Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det kan være enorme prisforskjeller innenfor små geografiske områder.

Et marked som Oslo-området er ikke et homogent område. Boligmarkedet i Oslo kan deles inn i en rekke områder. Prisutviklingen kan dermed utvikle seg ulikt innenfor de forskjellige områdene. Noen vil mene at dette er snobberi, men det spiller liten rolle.

Det er noen strøk som er mer populære enn andre i nesten alle byer. Og der vil man bo. Det er enorme forskjeller innenfor ganske begrensede arealer. Bare ved å bevege deg noen hundre meter kan du komme inn i et nytt område som vil ha en betydelig bedre prisutvikling de neste årene. Her kommer ikke nybyggingstakten inn i bildet, fordi området som oftest vil være fullt utbygget. Det blir altså ren etterspørsel som avgjør prisutviklingen.

Hva finnes i nærområdet

Hva som finnes i nærområdet er viktig for mange. Hva folk ønsker å ha tilgjengelig i nærheten varierer, noen vil til og med ikke ha noe som helst i nærheten. For prisutviklingen er det hva folk flest vil ha i nærheten som er bestemmende. Flere og flere ønsker nå tilbud som finnes i de mer sentrale strøk. Ungdom vil ha kort vei til utelivets gleder som kino, kafeer og andre utesteder de kan møte andre.

Småbarnsforeldre er opptatt av hvor nærme barnehagen er, og hvor lang og farlig skoleveien er. Eldre liker at det ikke er for langt til butikker og postkontoret. Kort vei til god offentlig kommunikasjon er alltid populært.

Selv om du har bil, er alltid kollektive transportmidler praktisk å ha i nærheten. Noen ganger må man la bilen stå, og da er det meget praktisk å slippe altfor høye taxiregninger.

For barna er buss og bane ofte en nødvendighet, og det samme kan det være for at venner skal komme på besøk. Hvis dette ikke er viktig for deg, kan du nok spare noen tusenlapper på å gå mot strømmen.

 

Se også:

Hva bestemmer boligprisene

Rente og boligpriser

Arbeidsledighet og boligpriser

Nybygging og boligpriser

Boligskatter

Beliggenhet og boligpriser

Planer for området og boligprisutvikling

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1992. Du kan velge mellom 11 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.