Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Grovt sett kan boligbeskatningen deles inn i tre typer.

Hovedinndelingen er:

Boligskatt og formue

Under dette temaet kan du lese mer om dette:

Boliger og fastsettelse av formuesverdi

Slik er reglene for fastsettelse av formuesverdi for hytter og fritidsboliger

Klage på høy formuesverdi

Guide til eiendomsskatt

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Boligskatt og salg

Under dette temaet kan du lese mer om dette:

Gevinst/tap ved salg av bolig

Brukshindring ved salg av egen bolig

Gevinst/tap ved salg av hytte

Oppregulering av inngangsverdi

Skatt ved gevinst i utlandet

Skatt ved tomtesalg

Kalkulator:

Gevinstberegning av bolig
Kalkulatoren beregner resultatet og den tilhørende skatten ved salg av bolig eller fritidseiendom.

Boligskatt og utleie

Under dette temaet kan du lese mer om dette:

Utleie i egen bolig

Kortidsutleie av egen bolig

Regnskapsligning av bolig

Markedsleien av egen boligdel

Garasjehybler er skattefrie

Lei ut til ditt eget AS

Kalkulatorer:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteutleie
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Regnskapsligning av bolig
Kalkulatoren regner ut hvilket resultat og skatt du får når du må regnskapsligne en bolig.