Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med normale forutsetninger om gjennomsnittlig verdistigning på boliger, vil det på sikt lønne seg å kjøpe bolig.

Når du skal sammenligne lønnsomheten av å eie eller leie er det helt essensielt at det er sammenheng mellom verdien på boligen, og hva det koster å leie en tilsvarende bolig.

Det er også viktig å få med alle kostnadene ved å eie. For eksempel hva som er et gjennomsnittlig vedlikeholdsbehov i den forventede eieperioden.

Den aller viktigste faktoren er hvilken forutsetning man gjør for boligens verdiendring over tid.

Se også:

Eie eller leie - en sammenligning

Kostnader ved å eie og leie bolig

Å eie og leie har hver sine fordeler. Her er de viktigste fordelene ved begge.

Fordeler ved å eie:

 • Du har full frihet ved å eie. Det er du som bestemmer hvor lenge du skal bo, og hva som skal gjøres med boligen
 • Du får fradrag for gjeldsrentene.
 • Boligen er skattefri ved salg hvis du har bodd der minst 12 av de siste 24 månedene.
 • Du kan leie ut inntil halvparten skattefritt.
 • Du får lavere formuesverdsettelse, og derav lavere formuesskatt. Dette gjelder bare hvis du er i formuesskatteposisjon.
 • Du har flere valgmuligheter ved kjøp. På mange plasser er leiemarkedet sterkt begrenset.

Fordeler ved å leie

 • Det er en fordel å leie når du skal bo der i kort tid.
 • Du får ingen overraskende kostnad på boligen. Dette gjelder i særlig grad litt eldre eneboliger.
 • Du risikerer ikke å tape penger ved fall i boligprisene. Til gjengjeld blir det ingen gevinst ved oppgang.
 • Du risikerer ikke å ha gjort et dårlig kjøp. Enten ved ganske enkelt å ha betalt for mye, eller at noe reduserer markedsverdien.
 • Du har ikke nok egenkapital til å kjøpe. Eller at du ikke får hjelp (les av foreldrene) til tilstrekkelig sikkerhet/egenkapital.

Skattefordeler ved å eie

En avgjørende fordel for boligkjøpere er at du kan trekke fra rentene i skattemeldingen. Dette gir en effekt på 220 kroner i spart skatt per tusenlapp i renteutgifter. Leier du, får du ikke trekke fra noe av leieutgiftene.

Når du betaler leie er den største delen av leieutgiften renten på den verdien av boligen du leier. En som leier ut må dekke inn sine rentekostnader, vedlikeholdskostnader, administrasjon og fortjeneste i leieprisen.

Se kalkulatoren «Leieprisforventning» for å se hvordan leieprisen blir satt.

Det er også lavere formuesskatt ved kjøp av bolig ved at verdsettelsen av boliger ligger i området 25 prosent av markedsverdien. Betydningen av dette er mye mindre enn renteeffekten.

Skal du bo der i kort tid?

Hvis du skal bo på et sted i kort tid er det mer aktuelt å leie. Det beste er å finne et leieobjekt som du bare kan flytte rett inn i uten at du må legge inn noen ekstra kostnader.

Det er store kostnader ved å kjøpe og selge bolig. Som oftest vil ikke boligmarkedet stige så mye at det vil lønne seg å kjøpe på så kort tid. Totale kostnader ved kjøp og salg vil normalt ligge i området 4 prosent til 8 prosent av kjøpesum.

Når du kjøper er det gjerne også slik at du har en del du ønsker å handle inn til boligen, det øker også kostnaden. Risikoen er også større på kort sikt. Selv om markedet stiger, er ikke det nødvendigvis slik at du får igjen det samme for boligen etter bare ett år.

Hvis du bor billig

I en del tilfeller betaler man ikke full pris for et leieforhold. Dette kan for eksempel være leieforhold innen familien. Da kan det hende at du ikke kan forvente at det lønner seg å kjøpe bolig. Hvis det du sparer på å leie billig overstiger det du kan forvente i verdistigning, lønner det seg å fortsette å leie billig.

Sett at du bare betaler 2.000 kroner i måneden, men markedsverdien er 7.000 kroner i måneden. Da sparer du 60.000 kroner i året. Hvis vi regner med at du har en netto verdistigning på 3 prosent i året, måtte du kjøpt en bolig til to millioner for å få samme verdistigning. Og da har vi ikke tatt med noen kostnader ved å eie boligen.

Et leieobjekt som har en markedsleie på 7.000 kroner måneden har normalt en lavere markedsverdi enn to millioner. I dette eksemplet ville det derfor være mest sannsynlig at det lønte seg å leie videre. Men hvis boligmarkedet hadde steget med 10 prosent årlig i to år ville det selvfølgelig (sett i ettertid) ha lønt seg å kjøpe.

Sammenlign med «Eie eller leie kalkulatoren»

Du kan gjøre en mye mer nøyaktig sammenligning av å eie eller leie i «Eie eller leie kalkulatoren». I den kan du legge inn en rekke forutsetninger, og se hvordan forskjellige endringer påvirker lønnsomheten av å eie eller leie.

Her finner du kalkulatoren «Eie eller leie».

 

Les mer om eie eller leie:

Bokostnaden ved å eie

Bør du eie eller leie - en sammenligning

Hvilken verdistigning kan du forvente i boligmarkedet

Kalkulatorer:

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Leieprisforventningskalkulator
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Gevinstberegning av bolig
Kalkulatoren beregner resultatet og den tilhørende skatten ved salg av bolig eller fritidseiendom.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.