Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvilke konsekvenser det får avhenger av grovheten i regelbruddet.

Det første som skjer er at du får muligheten til å rette opp feilene. Det vil si at du kan sende inn søknad på det som allerede står på plass. I mange tilfeller får du tillatelse, og kan fortsette å bygge, eller slipper å rive. Kommunen har en rekke forskjellige sanksjoner de kan bruke, blant disse har vi:

  • Pålegg om å stanse arbeidet.
  • Pålegg om å fjerne eller rette det ulovlige.
  • Pålegg om at ulovlig bruk skal stanse.
  • Fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført et pålegg innen en gitt frist.

Grove overtramp

Har du gjort et grovt overtramp straffes du ofte med bøter. En endring i Plan- og bygningsloven som trådte i kraft i 2010 gjør at kommunen nå kan gi opptil 400.000 i gebyr for de groveste lovbruddene.

Det finnes allerede eksempler på at myndighetene har tatt muligheten i bruk. I en sak som var oppe i Høyesterett i 2011, fikk en byggherre 400.000 i bot blant annet for ulovlig store utsprengninger i forbindelse med bygging av en fritidsbolig i Søgne. Entreprenøren fikk en bot på 130.000.

Bøtene må stå i forhold til ulovligheten. Du kan også få bøter selv om du får godkjent et ulovlig bygg i ettertid. I verste fall kan kommunen kreve at du river det ulovlige bygget.

Praksis for rivning varierer også, men flere kommuner har de siste årene krevd rivning i beskyttede soner som strandsonen eller spesielt verneverdige områder.

Inspeksjonsrunder

Kommunens folk er av og til på inspeksjonsrunder for å sjekke om det bygges ulovlig. Noen kommuner går til og med så langt at de flyfotograferer spesielle områder for å sjekke at det ikke bygges ulovlig.

De fleste sakene kommunen blir klar over kommer fra tips fra naboene. Det lønner seg altså å holde seg inne med naboene.

Kan forfølge deg

Byggeulovligheter kan forfølge deg etter at du har solgt huset. Når du selger hus, er du ansvarlig for at det følger lover og regler.

Hvis du selger uten å si fra at terrassen er ulovlig bygget, kan du risikere å måtte betale erstatning til kjøperen senere. Denne reglen er helt objektiv, du blir ansvarlig enten du visste eller ikke at boligen var i strid med regelen.

 

Se også:

Guide til byggeregler

Tiltak som krever byggesøknad

Tiltak som ikke er søknadspliktige