Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det blir årlig bestemt om formuesverdien på hytter og fritidsbolig skal økes.

Når en hytte / fritidsbolig settes første gang skal den ikke settes høyere enn 30 prosent av markedsverdien. Eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene inklusive tomteverdien.

Senere skal formuesverdien følge den årlige bestemmelsen for endringer i formuesverdien på fritidsboligen. For alle eksisterende fritidsboliger er det dette årlige vedtaket som bestemmer formuesendringen.

Formuesverdien på hytter og fritidsboliger bare betydning for formuesskatten. Hvis du ikke betaler formuesskatt, er det ingen skatt på hytta. Men det kan være eiendomsskatt, dette er opp til hver kommune å bestemme.

Ved kjøp av fritidsbolig benytter du den formuesverdien som forrige eier brukte, med eventuell oppjustering ved årsskiftet.

For høy formuesverdi

Du kan klage hvis formuesverdien ligger 30 prosent over markedsverdien. Grunnlaget for nedsettelsen enten det er takst eller  verdivurdering være tatt etter 1. juli i det inntektsåret formuesverdien knytter seg til.

Hvis formuesverdi på fritidsboligen ligger vesentlig over nivået for sammenlignbare eiendommer ellers i kommunen, kan den settes ned etter en individuell vurdering. Formuesverdien skal da settes i samsvar med nivået for sammenlignbare fritidsboliger i kommunen, og ikke en bestemt andel av markedsverdien.

Formuesverdien kan endres i skattekortet, eller i skattemeldingen.

Sjekk også at fritidsboligen ikke er oppført som en sekundærbolig.

Slik har formuesverdien på fritidsboliger/hytter endret seg

Under har vi satt opp hvor mye formuesverdiene har økt med fra 1990 til og med 2022. Dette gjelder bare for bare for fritidseiendommer fra 2010.

Les mer om hvordan formuesverdien settes for boliger.

For å vise utviklingen i formuesverdien, har vi laget en indeks. Den er satt til 100 i 1989. Indeksen er i 2021 på 371,1. Med andre ord er formuesverdiene firedoblet fra 1989. Etter 2010 har formuesverdien økt bare 2 ganger.

År Endring Indeks
2022 0% 371,9
2021 0% 371,9
2020 0% 371,9
2019 0% 371,9
2018 0% 371,9
2017 0% 371,9
2016 0% 371,9
2015 0% 371,9
2014 10% 371,9
2013 0% 338,1
2012 10% 338,1
2011 0% 307,4
2010 10% 307,4
2009 10% 279,4
2008 10% 254,0
2007 10% 230,9
2006 25% 209,9
2005 0% 168,0
2004 0% 168,0
2003 -5% 168,0
2002 0% 176,8
2001 15% 176,8
2000 10% 153,7
1999 0% 139,8
1998 5% 139,8
1997 0% 133,1
1996 0% 133,1
1995 10% 133,1
1994 0% 121,0
1993 0% 121,0
1992 0% 121,0
1991 10% 121,0
1990 10% 110,0

 

Les mer om boligskatt og formue:

Boliger og fastsettelse av formuesverdi

Guide til hyttepriser

Guide til eiendomsskatt

Boligskatt og salg

Boligskatt og utleie

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.