Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En skattepliktig gevinst ved boligsalg kan likevel bli skattefri dersom du kan påberope deg brukshindring.

Utgangspunkt: Du har solgt en bolig men må skatte av gevinsten fordi du ikke oppfyller kravet om å ha bodd i boligen i minst 12 av de 24 siste månedene før salget. De 24 månedene regnes bakover fra den dagen du aksepterer budet på boligen du selger.

Selv om du i utgangspunktet ikke har nok botid, er det mulig å få godkjent botid likevel gjennom såkalt brukshindring. Dermed får du godkjent botid i ditt gamle hjem mens du bor (leier bolig) et annet sted.

Reglene om brukshindring gjelder ikke fritidseiendommer.

Når kan du kreve botid gjennom brukshindring?

Du kan kreve brukshindring hvis du må bosette/oppholde deg et annet sted enn boligen, for eksempel på grunn av eget eller ektefelles (ikke samboers) arbeid og helse, eller sykdom hos barn.

Du kan også få godkjent brukshindring dersom du tar utdannelse ved skole/universitet som ligger et annet sted enn boligen. Videre kan brukshindringen være at du må bosette deg i tjenestebolig, eller blir lagt inn på institusjon på grunn av alder, sykdom mv. Det har i praksis blitt godkjent at brukshindring som først oppstår etter fraflytting fra egen bolig kan medregnes som botid ved ikke-bruk.

Reglene om brukshindring gjelder også ved opphold i utlandet såfremt betingelsene for øvrig er til stede.

Du får ikke godkjent brukshindring på grunn av at du må leie ut boligen fordi du ikke har råd til å bo i den. Heller ikke at du flytter til et annet sted fordi du ønsker å skifte miljø, på tross av at du ikke har fått arbeid på det nye stedet.

Forutsetningen for at ikke-bruk skal regnes som botid er at du verken kjente eller burde kjent til brukshindringen ved kjøpet av eiendommen.

Det er også et krav at den tiden du har eid en annen bolig kan du ikke opparbeide botid i den gamle boligen. Du kan nemlig ikke opparbeide botid i to boliger samtidig. Den opparbeider altså kun botid all den tid du bor i en annen bolig som du leier.

 

Les mer om boligsalg og skatt:

Gevinst /tap ved salg av bolig

Skatt ved tomtesalg

Skatt ved gevinst i utlandet

Kalkulator:

Gevinstberegning av bolig
Kalkulatoren beregner resultatet og den tilhørende skatten ved salg av bolig eller fritidseiendom.