Det er en rekke forhold som er bestemmer boligprisene. Her tar vi en gjennomgang av dem.

Siden det ble fri prisfastsettelse på boliger på midten av åtti-tallet har prisene de fleste årene gått oppover. Før dette ble prisene i en stor grad styrt av staten. Prisstatistikk før dette har derfor ikke noe for seg i Norge. Det er bare i perioden 1988-1992 og i 2008 de gikk nedover.

I andre land med lengre historikk har det vært flere år med nedgang i prisene. Men det er all grunn til å anta at boligprisene over tid stiger mer enn inflasjonen. Særlig gjelder dette i pressområder. I fraflytningsstrøk kan du ikke regne med den samme utviklingen.

Det er mange forhold som påvirker boligprisene. De viktigste er:

Hva som er et anslag på den langsiktige prisstigningen i boligmarkedet kan du lese her:

Hvilken verdistigning kan du forvente