Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Ved rene tomtesalg er gevinsten skattepliktig. Formuesmessig skal tomter lignes til markedsverdi.

Skatten på gevinst er 22 prosent i 2023 og 2024.

Du kan bli beskattet for tomtegevinst hvis verdien av eiendommen du selger er påvirket av at tomten kan bebygges videre. Du kan altså risikere av deler av gevinsten er skattepliktig, selv om du oppfyller bo- og eiertiden.

Det er i seg selv ikke et kriterie at tomten er stor. Hvis for eksempel villaen ligger i et område med store tilhørende hager, vil det ikke være snakk om å bli beskattet for tomtesalg. Hvis det ikke er naturlig at tomtene er så store i nabolaget, er det større sannsynlighet for skatt på tomtesalg. Grensedragningene her er vanskelige å vurdere.

Hvis det blir avertert med mulighet for utskilling av tomt, ligger det an til skatt på tomtesalg.

Hvis du må skatte av deler av tomten som tomtesalg, skal tomten få sin andel av inngangsverdien for eiendommen.

 

Les mer om boligsalg og skatt:

Gevinst/tap ved salg av bolig

Brukshindring ved salg av bolig

Oppregulering av inngangsverdi

Skatt ved gevinst i utlandet

Boligskatt og formue

Boligskatt og utleie