Dette er de gjennomsnittlige omsetningsprisene på fritidseiendommer.

Det er to statistikker som har med hyttepriser å gjøre. Statistisk Sentralbyrå gir ut kvartalsvis omsetning av fritidsboliger. Eiendom Norge gir ut prisstatistikk for fjellhytter i februar, og sjøhytter i juli.

Omsetningstallene fra SSB

Det er gjennomsnittlig omsetningssum av fritidsboliger som blir oppgitt. Den gir altså ikke et bilde av prisutviklingen på hyttemarkedet.

Det vil være store tilfeldige forskjeller i hva slags fritidsboliger som er omsatt. Innenfor hvert enkelt kvartal i et fylke vil forskjellene kunne være svært store.

Det er også ulik struktur på hytteomsetningen i de enkelte kvartalene. Man kan derfor ikke sammenligne ett kvartal med det neste. I så fall må man sammenligne med tilsvarende kvartal året før.

Her kan du se hytteprisene på kommunenivå.

Årlig utvikling i omsetningssummer

Dette er utviklingen i gjennomsnittlige omsetningssummer fra 1991 til og med 2020.

År Omsetning %-endring Antall
1991 243 000
1992 209 000 -14,0 % 3 331
1993 196 000 -6,2 % 4 785
1994 249 000 27,0 % 5 570
1995 245 000 -1,6 % 5 593
1996 288 000 17,6 % 5 942
1997 353 000 22,6 % 6 336
1998 378 000 7,1 % 5 644
1999 431 000 14,0 % 5 974
2000 516 000 19,7 % 6 306
2001 575 000 11,4 % 6 456
2002 643 000 11,8 % 6 789
2003 645 000 0,3 % 7 003
2004 807 000 25,1 % 8 175
2005 829 000 2,7 % 8 889
2006 979 000 18,1 % 9 260
2007 1 227 000 25,3 % 10 340
2008 1 309 000 6,7 % 8 910
2009 1 360 000 3,9 % 8 772
2010 1 341 000 -1,4 % 8 982
2011 1 389 000 3,6 % 9 075
2012 1 381 000 -0,6 % 9 390
2013 1 413 000 2,3 % 8 873
2014 1 549 000 9,6 % 9 046
2015 1 701 000 9,8 % 9 237
2016 1 706 000 0,3 % 10 274
2017 1 915 000 12,3 % 9 572
2018 2 050 000 7,0 % 9 219
2019 2 114 000 3,1 % 9 471
2020 2 317 000 9,6 % 12 373

Kilde SSB

Prisutvikling på hytter fra Eiendom Norge

Eiendom Norge lager prisindekser for både fjellhytter og sjøhytter, og innenlandshytter.

Slik er definisjonen: Hyttene er delt inn i tre hovedkategorier: fjell, sjø og innland. Fjellhytter er hytter i det som er karakterisert som fjellkommuner av Østlandsforskning. Sjøhytter er de som ligger mindre enn 2000 meter fra kysten og mindre enn 300 meter over havet, mens innlandshytter ligger mer enn 2000 meter fra kysten, men er heller ikke er i en fjellkommune.

Her kan du laste ned fritidsboligrapporten

Prisutvikling i fritidsboligmarkedet som helhet

Tabellen viser prisutviklingen i årene fra 2011 til og med 2020. Dette gjelder for hele det norsek fritidsboligmarkedet.

I 2020 steg prisene med 5,5 prosent. Siden 2011 har prisene steget gjennomsnittlig med 3,8 prosent per år.

År Kvm-priser Endring
2011 1 768 142 3,7%
2012 1 751 510 -0,9%
2013 1 729 452 -1,3%
2014 1 797 883 4,0%
2015 1 941 413 8,0%
2016 2 047 036 5,4%
2017 2 179 350 6,5%
2018 2 279 961 4,6%
2019 2 340 768 2,7%
2020 2 470 676 5,5%
Snitt 12/20 3,8%

Kilde Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no

Prisutvikling fjellhytter

Prisene steg med 4,9 prosent i fjor. Dette er omtrent som den gjennomsnittige prsistigningen på 4,6 prosent (2011 til 2020).

År Fjell Endring
2011 1 726 582
2012 1 739 573 0,8%
2013 1 801 055 3,5%
2014 1 875 582 4,1%
2015 1 988 655 6,0%
2016 2 109 455 6,1%
2017 2 246 579 6,5%
2018 2 360 661 5,1%
2019 2 460 284 4,2%
2020 2 581 981 4,9%
Snitt 12/20 4,6%

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi

Prisutvikling sjøhytter

 Prisene steg med 11,5 prosent i fjor. Dette er langt over de to andre gruppene. Siden 20212 har prisene i gjennomsnitt steget med 3,2 prosent.

År Sjø Endring
2011 2 345 697
2012 2 207 629 -5,9%
2013 2 122 971 -3,8%
2014 2 182 428 2,8%
2015 2 423 801 11,1%
2016 2 477 100 2,2%
2017 2 644 293 6,7%
2018 2 713 224 2,6%
2019 2 746 468 1,2%
2020 3 063 573 11,5%
Snitt 12/20 3,2%

Prisutvikling hytter i innlandet

Prisene steg med 3,2 prosent i fjor. Dette er noe under den gjennomsnittige pristigningen på 4,3 prosent (2011 til 2020).

År Innland Endring
2011 946 931
2012 947 996 0,1%
2013 944 288 -0,4%
2014 924 358 -2,1%
2015 1 044 413 13,0%
2016 1 091 181 4,5%
2017 1 205 931 10,5%
2018 1 284 950 6,6%
2019 1 326 182 3,2%
2020 1 369 279 3,2%
Snitt 12/20 4,3%

 

 

Se også:

Hyttepriser på kommunenivå

Kjøp av hytte på fjellet - sjekkliste

Kjøp av hytte ved sjøen - sjekkliste

Hytteutleie

Hytteutleie og skatt

Kalkulatorer:

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, eller kanskje du tjener på å eie hytta?

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.