %
1999 20 492 846 4,3 %
2000 23 550 3 058 14,9 %
2001 25 266 1 716 7,3 %
2002 22 980 -2 286 -9,0 %
2003 23 177 197 0,9 %
2004 29 999 6 822 29,4 %
2005 31 608 1 609 5,4 %
2006 33 314 1 706 5,4 %
2007 32 520 -794 -2,4 %
2008 25 950 -6 570 -20,2 %
2009 19 748 -6 202 -23,9 %
2010 21 145 1 397 7,1 %
2011 27 735 6 590 31,2 %
2012 30 189 2 454 8,8 %
2013 30 450 261 0,9 %
2014 27 250 -3 200 -10,5 %
2015 31 301 4 051 14,9 %
2016 36 203 4 902 15,7 %
2017 35 273 -930 -2,6 %
2018 31 647 -3 626 -10,3 %
2019 31 643 -4 0,0 %
2020 29 948 -1 695 -5,4 %
2021 30 091 143 0,5 %
2022 29 727 -364 -1,2 %

 

Se også:

Hva bestemmer boligprisene

 - Arbeidsledighet

 - Rente

 - Boligskatter

 - Beliggenhet

 - Planer for området

 - Hva finnes i nærområdet

Hvilken verdistigning kan du forvente

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.