Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Utvalget hjelper deg i leiekonflikter i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag, og Nord-Trøndelag.

I andre kommuner er det Forliksrådet som må benyttes i slike saker.

Formålet med Husleietvistutvalget er å tilby parter i boligleieforhold rask, rimelig og kompetent behandling av husleietvister.

Utvalget kan både mekle og treffe avgjørelse. Alle tvisteløserne er jurister med spesiell kompetanse innen husleierett. Utvalget er spesialister på husleiesaker, og er en erstatning for vanlig domstolsbehandling i forliksrådet og tingretten.

Utvalget behandler saker om leie av bolig, ikke fritidsbolig, næringslokale eller hotell.

Saken kan for eksempel dreie seg om:

  • Skyldig leie
  • Erstatningskrav
  • Oppsigelse
  • Utkastelse
  • Mangler ved leiligheten
  • Frigivelse av depositum
  • Leiesummens størrelse
  • Partenes rettigheter og plikter for øvrig

Den som bringer saker inn for utvalget må betale et gebyr på 1 x rettsgebyret, for tiden 1199 kroner.

Les mer på Husleietvistutvalgets nettsider.

Les mer om husleie:

Leie av bolig - oversikt

Slik skriver du husleiekontrakt

Depositum

Leieregulering

Oppsigelse

Utkastelse

Leietakers og utleiers rettigheter