Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her er en oversikt over reglene som regulerer forholdet mellom leietaker og utleier.

Utleiere kan inspisere, men ikke snoke

Utleieren har i husleieloven en adgang til å inspisere leiligheten, men det må skje etter avtale med leieboeren. Utleieren kan ikke låse seg inn på egenhånd uten forvarsel. Inspeksjonene kan gjøres for å sjekke tilstanden til leiligheten, noe man kan gjøre for eksempel et par ganger i året. Det betyr at man ikke kan kreve å komme inn hver uke.

Men utleiere kan kreve inspeksjon i spesialtilfeller, for eksempel når leieboeren har pusset opp, når det har vært lekkasjer eller sterk vind har ødelagt vinduer. Utleieren kan også kreve hyppigere inspeksjoner hvis det har vært gjort gjentatte skader i leiligheten og han har klaget på dette. Dette vil være i leieboerens interesse. Slipper han ikke utleieren inn, kan det til syvende og sist være et vesentlig brudd på leiekontrakten. Det ligger i kortene at både leieboer og utleier må være fleksible når det gjelder tidspunkt for inspeksjon.

Har ikke lov å snoke rundt i skuffer og skap

Utleieren skal konsentrere seg om tilstanden i leiligheten. Han har ikke noe med å snoke rundt i skuffer og skap. Brudd på dette gjør at leieboeren kan skifte lås i leiligheten. Leieboeren på sin side må huske på at det å nekte utleieren adgang er brudd på husleieloven, som i siste instans kan være utkastelsesgrunn.

Maling og vedlikehold

Mange leieboere vil male hele eller deler av leiligheten de flytter inn i. Oftest fordi de ikke liker fargene, eller fordi det er litt slitt. Men det er utleierens leilighet, og han sitter med bukten og begge endene. Utleier kan godkjenne farger og stille krav til utførelsen. For å unngå uenighet i ettertid er det greit å sette ned avtale om maling på papir. I denne avtalen bør det stå hvilke deler av leiligheten som skal males, hvilken maling som skal brukes, farger man er enige om, og krav til utførelsen.

Det er vanskelig å vite hvor nøye og malingskyndig leieboeren er. Derfor kan det være lurt å gi tillatelse til et lite rom først.

Sett også på papiret hvem som skal dekke kostnadene til maling. Noen ganger er leiligheten slitt, og leieboeren får da kanskje male mot å slippe noe husleie. Andre ganger er boligen nyoppusset, og da er det naturlig at leieboeren dekker kostnadene.

Det er avgjort i husleieavtalen hva leieboeren kan gjøre og ikke gjøre i leiligheten. Etter husleieloven trenger leieboeren tillatelse for å male, skifte dører og vinduer, montere ned skap/montere opp nye veggfaste skap, installere vaskemaskin/ oppvaskmaskin på kjøkkenet (men ikke på badet hvis det er opplegg for det), installere kamin/ vedovn eller sette opp utendørs antenne/ parabol.

Husdyr

Selv om utleier har satt forbud mot husdyr, kan leieboeren holde husdyr hvis gode grunner taler for det. Med gode grunner tenker man både på sosiale og velferdsmessige grunner. Selskapskatter og førerhunder er med andre ord greit. Det er imidlertid krav om at husdyrholdet ikke er til sjenanse for utleieren og eventuelt andre leieboere. Med sjenanse tenker en både på lukt, lyd og allergier.

Fremleie er lov

En leieboer kan fremleie til en annen, men fremleieren må godkjennes av utleieren. Leieboeren skal søke utleieren om å få fremleie. Men utleieren har ikke mange muligheter til å avslå fremleieren. Et avslag kan han bare begrunne i fremleierens kvalifikasjoner som beboer. Utleieren kan ikke nekte fremleie fordi han har noe mot fremleieren generelt (utseende, rase, legning eller lignende).

I tidsbestemte leieforhold kan leieboeren fremleie ut leietiden. Han kan si opp avtalen hvis utleieren ikke godtar fremleieren. I løpende avtaler kan leietageren fremleie hele boligen i inntil to år når han skal være midlertidig borte på grunn av ferie, militærtjeneste, studier og lignende. Det er ingen tidsbegrensning på fremleie av en del av boligen (for eksempel et soverom) når leieboeren blir boende selv.

 

Les mer om husleie:

Leie av bolig - oversikt

Slik skriver du husleiekontrakt

Depositum

Regulering av husleien

Oppsigelse

Utkastelse

Husleietvisteutvalget løser sakene