Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I et tilbud fra megleren er det mange forskjellige kostnader du må forhold deg til, når du skal sammenligne priser.

Når du forhandler om pris med eiendomsmeglerne er det viktig at du sammenligner på korrekt måte. Først må du avklare hele kostnadsbildet til megleren. Det er ikke bare meglerprovisjonen du må betale, men en rekke andre kostnader også.

Les mer om valg av eiendomsmeglere.

Presiser at alle kostnadene skal med i pristilbudet fra megleren. Det er summen av alle kostnadene som er viktig. Noen ganger inkluderer megleren én eller flere poster i meglerprovisjonen, slik at du ikke bare kan se på selve meglerkostnaden.

Annonsekostnadene er også store. Som oftest kan megleren tilby deg annonsepakker til en gitt pris. Det er viktig at sammenligningen av annonsepakken skilles fra selve meglerkostnadene, da er det lettere å sammenligne.

Måter å prise på:

Det er forskjellige systemer for prising av meglertjenester. Det er ikke lenger lov å tilby progressiv provisjon, det vil si at provisjonssatsen øker over et visst nivå. For eksempel at megleren skal ha 1,5 prosent opp til 3 millioner kroner, og 5 prosent på alt overskytende.

Alle meglere tar en viss minimumspris for salg av boligen, for eksempel 40.000 kroner. Dette er aktuelt for boliger som ikke er dyre. Det er i så fall minimumsgebyret som du må forhandle på i slike tilfeller. Vi har disse prissystemer:

 • Fast prosentvis provisjon for hele kjøpesummen. Meglerprovisjonen vokser dermed i takt med boligprisen.
 • Fast kronepris på provisjonen. Prisen er dermed uavhengig av salgssummen.
 • Et tilbud basert på timeforbruk, etter en viss timepris. Dette er eiendomsmeglerne pålagt å kunne tilby.

For der fleste er det mest naturlig å avtale en fast prosentsats i forhold til salgssum. Å lage en avtale basert på timespris gjør prisen på meglertjenesten uforutsigbar.

De forskjellige kostnadskomponentene

Det er en rekke forskjellige kostnadsposter du må betale til eiendomsmegleren. Her er en oversikt over hvilke kostnader som det er aktuelle ved salg av bolig.

Den største delen av kostnadene ved salg av bolig går til meglerne. Den øverste delen av kostnadspostene (til og med Visning) er betaling for megleroppdraget. Neste post «Markedsføringskostnader» er i en mellomstilling fordi samme pakke kan ha noe ulik pris mellom meglerne.

 • Antatt salgsverdi bolig: Dette er grunnlaget for den prosentvise provisjonen eiendomsmeglerne tar. Her legger du inn antatt salgsverdi, den endelige salgsverdien og derav den endelige provisjonen vet du først eksakt når boligen er solgt.
 • Provisjon regnet av salgssum: Denne satsen regnes av den antatte salgsverdien du la inn ovenfor.
 • Minimumsprovisjon: Provisjonen kan ikke bli lavere enn dette beløpet.
 • Oppstartsgebyr, tilretteleggingsgebyr: Det er vanlig at meglerne ta et fast beløp i tillegg til den prosentvise provisjonen.
 • Administrasjonsgebyr og andre gebyrer: Dette er andre gebyrer som noen meglere tar.
 • Oppgjørshonorar: Det er også vanlig å ta en egen pris for selve oppgjøret.
 • Kostnad prospekt/salgsoppgaver: Noen meglere har en egen prislinje for dette.
 • Garantiansvar/garantipremie og inneståelseserklæring: Garantiansvar/garantipremie er betaling for den lovpålagte garantien meglere må ha. Inneståelseseserklæring er en slik garanti. Flertallet oppgir pris på dette. i stedet for garantikostnad
 • Visning: Det er vanlig å ta en egen pris for visningene. Her betaler du for antall visninger.
 • Markedsføringskostnader: Dette inkluderer alle markedsaktiviteter for å selge boligen. Noen kaller det grunnpakke elle markedsføringspakke. Andre oppgir priser for internettmarkedsføring og avisannonsering.
 • Det er ikke slik at prisene er like mellom meglerne på samme annonseprodukt. Derfor må også disse prisene med i sammenligning av meglerne. Det er da viktig at sammenligning er på samme markedsføringspakke (i hvert fall på samme annonseorgan).
 • I noen tilfeller kan fotografering av boligen være inkludert markedsføringspakken. I andre tilfeller kan nettannonsering være inkludert i posten for tilrettelegging/oppstart.
 • Tjenester til visning og salgsoppgave: Dette utføres av eksterne. De aller fleste megleren har avtaler med fotografer og stylister. Men det er ikke noe i veien for at du eventuelt bestiller disse selv.
 • Boligvurdering: Dette er kostnader til boligsalgsrapport eller takst. Dette er også en ekstern kostnad.
 • Forsikring: Det er vanlig å ha en boligselgerforsikring (eierskifteforsikring). Hva den koster avhenger av boligtypen. Kostnaden for denne forsikringen varierer litt. Det ligger rundt 0,45 prosent for enebolig med boligsalgsrapport, 0,55 prosent uten. For  leiligheter (selveier) koster den 0,35 prosent. For alle typer andelsboliger koster den 0,20 prosent. For hytter 0,45 prosent.
 • Informasjonsinnhenting og tinglysing: Dette er standardoppgaver, der det ikke er forskjell mellom meglerne.
 • Kostnader ved andelsboliger: Dette er også standardoppgave der det ikke er forskjell mellom meglerne.

Priseksempler

I tabellen under har vi satt opp to eksempler, med to meglere. I det første eksemplet er forventet salgssum 2,5 millioner kroner, i det andre 5 millioner kroner.

I eiendomsmeglerkalkulatoren kan du se hva kostnaden blir ved å legge inn ulike forutsetninger.

Megler 1 har den klart laveste meglerprovisjonen med 1,75 prosent, et halvt prosentpoeng under Megler 2. Men Megler 1 tar både et tilretteleggingsgebyr på 15.0000 kroner, og et oppgjørsgebyr på 4.000 kroner. Dette er inkludert i provisjonen for Megler 2.

Dette gjør at Megler 1 blir dyrest i eksemplet med 2,5 millioner, men billigst i eksemplet med 5 millioner kroner.

Salgsverdi 2 500 000   5 000 000
Kostnader Megler 1 Megler 2   Megler 1 Megler 2
Provisjon regnet av salgssum 1,75% 2,25%   1,75% 2,25%
Minimumsprovisjon 40 000 35 000   40 000 35 000
Andre meglerkostnader:          
Oppstartsgebyr, tilretteleggingsgebyr 15 000 0   15 000 0
Administrasjonsgebyr og andre gebyrer 0 0   0 0
Oppgjørshonorar 4 000 0   4 000 0
Kostnad prospekter/salgsoppgaver 0 0   0 0
Garantiansvar/garantipremie 0 0   0 0
Inneståelseserklæring 1 620 0   1 620 0
Visning:          
Visningspris 2 000 1 500   2 000 1 500
Antall visninger 2 2   2 2
Markedsføringskostnader:          
Grunnpakke, markedsføringspakke 0 0   0 0
Nettannonsering 3 000 4 000   3 000 4 000
Avisannonsering 10 000 12 000   10 000 12 000
Tjenester til visning og salgsoppgave:        
Boligstyling 2 000 2 000   2 000 2 000
Fotografering 3 000 3 000   3 000 3 000
Boligvurdering:          
Boligsalgsrapport 8 000 8 000   8 000 8 000
Verditakst 0 0   0 0
Forsikring:          
Boiligselgerforsikring 0,425 % 0,425 %   0,425 % 0,425 %
Informasjonsinnhenting og tinglysing:        
Tinglysing av sikringsobligasjon 525 525   525 525
Tinglysning/sletting av pant 525 525   525 525
Grunnbokutskrift 172 172   172 172
Kopi av servitutter 172 172   172 172
Innhenting av kommunale opplysninger 1 500 1 500   1 500 1 500
Kostnader ved boligbyggelag:          
Eierskiftegebyr 0 0   0 0
Opplysninger fra forretningsfører 0 0   0 0
Uråderettssperre 0 0   0 0
           
Kostnadsoppstilling:          
Meglerprovisjon 43 750 56 250   87 500 112 500
Andre meglerkostnader 24 620 3 000   24 620 3 000
Markedsføringskostnader 13 000 16 000   13 000 16 000
Tjenester til visning og salgsoppgave 5 000 5 000   5 000 5 000
Boligvurdering 8 000 8 000   8 000 8 000
Eierskifteforsikring 10 625 10 625   21 250 21 250
Informasjonsinnhenting og tinglysing 2 894 2 894   2 894 2 894
Kostnader ved boligbyggelag 0 0   0 0
           
Sum boligsalgskostnader 107 889 101 769   162 264 168 644
Meglerprovisjon totalt 2,73% 2,37%   2,24% 2,31%
Meglerprovisjon + markedsføring 3,25% 3,01%   2,50% 2,63%
Total kostnad (ink andre kostnader) 4,32% 4,07%   3,25% 3,37%

 

Les mer om eiendomsmegling:

Guide til eiendomsmegling

Valg av eiendomsmegler

Oversikt over eiendomsmeglere

Eiendomsmeglerens ansvar

Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler?

Klage på eiendomsmeglere

Dette koster eiendomsmeglerne per fylke

Eiendomsmeglerloven

Kalkulator:

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.