Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis du selger en bolig, hytte, eller tomt som du eide før 1.1.1992, kan du oppregulere inngangsverdien etter fastsatte satser.

Hvis bolig, fritidseiendom eller tomt er anskaffet senere, kan den ikke oppreguleres.

Hvis det har vært gjort påkostninger, kan også kostnaden til dette oppreguleres. Dette skal skje fra det året påkostningen ble gjort, for hver av påkostningene.

Tabellen viser at kjøpte du en tomt for 100.000 kroner, kan du skrive opp inngangsverdien med 170 prosent. Ny inngangsverdi blir dermed 270.000 kroner.

Du kan ikke oppregulere til et høyere beløp enn salgsverdien, slik at du får et tap ved salg

Du kan også regne ut dette med vår Oppreguleringskalkulator.

Kjøpsår Prosent Kjøpsår Prosent Kjøpsår Prosent
1990 3% 1975 120% 1960 270%
1989 6% 1974 130% 1959 280%
1988 10% 1973 140% 1958 290%
1987 16% 1972 150% 1957 300%
1986 22% 1971 160% 1956 310%
1985 28% 1970 170% 1955 320%
1984 36% 1969 180% 1954 330%
1983 42% 1968 190% 1953 340%
1982 50% 1967 200% 1952 350%
1981 60% 1966 210% 1951 360%
1980 70% 1965 220% 1950 370%
1979 80% 1964 230% 1949 380%
1978 90% 1963 240% 1948 390%
1977 100% 1962 250% 1947 400%
1976 110% 1961 260% og tidligere 400%

 

Les mer om boligsalg og skatt:

Gevinst/tap ved salg av bolig

Brukshindring

Skatt ved tomtesalg

Skatt ved gevinst i utlandet

Kalkulatorer:

Gevinstberegning av bolig
Slik regner du ut hvordan gevinsten eller tapet beregnes ved et boligsalg.

Oppreguleringskalkulator
Hvis du selger en bolig, hytte, eller tomt som du eide før 1.1.1992, kan du oppregulere inngangsverdien etter fastsatte satser. Kalkulatoren beregner dette.