Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Eiendomsmeglerloven avklarer ansvarsforholdene for meglerne.

Hvilket ansvar megleren har står i eiendomsmeglerloven. De aller fleste boligsalg går helt greit for seg, men noen ganger kan det bli feil. Både kjøpere og selgere kan klage på eiendomsmeglerens feil. Feilene eiendomsmeglerne gjør er først og fremst på disse fire områdene:

  1. Meglerens opplysnings- og undersøkelsesplikt
  2. Arealoppmåling
  3. Budsituasjonen
  4. Oppgjøret

I utgangspunktet er ikke megleren ansvarlig for feil og mangler ved boligen. Det er selgeren som er ansvarlig for dette, ikke megleren. Kjøpere som oppdager skjulte feil, som for eksempel vannlekkasje på badet, har ikke noe å hente hos megleren.

Det er avhendingsloven som regulerer forholdet mellom selger og kjøper.

Megleren må gi videre alle opplysninger

Megleren er ansvarlig for alle opplysninger han får. Forteller selgeren at det er en vannlekkasje på badet, plikter megleren å bringe denne opplysningen videre til kjøperne.

Meglerens opplysningsplikt går parallelt med selgerens eget opplysningsansvar, slik at i enkelte saker kan både selgeren og megleren bli ansvarlig. Foruten opplysningene fra selgeren, er megleren også ansvarlig for opplysninger han har fått fra takstmannen. I tillegg er megleren ansvarlig for forhold det er klart at megleren burde sett ved en vanlig gjennomgang av boligen. Eiendomsmegleren har plikt til å sjekke offentlige papirer som grunnbok og reguleringsplan. Hvis han har glemt dette, får kjøperen nesten alltid medhold i klagen mot megleren.

Et typisk tilfelle er hvis megleren har glemt å fortelle at et innredet loft ikke kan brukes til soverom, bare til oppholdsrom. Et annet tilfelle er hvis megleren har oppgitt for lav fellesgjeld på en leilighet.

Megleren skal undersøke eiendommen

Det er ikke noe krav i eiendomsmeglerloven om at megleren skal gå gjennom eiendommen på egenhånd. Han kan godt støtte seg på takstmannens opplysninger. Det er takstmannen som er ansvarlig for opplysningene i taksten

Men det betyr ikke at megleren bare kan bestille takst, og så lene seg tilbake. Loven krever at han skal vurdere opplysningene som kommer frem i taksten, eller som blir oppgitt av selgeren. Hvis megleren burde sett åpenbare feil, kan det gjøre megleren ansvarlig.

Rot i budgivningen og oppgjøret gir erstatning

Roter megleren det til i budgivningen eller oppgjøret, blir han naturlig nok ansvarlig.

Et annet problem er påstander om fiktive bud. I hete budrunder påstås det flere ganger at selgeren eller megleren har lagt inn fiktive bud for å drive budene opp og skaffe en høyere pris. Flere meglere tilbyr nå kjøperne å se budlistene etter at kjøpet er i boks. Dermed kan kjøperen kontrollere at alle budene har vært reelle.

Hva kan selgeren kreve

Selgere har ofte større vansker i å nå frem med klager på meglere enn det kjøpere har. Problemet er at mye av rådgivningen fra megleren gis muntlig. Ofte står det ord mot ord, og selgeren får problemer med å bevise påstandene sine. Da blir megleren trodd, og selgeren får ikke medhold. Det er ingen umiddelbar løsning på dette annet enn at selgere som er misfornøyde med rådgivning bør be om å få mest mulig skriftlig, for eksempel via e-post.

Les mer om eiendomsmegling:

Guide til eiendomsmegling

Valg av eiendomsmegler

Eiendomsmeglere

Eiendomsmeglere og priser

Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler?

Klage på eiendomsmeglere

Dette koster eiendomsmeglerne per fylke

Eiendomsmeglerloven

Kalkulator:

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.