Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er de gjennomsnittlige omsetningsprisene på fritidseiendommer.

Det er to statistikker som har med hyttepriser å gjøre. Statistisk Sentralbyrå gir ut kvartalsvis omsetning av fritidsboliger. Eiendom Norge gir ut prisstatistikk for fjellhytter i februar, og sjøhytter i juli.

Omsetningstallene fra SSB

Det er gjennomsnittlig omsetningssum med hjemmelsoverføring av fritidsboliger som blir oppgitt. Den gir altså ikke et bilde av prisutviklingen på hyttemarkedet.

Det vil være store tilfeldige forskjeller i hva slags fritidsboliger som er omsatt. Innenfor hvert enkelt år i en kommune vil forskjellene kunne være svært store.

Det er også ulik struktur på hytteomsetningen i de enkelte årene. De prosentvise endringene fra 2021 til 2022 trenger derfor ikke å være gjennomsnittlig prisutvikling på hytter.

Her kan du se hytteprisene på kommunenivå.

Årlig utvikling i omsetningssummer

Dette er utviklingen i gjennomsnittlige omsetningssummer fra 1991 til og med 2022.

År Omsetning %-endring Antall
2022 2 832 000 19,4 % 9 228
2021 2 372 000 2,4 % 13 360
2020 2 317 000 9,6 % 12 373
2019 2 114 000 3,1 % 9 471
2018 2 050 000 7,0 % 9 219
2017 1 915 000 12,3 % 9 572
2016 1 706 000 0,3 % 10 274
2015 1 701 000 9,8 % 9 237
2014 1 549 000 9,6 % 9 046
2013 1 413 000 2,3 % 8 873
2012 1 381 000 -0,6 % 9 390
2011 1 389 000 3,6 % 9 075
2010 1 341 000 -1,4 % 8 982
2009 1 360 000 3,9 % 8 772
2008 1 309 000 6,7 % 8 910
2007 1 227 000 25,3 % 10 340
2006 979 000 18,1 % 9 260
2005 829 000 2,7 % 8 889
2004 807 000 25,1 % 8 175
2003 645 000 0,3 % 7 003
2002 643 000 11,8 % 6 789
2001 575 000 11,4 % 6 456
2000 516 000 19,7 % 6 306
1999 431 000 14,0 % 5 974
1998 378 000 7,1 % 5 644
1997 353 000 22,6 % 6 336
1996 288 000 17,6 % 5 942
1995 245 000 -1,6 % 5 593
1994 249 000 27,0 % 5 570
1993 196 000 -6,2 % 4 785
1992 209 000 -14,0 % 3 331
1991 243 000

Kilde SSB

Prisutvikling på hytter fra Eiendom Norge

Eiendom Norge lager prisindekser for både fjellhytter og sjøhytter, innenlandshytter, og gjennomsnittet for alle..

Slik er definisjonen: Hyttene er delt inn i tre hovedkategorier: fjell, sjø og innland. Fjellhytter er hytter i det som er karakterisert som fjellkommuner av Østlandsforskning. Sjøhytter er de som ligger mindre enn 2000 meter fra kysten og mindre enn 300 meter over havet, mens innlandshytter ligger mer enn 2000 meter fra kysten, men er heller ikke er i en fjellkommune.

Her kan du laste ned fritidsboligrapporten

Prisutvikling i fritidsboligmarkedet som helhet

Tabellen viser prisutviklingen i årene fra 2012 til og med 2022. Dette gjelder for hele det norske fritidsboligmarkedet. Dette er priser som sammenligner veksten omtrent fra år til år.

I 2022 steg prisene med 10,1 prosent. Siden 2011 har prisene steget gjennomsnittlig med 3,8 prosent per år.

År Kvm-priser Endring
2022 2 965 980 10,1%
2021 2 694 674 8,2%
2020 2 489 708 6,2%
2019 2 343 901 3,4%
2018 2 266 640 4,5%
2017 2 169 311 6,0%
2016 2 045 907 6,2%
2015 1 926 081 7,7%
2014 1 788 317 4,3%
2013 1 714 844 -1,30%

Kilde Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no

Prisutvikling på alle områder

Her er verdiendringene på alle fire områder.

I 2022 er det sjøhyttene som har steget klart mest. Ser vi på gjennomsnittet fra 2014 er det fjellhytter  som har steget mest, men det er små forskjeller.

År Snitt Sjø Fjell Innland
2022 10,1% 12,8% 9,1% 7,5%
2021 8,2% 6,0% 10,9% 10,0%
2020 6,2% 9,5% 4,4% 2,1%
2019 3,4% 2,9% 4,8% 4,5%
2018 4,5% 2,1% 4,8% 6,5%
2017 6,0% 6,2% 6,3% 9,9%
2016 6,2% 2,0% 8,5% 4,5%
2015 7,7% 13,0% 4,4% 13,1%
2014 4,3% 1,3% 5,3% -2,7%
2013 -1,3%
Snitt fra 2013 6,3% 6,2% 6,5% 6,1%

Kilde: Eiendom Norge, Eiendomsverdi

 

Se også:

Hyttepriser på kommunenivå

Kjøp av hytte på fjellet - sjekkliste

Kjøp av hytte ved sjøen - sjekkliste

Hytteutleie

Hytteutleie og skatt

Kalkulatorer:

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, eller kanskje du tjener på å eie hytta?

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.