Er ligningsverdien på boligen din er høyere enn 30 prosent, kan du kreve at den settes ned.

Ligningsverdien skal ikke være over 30 prosent av markedsverdi eller teknisk verdi. Har du en ligningsverdi som ligger på 35 prosent av markedsverdien, har du derfor rett til å få satt den ned til 30 prosent.

Du kan kreve å få satt ned formuesverdien enten i skattemeldingen, eller ved klage på likningen. Du må kunne dokumentere markedsverdi, enten ved takst, verdivurdering fra megler, eller observerbar omsetningsverdi.

Les mer om boliger og fastsettelse av formuesverdi.

Formuesskatt

Det er bare de som er i formuesskatteposisjon som får økt skatt på grunn av for høy ligningsverdi. Potensialet for innsparinger er 850 kroner per 100.000 i nedsatt ligningsverdi (da har du maksimal formuesskatt).

Hvis du ikke betaler formuesskatt, er det ikke nødvendig å bruke tid på å få satt ned ligningsverdien.

Se også kalkulatoren: Boligprisutviklingens betydning for formuesskatten.

Skille mellom primærbolig og sekundærbolig

Det skilles mellom boligen eieren bor i (primærbolig), og andre boliger som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom (sekundærbolig).

En primærbolig er en bolig hvor du har ditt hjem. Primærboligen vil i utgangspunktet være den boligen du er folkeregistrert bosatt i ved årets utgang. Du kan aldri ha mer enn én primærbolig. Er du eier av andre boligeiendommer, regnes disse som sekundærboliger.

Formuesverdien for en primærbolig utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen. For sekundærboliger utgjør likningsverdien 90 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen.

 

Les mer om boligskatt og formue:

Boliger og fastsettelse av ligningsverdi

Eiendomsskatt

Boligskatt og salg

Boligskatt og utleie

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.