Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er visse begrensninger på hva du kan gjøre på tomten din.

Når du eier en eiendom, er utgangspunktet at du bestemmer over den. Men eiendomsretten er begrenset. I juridiske termer sier vi at den er negativt avgrenset, det vil si at du har lov til å gjøre alt på eiendommen din som ikke er forbudt eller begrenset noen steder.

Den viktigste begrensningen ligger i plan- og bygningslovens bestemmelser om hva du kan bygge og hvordan du kan bygge. En annen viktig begrensning finner du i nabolovens bestemmelser. Allemannsretten og ekspropriasjonsreglene er andre begrensninger.

Begrensningene virker ofte som hindringer, men det er viktig å tenke på at de også hindrer at noen vilkårlig bestemmer over din eiendom.

Eiendommens grenser

Står gjerdet riktig

Det er ikke alltid at gjerdet viser den riktige grensen. Jo eldre gjerdet er, jo mindre tro skal du ha på det. For noen ganger kan det ha vært hensiktsmessig å sette gjerdet litt ved siden av grensen. Andre ganger har naboen eller andre forsøkt å få mer tomt enn de egentlig eier.

Fasit i gjerdesaker er tegningene hos kommunens tekniske etat. Hvis gjerdet og kartet ikke stemmer overens, er det kartet som er riktig.

Nye tomter har gode kart

Områder som er bygget ut rundt og etter krigen, er stort sett godt oppmålt. Her finnes det gode kart som sier noe om hvor tomtegrensene går. Dermed er det lett å sjekke om gjerdet står riktig sted. I nyere områder vil det også stå merkepinner som kommunen har satt opp (se bildet). Du kan få se utskrift av reguleringskartet hos plan- og bygningsetaten (teknisk etat i noen kommuner). Du kan også få kjøpt kopi. Du har også krav på å se reguleringskartet med tomten inntegnet når du vurderer å kjøpe en bolig.

Gamle tomter har dårligere beskrivelser

Hvis det er lenger siden tomtene ble skilt ut, kan det være verre å finne ut hvor grensene går. Grensene er kanskje ikke oppmålt i det hele tatt. De er bare beskrevet i gamle dokumenter.

Et typisk tilfelle er at en bonde har solgt en eller flere tomter fra sin eiendom. Tomtegrensene er beskrevet i for eksempel kjøpekontrakten eller skjøtet, og sier kanskje at «grensen går fra den store steinen i nord-vest langs bekken ned til skrenten og langs denne». Hvis du er heldig, går bekken fortsatt der den gikk, og ingen har rørt skrenten. Men den store steinen kan være borte. Heldigvis er mange gamle grenser markert med uthugde kryss i steiner eller fjell.

Dette kan by på problemer og nabokrangler. I slike tilfeller blir det som oftest bare gnissing om naboene skal forsøke å finne ut av hvor grensene går. Det beste er å bringe inn kommunen og få orden på tomtegrensene og kartet.

Slik fastsettes grensene

Det er flere måter å fastsette grensene en gang for alle på. Det enkleste er å be kommunen om en «kartforretning» der de kommer og måler opp tomten din på nytt. Men dette er bare en fastsettelse av det man allerede vet eller er enige om.

Hvis man er uenig, kan man foreta en voldgiftssak på stedet, der kommunens mann kan fastsette grensen. Blir dere ikke enige om voldgift, må dere gå til domstolen for en grundigere behandling.

 

Se også:

Guide til naborett

Reglene som kan gi deg rett til å fjerne naboens trær

Gjerde og hekk mot naboen

Eiendommen går ut i vannet