Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter.

Aksjeleilighet

Du kjøper her en aksje som gir deg leierett til en bolig. I praksis har aksjeleiligheter mye til felles med borettslagsleiligheter. Men det er aksjeloven som regulerer det juridiske.

Obligasjonsleilighet

Denne formen er ikke så vanlig lenger. Du kjøper her en leierett til en bolig mot at du yter eieren et lån. Dette lånet utformes som en obligasjon. Du har ingen eierrettigheter. Inntil obligasjonen er tilbakebetalt sikrer Husleieloven deg en del rettigheter utover vanlige leieforhold. Retten til fremleie i inntil to år, eller salg av leieretten er slike rettigheter. Når obligasjonen er tilbakebetalt blir det et alminnelig utleieforhold. Dette kan da sies opp av eieren.

På noen obligasjonsleiligheter er det en mulighet for at obligasjonen blir innløst til pålydende. Har du da betalt langt over pålydende kan du tape mye penger. Normalt kan ikke disse tilbakebetales på denne måten, men ved brann kan du tape retten til videre leie.

 

Les mer om eierformer:

Om eierformer på bolig

Borettslagsleilighet