Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Utleier må ha en saklig grunn for å kunne si opp leieboer.

Husleielovens regler om oppsigelse er først og fremst laget for å verne leieboeren. Men der hvor utleiere leier ut i egen bolig (for eksempel en hybel i kjelleren) får også han noe vern. Leieboeren (leietaker) kan alltid si opp en løpende leiekontrakt, og trenger ikke begrunne oppsigelsen. I tidsbestemte avtaler må oppsigelsesadgang avtales spesielt.

Utleieren må ha saklig grunn for å si opp en leieboer. I tillegg vurderes det om oppsigelsen er urimelig for leieboeren. Dette hindrer helt vilkårlige oppsigelser, men domstolene har slått fast at det skal lite til før en oppsigelse godkjennes som saklig.

Saklig grunn er:

  • at utleieren eller noen i husstanden (ektefelle, samboer eller barn) skal bruke leiligheten som bolig
  • at leietageren misligholder leieavtalen (ikke betaler leie, ødelegger eller bråker)
  • at huset skal rives eller bygges om
  • andre lignende grunner

Sterkt oppsigelsesvern

Utleieren må sende en skriftlig oppsigelse til leieboeren. I den må han begrunne oppsigelsen. Når leieboeren får oppsigelsen, har han 30 dager til å komme med innsigelser. Og han trenger bare å protestere skriftlig på oppsigelsen, han trenger ikke bevise at oppsigelsen er uriktig.

Det er derimot opp til utleieren å bevise at oppsigelsen er riktig. Men leieboere bør ikke protestere for moro skyld. Taper leieboeren i retten må han dekke utleierens saksomkostninger. Det er derfor dumt å protestere på en riktig begrunnet oppsigelse.

Leietaker kan si opp uten grunn

Leietaker kan derimot si opp leieforholdet uten grunn innenfor reglene i naboloven, dvs 3 måneders oppsigelsesfrist. Leietaker har alltid rett til å kunne si opp en tidsubestemt (løpende) avtale. Leietaker har også rett til å si opp en tidsbestemt avtale dersom det ikke er avtalt at kontrakten ikke kan sies opp før kontraktstidens utløp.

 

Les mer om husleie:

Leie av bolig - oversikt

Slik skriver du husleiekontrakt

Guide til depositum og depositumkonto

Regulering av husleien

Leie av bolig - utkastelse

Leietakers og utleiers rettigheter

Husleietvisteutvalget løser sakene