Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Skriv alltid kontrakt ved utleie. Det er til fordel både for leietaker og utleier.

Det er ikke påbudt med en skriftlig husleiekontrakt, men vi mener det er helt nødvendig. En ryddig og god kontrakt gir utleier og leieboer klar beskjed om hva som er den enkeltes ansvar. Da vil også leieforholdet forløpe stille og rolig uten problemer. Noen ganger har man uflaks, og det blir uoverensstemmelser mellom utleier og leieboer. Hvem har for eksempel ansvar når naboens varmtvannstank sprekker og vannet strømmer ned på det utleide badet? En skriftlig kontrakt er som en god forsikring som rydder opp.

Loven kan fravikes i avtale på enkelte punkter. Men avtalen kan ikke gi leieboeren dårligere vilkår enn husleieloven gir som minsterettigheter. Hvis dere gjør avtalen snevrere enn loven, vil loven gjelde og ikke avtalen.

Det beste for begge parter er å avtale tidsbestemt kontrakt hvor man legger inn en klausul med oppsigelsestid. På den måten er begge parter bedre sikret. Utleier har sikret seg en ekstra juridisk åpning for å kunne fjerne en problematisk leieboer. Og leietageren ikke er låst av leietiden, men har friheten til å kunne si opp avtalen underveis. Les mer om hvordan husleiekontrakt bør være

 

Les mer om husleie:

Slik skriver du husleiekontrakt

Guide til depositum

Regulering av husleien

Guide til leiepriser for bolig

Leie av bolig - oppsigelse

Leie av bolig - utkastelse

Leietakers og utleiers rettigheter

Husleietvisteutvalget løser sakene

Les også:

Forbrukerrådet: Leie av bolig

Forbrukerrådet: Husleiekontrakt

Lovdata: Husleieloven